Kiti konkursai

 

                                                           SKELBIMAS DĖL PRIĖMIMO Į LAISVĄ UGNIAGESIO PAREIGYBĘ ANYKŠČIŲ RAJONO UGNIAGESIŲ TARNYBOJE

    Bendrieji reikalavimai:

 1. Pareigybės pavadinimas-ugniagesys;
 2. Tarnybinio atlygio koeficientas- 3,12-7,0 bazinės algos dydžiu;
 3. Išsilavinimas- ne žemesnis kaip vidurinis;
 4. Turėti C kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 5. Turėti ugniagesio pažymėjimą.
 6. Ugniagesio darbo patirtis-privalumas.

    Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Išmanyti bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių nuostatas;
 2. Gebėti naudotis gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonėmis;
 3. Gebėti naudotis turima gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga;
 4. Gebėti naudotis ryšio priemonėmis;
 1. Gebėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;
 2. Išmanyti pastatų konstrukcijas, jų sudedamuosius elementus;
 3. Išmanyti pirmosios pagalbos teikimą;
 4. Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
 5. Išmanyti gesinamąsias medžiagas ir gebėti jas teisingai taikyti gesinant gaisrus;
 6. Išmanyti degimo teorijos pagrindus, ugnies plitimo galimybes atvirose teritorijose ir patalpose;
 7. Išmanyti degimo nutraukimo principus;
 8. Išmanyti savo komandos prižiūrimos teritorijos vandens šaltinių naudojimo gaisrams gesinti būdus ir gesinimo taktiką bevandeniuose rajonuose ir esant žemai oro temperatūrai;
 9. Išmanyti gaisrų gesinimo taktikos pagrindus: gaisrų žvalgybą, išvykimo ir vykimo tvarką, pajėgų išdėstymą ir veiksmus įvykio vietoje;
 10. Išmanyti gaisrų gesinimo ypatumus įvairių paskirčių pastatuose ir technologiniuose įrenginiuose;
 11. Išmanyti gelbėjimo darbų taktikos pagrindus;
 12. Turėti bendrų žinių apie pavojingas medžiagas ir pirmines apsisaugojimo nuo jų poveikio galimybes.

       Pretendentai dokumentų kopijas gali pateikti elektroniniu adresu ugnis@cabletv.lt arba adresu                                            V. Kudirkos g. 1. Anykščiai, Anykščių r. sav. iki 2018 m. sausio 25 d.

       Nepraėję atrankos pretendentai bus informuojami per 3 darbo dienas.

       Dėl išsamesnės informacijos apie laisvą pareigybę teirautis tel. 8(381)58701.


Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Andrioniškio seniūnijos ūkvedžio-vairuotojo pareigas.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui - turėti  ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;  galiojantį vairuotojo pažymėjimą (suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones) ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairuotojo stažą; išmanyti saugaus eismo reikalavimus, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus, Kelių transporto kodekso normas, aplinkos apsaugos reikalavimus; išmanyti automobilio mechanizmų ir prietaisų paskirtį, sandarą, išdėstymą, gedimo požymius ir priežastis, techninės priežiūros tvarką ir priemones, kuro ir tepalų rūšis, savybes ir sunaudojimo normas; žinoti autotransporto priemonei keliamus techninio aptarnavimo, remonto bei priežiūros reikalavimus, su tuo susijusios dokumentacijos pildymo tvarką; sugebėti atlikti smulkius inventoriaus remonto, santechnikos įrenginių priežiūros darbus.

Ūkvedžio-vairuotojo funkcijos:

1. prižiūrėti ir eksploatuoti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu priskirtą automobilį;

2. žinoti kuro ir tepalų sunaudojimo normas įvairiu metų laiku ir jų laikytis;

3. užtikrinti keleivių saugumą;

4. rūpintis techninės apžiūros talono ir automobilio valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties poliso galiojimu ir apie tai laiku informuoti, už automobilių eksploatavimą ir panaudojimą atsakingą asmenį; 

5. laikytis kelių eismo taisyklių ir saugos vežant žmones ir bagažą reikalavimų;

6. tikrinti automobilio techninę būklę, rūpintis automobilio švara prieš kelionę, jos metu ir parvykus;

7. laiku užpildyti kelionės lapus ir pateikti juos už automobilių eksploatavimą ir panaudojimą atsakingam asmeniui;

8. atlikti smulkius remonto darbus seniūnijai priklausančiuose pastatuose;

9. rūpintis seniūnijos pastatų ir inventoriaus tinkama eksploatacija, remontu ir apsauga;

10. prižiūrėti asmenis atliekančius viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

11. rūpintis seniūnijai priskirtų bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymu.

12. stebėti seniūnijos kelių būklę, pranešti apie ją seniūnui.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo darbo patirties  -  nuo 3,12 iki 7,0 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) iki 2018 m. sausio 17 d. el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt. arba pateikti raštu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistei R. Mickevičienei, 214 kab. J. Biliūno g. 23, Anykščiai. Informacija teikiama telefonu  (8 381) 5 80 48

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •