Jaunimo reikalų koordinatorius

Jaunimo reikalų koordinatorius savivaldybės institucijoms padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką. Jis yra tarpininkas tarp savivaldybės politikų, tarnautojų bei jaunimo. Siekiant įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką, jaunimo reikalų koordinatorius koordinuoja ir inicijuoja jos įgyvendinimui reikalingas priemones, pagal poreikius vykdo jaunimo situacijos tyrimus. Siekiant tinkamai bendradarbiauti jaunimo reikalų srityje, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, bendradarbiauja su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitomis institucijomis, jaunimo organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis, dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su užsienio šalimis jaunimo politikos srityje.
Jaunimo reikalų koordinatorius siekdamas tinkamai spręsti jaunimo politikos problemas kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones, koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekia pritraukti Europos Sąjungos bei Lietuvos fondų lėšas, inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus.
Į jaunimo reikalų koordinatorių galima kreiptis dėl:
• pagalbos ir tarpininkavimo jaunimui ir asmenims, suinteresuotiems jaunimo veikla;
• finansavimo galimybių paieškos;
• pagalbos, organizuojant renginius;
• renginių viešinimo;
• konsultacijų rengiant ir įgyvendinant projektus;
• konsultacijų, steigiant jaunimo organizaciją/klubą (asociaciją).
Taip pat prašome Jūsų siųsti informacinius pranešimus, straipsnelius jaunimui aktualiomis temomis, savo pravestų renginių aprašymus.
Inga Beresnevičiūtė
Anykščių rajono savivaldybės administracijos
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. 8 381 58063, el.p. inga.beresneviciute@anyksciai.lt

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •