Įstaigos, organizacijos

SOCIALINĖS PARAMOS SRITYJE VEIKIANČIOS ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS

 

Eil. Nr.

Įstaigos / organizacijos pavadinimas, vadovas

Kontaktai

Paslaugų gavėjai

Veiklos pobūdis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumo įstaigos

1.

Aknystos socialinės globos namai

Arūnas Kiaušas

Miško g. 2, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

Tel./faks.: (8 381) 57 800

El. paštas: aknystos@gmail.com

Internetinės svetainės adresas:

www.aknystossgn.lt

Suaugę asmenys turintys psichinę ir/arba proto negalią

Teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos

Savivaldybės biudžetinės įstaigos

2.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras

Jolanta Pleškienė

Šaltupio g. 11, Anykščiai

Tel./faks.: (8 381) 52 079

El. paštas: anyksciuraj.spc@gmail.com

Internetinės svetainės adresas: www.socialinespaslaugos.lt

Suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos asmenys

Teikiamos šios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, pagalba į namus, dienos socialinė globa asmens namuose ir institucijoje, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, transporto organizavimas, asmens higienos ir priežiūros organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, apgyvendinimas Debeikių savarankiško gyvenimo namuose; gyventojai aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis

3.

Aulelių vaikų globos namai

Vaidas Niaura

 Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

Tel.: (8 381) 79 794, faks.: (8 381) 46 5 31

El. paštas: auleliai@takas.lt

Internetinės svetainės adresas: www.auleliai.lt

Tėvų globos netekę vaikai

 

Teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos

4.

Anykščių socialinės globos namai

Jolita Gečienė

Alaušo g. 4, Svėdasai, Anykščių r. sav.

Tel.: (8 381) 57 180

El. paštas: anyksciusoc.globosnamai@gmail.com

Internetinės svetainės adresas

Senyvo amžiaus asmenys

Teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos

Šeimynos

5.

Jokūbavos vaikų šeimyna

Simona Tubienė

 

Sodo g. 12, Ažuožerių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav.

Tel.: 8 600 72084

El. paštas: tubiene.simona@gmail.com

Tėvų globos netekę vaikai

Teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos

Nevyriausybinės organizacijos

6.

Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras

Evgenija Baltronienė

J. Biliūno g. 57, Anykščiai

Tel./ faks.: (8 381) 54 235

El. paštas: anykcentras@gmail.com

Vaikai, socialinės rizikos šeimos

 

Socialinės priežiūros (dienos centro) paslaugos

7.

„Gelbėkit vaikus"

Raguvėlės vaikų dienos centras

Regina Zorgevičienė

Rūtų g. 21, Raguvėlės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

Tel.: 8 650 34607

El. paštas: zorgeviciene@yahoo.com

Vaikai, šeimos

 

Socialinės priežiūros (dienos centro) paslaugos

8.

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras

Elvyra Lasskaja

J. Biliūno g. 7, Anykščiai

Tel.: 8 615 45464

El. paštas: anyksciumoterys@gmail.com

Senyvo amžiaus asmenys, moterys

Teikiamos šios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, sociokultūrinės paslaugos, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais  ir avalyne

9.

Neįgaliųjų teatras „Anykščių šviesa"

Laimė Žemaitienė

Mindaugo g. 17-7, Anykščiai

Tel.: 8 685 83222

El. paštas: edgu@takas.lt

Suaugę asmenys su proto/psichine negalia

 

Kūrybinė, meninė ir pramoginių renginių organizavimo veikla

10.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Anykščių viltis"

Asta Uselienė

Gegužės g. 45, Anykščiai

Tel.: 8 671 99695

El. paštas: Strele11@gmail.com

 

Suaugę asmenys su proto/psichine negalia

 

Teikiamos socialinės paslaugos:

- bendrosios socialinės paslaugos: transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, informavimas, konsultavimas; 

- specialiosios socialinės paslaugos: socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

11.

Anykščių rajono neįgaliųjų draugija

Aldona Šerėnienė

V. Kudirkos g. 14, Anykščiai

Tel.: (8 381) 51 463;

8 616 16144

El. paštas: and@res.lt

Asmenys su fizine negalia

 

Teikiamos socialinės paslaugos: transporto organizavimas, asmens higienos ir priežiūros organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, informavimas, konsultavimas

Neįgaliųjų socialinės integracijos priemonės: medicininės reabilitacijos paslaugos (masažo paslaugos), socialinės reabilitacijos paslaugos (užimtumas organizuojant meninio pobūdžio užsiėmimus, mokymai)

12.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Anykščių rajono filialas

Kristina Maldžienė

Statybininkų g. 23-1, Anykščiai

Tel.: (8 381) 51 634,

8 678 73770

El. paštas: anyksciai@lass.lt

Regėjimo negalią turintys asmenys

 

Teikiamos socialinės paslaugos: transporto organizavimas, asmens higienos ir priežiūros organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, informavimas, konsultavimas

Socialinės reabilitacijos paslaugos: kasdienių gyvenimo įgūdžių mokymas, užimtumas, Brailio rašto, kompiuterinio raštingumo mokymai

13.

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Anykščių skyrius

Žaneta Šleikuvienė

V. Kudirkos g. 3, Anykščiai

Tel.: (8 381) 56 703

El. paštas: apsc@res.lt

Asmenys, sergantys psichikos ligomis

 

Teikiamos socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas

Socialinės reabilitacijos paslaugos: užimtumas, mokymai

14.

Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro Anykščių skyrius

Rolandas Venslovas

Tel.: 8 613 93572; el. paštas: pkrc00000@gmail.com

 

Klausos negalią / problemas turintys asmenys

Informavimas, konsultavimas, asmeninio asistento pagalba

15.

Anykščių rajono diabetikų klubas „Ateitis"

Leonora Šližienė

V. Kudirkos g. 3, Anykščiai

Tel.: 8 619 18729

El. paštas: petrasslizys@gmail.com

Cukriniu diabetu sergantys asmenys

 

Informavimas, konsultavimas, medicininės ir socialinės reabilitacijos paslaugos

16.

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Anykščių skyrius

Rasa Palevičienė

V. Kudirkos g. 3, Anykščiai

Tel.: (8 381) 53 463,

8 610 39314

El. paštas: anyksciai@redcross.lt

Asmenys su negalia

Teikiamos socialinės paslaugos: pagalba į namus, informavimas, konsultavimas

Socialinės reabilitacijos paslaugos: socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas, užimtumas organizuojant meninio pobūdžio užsiėmimus, asmeninio asistento pagalba.

Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems gyventojams

17.

Labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis" filialas „Senjorų prieglobstis"

Mindaugas Palionis

Vytauto g. 16, Troškūnai, Anykščių r. sav.

Tel.: 8 686 72236

El. paštas: fondas.prieglobstis@gmail.com

Socialinės rizikos suaugę asmenys

Teikiamos šios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, transporto organizavimas, maitinimo organizavimas, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, sociokultūrinės paslaugos

18.

Anykščių socialinės gerovės centras

Sigitas Petravičius

Vilniaus g. 10, Anykščiai

Tel.: 8 600 99641

El. paštas: asocger@gmail.com

Internetinės svetainės adresas: www.gerovescentras.eu

Socialinės rizikos suaugę asmenys / vaikai, šeimos

 Teikiamos šios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

19.

Anykščių Šv. Mato bažnyčios Caritas

Vilniaus g. 13, Anykščiai

Tel.: 8 639 15706,

8 605 92393

 

Informavimas  

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOS

 

Eil.Nr.

Globos įstaigos pavadinimas

Planinis vietų skaičius

Laisvos vietos

Laukiančiųjų eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti asmenų skaičius

    1.           Anykščių socialinės globos namai

1.1.

 Svėdasų senelių globos namų filialas

40

-

8*

1.2.

Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialas

20

-

3

     2.

Aulelių vaikų globos namai

50

-

-

2017-11-01 duomenimis                     

SOCIALINĖS GLOBOS KAINA ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE 2017 M.

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Socialinės globos kaina, EUR/mėn.

 
 

asmeniui be sunkios negalios

asmeniui su sunkia negalia

 

1.           Anykščių socialinės globos namai

 

1.1.

Svėdasų senelių globos namų filialas

468,21

584,64

 

1.2.

Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialas

468,21

-

 

2.

Aulelių vaikų globos namai

674,32

 

 

2015 m. Anykščių rajono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus teikė ir finansavimą gavo šios įstaigos:
1. Viešoji įstaiga Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras.
2. Anykščių rajono neįgaliųjų draugija.
3. LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJA.
4. Viešoji įstaiga „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba".
5. Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRAS.
6. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Anykščių Viltis".
Viešoji įstaiga Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras 2015 m. teiks šias paslaugas:
1. Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo, palaikymo ar atkūrimo paslaugą organizacija teiks nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, 4 kartus per savaitę. Su neįgaliaisiais vyks individualus darbas klientų namuose ir organizacijos patalpose, mokant klientus socialinių ir savarankiškumo įgūdžių (buitinių, orientacijos erdvėje, aplinkos prisitaikymo, skalbimo, supažindinimas su regos techninėmis pagalbos priemonėmis, apmokymas naudotis jomis).
2. Asmeninio asistento pagalbos paslaugą organizacija teiks nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, 4 kartus per savaitę. Pagalba neįgaliesiems bus tiekiama palydint ir tarpininkaujant neįgaliesiems įvairiose įstaigose, ieškant informacijos regėjimo neįgaliesiems aktualiais klausimais, teikiant informaciją regėjimo neįgaliesiems prieinama forma ir technologijomis.
3. Užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose paslaugą organizacija teiks nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, 2 kartus per savaitę. Neįgalieji bus mokomi naujų amatų ar gilins jau turimus įgūdžius.
Anykščių rajono neįgaliųjų draugija 2015 m. teiks šias paslaugas:
1. Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo, palaikymo ar atkūrimo paslaugą organizacija teiks nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, 5 kartus per savaitę. Neįgaliesiems bus teikiamos biosocialinių funkcijų atstatymo, asmens higienos ir priežiūros, pagalbos neįgaliesiems šeimoje ir buityje paslaugos.
2. Asmeninio asistento pagalbą organizacija teiks nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, 5 kartus per savaitę. Neįgalūs asmenys bus lydimi į įvairias gydymo ir viešąsias įstaigas, į darbinio užimtumo ir ugdymo mokymus, į biosocialinių funkcijų atstatymo teikimas paslaugas, į baseiną, ir į įvairius renginius.
3. Užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose paslaugą organizacija teiks nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31. Neįgaliesiems bus organizuojami suvenyrų gaminimo mokymai, tapybos ant šilko, drobės, popieriaus, stiklo, keramikos mokymai, mezgimo rankomis ir mezgimo mašina bei nėrimo mokymai.

LIETUVOS RAUDONIJO KRYŽIAUS DRAUGIJA 2015 m. teiks šias paslaugas:
1. Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo, palaikymo ar atkūrimo paslaugą organizacija teiks nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, 5 kartus per savaitę. Šių užsiėmimų metu vyks praktiniai užsiėmimai su neįgaliaisiais jų namuose (fiziniai pratimai, mankšta, bendravimas, švietimas apie negalią).
2. Asmeninio asistento pagalbą organizacija teiks nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31. Asmeninio asistento neįgaliesiems paslaugos bus teikiamos lankantis ugdymo, sveikatos priežiūros ir kitose įstaigose. Vyks kompleksinis darbas su šeimos nariais organizuojant „atokvėpio" paslaugas.
Viešoji įstaiga „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba" 2015 m. teiks šias paslaugas:
1. Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo, palaikymo ar atkūrimo paslaugą organizacija teiks nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, 2 kartus per savaitę. Veiks savipagalbos ir savarankiško gyvenimo palaikymo ar atkūrimo grupė.
2. Sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose, kolektyvuose ir klubuose paslaugą organizacija teiks nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, 1 kartą per savaitę. Neįgaliesiems užsiėmimai vyks baseine. Neįgalieji taip pat turės galimybę žaisti su šaškėmis ir šachmatais.
Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRAS 2015 metais teiks šias paslaugas:
1. Asmeninio asistento pagalbos paslaugas organizacija teiks nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, 4 kartus per savaitę.
2. Užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose paslaugą organizacija teiks nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, 2 kartus per savaitę.
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Anykščių Viltis" 2015 m. teiks šias paslaugas:
1. Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo, palaikymo ar atkūrimo paslaugas organizacija teisk 2015 m. kovo - rugpjūčio ir spalio - gruodžio mėnesiais, 3 kartus per savaitę. Bus organizuojamos socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir mokymo grupės bei individualūs užsiėmimai, kurių metu neįgalieji užsiims įvairia socialinius įgūdžius lavinančia veikla.
2. Užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose paslaugą organizacija teiks kovo-rugpjūčio ir spalio-gruodžio mėnesiais, 3 kartus per savaitę. Bus vykdomi keramikos ir medžio dirbinių užsiėmimai.
3. Sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose, kolektyvuose ir klubuose paslaugą organizacija teiks kovo-birželio ir spalio-gruodžio mėnesiais, 1 kartą per savaitę. Sportinių gebėjimų lavinimas ir mokymas vyks baseine „Bangenis".

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •