Naujienos

Iki š. m. spalio 13 d. papildomai priimamos paraiškos pagal priemonę „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas

Kviečiame bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas iki š. m. spalio 13 d. 15.45 val. teikti paraiškas pagal Anykščių rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano priemonę Nr.2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“.

Prioritetas bus teikiamas pareiškėjams, kurie paraiškoje prašys:

•-          koofinansuoti 2017 m. įgyvendintus ar įgyvendinamus projektus;

•-          kompensuoti bendruomenių ir kitų NVO pastatų, kurių savininkė yra Anykščių rajono savivaldybė, nekilnojamo turto draudimo išlaidas.  

Paraiškas priimama ir konsultacijas teikia Priemonės koordinatorė Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Loreta Pesliakienė  (J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, 212  kab., telefonas (8 381) 59 012; el. paštas loreta.pesliakiene@anyksciai.lt).

Paraiška, finansavimo tvarkos aprašas ir kiti dokumentai. 

Informuojame, kad 2015-05-15 Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-438 „Dėl finansavimo skyrimo 2017 m. įgyvendinamiems projektams, finansuojamiems pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 2 Programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa priemonę Nr. 2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimasskirtas finansavimas projektų, pateiktų pagal priemonę Nr. 2.1.2.09, įgyvendinimui.

Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017-2019 metų veiklos plano priemones Nr. 1.1.4.05, 2.1.2.07, 2.1.2.09, 3.1.1.03, 4.1.2.03, 6.1.2.06, 9.1.2.23 finansavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto 2017 m. kovo 27 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-268, 33 punktu, prašome pareiškėjus užpildyti 1 lentelę (pridedama) ir nuo 2017 m. gegužės 15 d.  per 10 darbo dienų atsiųsti el. paštu: loreta.pesliakiene@anyksciai.lt

Vadovaujantis Aprašo 32 punktu, jei Savivaldybės skirta lėšų suma projekto įgyvendinimui yra mažesnė nei pareiškėjas prašė paraiškoje, tačiau pareiškėjas sutinka pasirašyti Biudžeto lėšų naudojimo sutartį, prieš pasirašydamas minėtą Sutartį turi teisę keisti projekto veiklos apimtis, nekeičiant paraiškoje aprašytos veiklos turinio, tikslų bei privalo Priemonę koordinuojančiam skyriui (Investicijų ir projektų valdymo skyriui, 212 kab. vyr. specialistei L. Pesliakienei, tel. 8 381 59012) pateikti patikslintą paraiškos 5. punkto lentelę „Projekto uždavinys (-iai), veikla (-os), planuojami rezultatai“ ir 6 punkto lentelę „Projekto biudžetas ir jo pagrindimas“.  

 

Pareiškėjas atvykdamas pasirašyti Biudžeto lėšų naudojimo sutartį taip pat turi turėti užpildytą:

1. Formą BFP-1 (Asignavimų valdytojo patvirtinta sąmata)

2.  Prašymą dėl lėšų skyrimo 


Informacija Anykščių rajone veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms

Informuojame, kad nuo 2017 m. kovo 28 d. iki balandžio 14 d. priimamos paraiškos įgyvendinti projektus pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano priemonę 2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“.

Paraiškas priimama ir konsultacijas teikia Priemonės koordinatorė Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Loreta Pesliakienė  (J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, 212  kab., telefonas (8 381) 59 012; el. paštas loreta.pesliakiene@anyksciai.lt).

Dokumentai:

Priemonės Nr. 2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas" finansavimo tvarkos aprašas;

Paraiškos forma;

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Forma BFP 2;

Programos sąmata. Forma BFP 1.

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •