Komisijos ir darbo grupės

 

Įsakymas dėl  Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano priemonės Nr. 6.1.2.06 projektų ekspertų komisijos sudarymo

Įsakymas dėl Anykščių rajono savivaldybės sportininkų skatinimo komisijos ir jos veiklos reglamento patvirtinimo

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO SKYRIMO IR JO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) IZOLIAVIMO GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ SKATINIMO KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRAS

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO SKYRIMO IR JO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTAI ŽALAI APSKAIČIUOTI KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO APŽIŪROS - KONKURSO „GRAŽIAUSIA ETNOGRAFINĖ SODYBA AR ĮSTAIGA" KOMISIJA

KONKURSO „RESPUBLIKINIS FLORISTINIŲ KILIMŲ KONKURSAS" VERTINIMO KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMA

MELIORACIJOS STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI KOMISIJA

MELIORACIJOS STATINIŲ KASMETINIŲ APŽIŪRŲ KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS EISMO KOMISIJA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NENUKIRSTO VALSTYBINIO MIŠKO PARDAVIMO ASMENIMS, KURIŲ PASTATAI YRA NUKENTĖJĘ NUO STICHINIŲ NELAIMIŲ, KOMISIJA 

NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ LIKVIDUOJANT GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIUS, VERTINIMO KOMISIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •