Naudingos nuorodos

Lietuvos Respublikos Konstitucija  http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB

Jaunimo politika:

Europos Komisijos Baltoji knyga (dok. Europos Komisijos Baltoji knyga)

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.92E111F705DD/TAIS_267613

NVO veiklą reglamentuojantys teisės aktai :

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1e6be90747611e3b675ad30753d4b1b

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E52802BE548/slXvvQQEjb

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF00B0EA2F0E/FXKtVHiqBc

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2D24C160EB1/XjWudIusrg

Labdara ir parama:

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C0FF21832A85/VaYEKaMJlQ

Leistinų paramos gavėjo įsipareigojimų paramos teikėjui ir Anonimiškai gautos paramos apskaitos tvarka

https://e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.C720F967E9E4&lang=lt

Savanoriškas darbas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.314C413DE28C

Apskaita ir atskaitomybė:

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaitos tvarkymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D8037A/zdaGIfnHWv

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.43178AA9832E/hMlYFfoVxx

Jaunimo veiklos finansavimo galimybės:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija http://www.socmin.lt/lt/titulinis.html

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.jrd.lt/

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas http://www.jrd.lt/lietuvos-lenkijos-jaunimo-maidu-fondas 

ES programa ,,Erasmus +"  http://www.erasmus-plius.lt/

ES programa ,,Kūrybiška Europa"  http://kurybiskaeuropa.eu/

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje http://www.norden.lt/

Kiti tinklapiai:

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra http://www.jtba.lt

NVO informacijos ir paramos centras http://www.3sektorius.lt/

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba http://www.lijot.lt/lt/

Nacionalinis socialinės integracijos institutas http://zmogui.lt/

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras https://lvjc.lt/

Lietuvos moksleivių sąjunga http://moksleiviai.lt/

Informacinių paslaugų tinklas jaunimui ,,Žinau viską" http://www.zinauviska.lt/lt/

Europos jaunimo portalas https://europa.eu/youth/EU_lt

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje https://ec.europa.eu/lithuania/home_lt

 Europos sąjungos portalas https://europa.eu/european-union/index_lt

Europos jaunimo kortelė https://www.jaunimas.lt/

Internetinis puslapis jaunimui ,,Jaunimo gidas" http://jaunimogidas.lt/

Labdaros portalas Pagalbadaiktais.lt     http://www.aukokdaiktus.lt/

Aukok.lt  https://www.aukok.lt/

Pagalba jaunimui:

Jaunimo sveikatos tinklas http://www.sveikatostinklas.lt/

Jaunimo ir vaikų moderni konsultavimo ir informavimo sistema (JAVAKIS) https://www.javakis.lt/

Jaunimo psichologinės paramos centras http://jppc.lt/

Jaunimo linija http://www.jaunimolinija.lt/

Vaikų linija http://www.vaikulinija.lt/

Iniciatyva ,,Nebijok kalbėti"  http://nebijokkalbeti.lt/

 

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •