Vaikų užimtumo didinimas

 

Informacija apie programos „Vaikų užimtumo didinimas“ veiklas 2017 m.


Skirtas finansavimas Vaikų užimtumo didinimo projektams

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-476 „Dėl  finansavimo skyrimo 2017 m. įgyvendinamiems projektams, finansuojamiems pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017-2019 metų veiklos plano 6 programos priemonę Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“ skirtas finansavimas projektams įgyvendinti. Konsultacijas teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė, tel. 54 310, el. p. nila.melyniene@anyksciai.lt.

Vadovaujantis Aprašo 32 punktu, jei Savivaldybės skirta lėšų suma projekto įgyvendinimui yra mažesnė nei pareiškėjas prašė paraiškoje, tačiau pareiškėjas sutinka pasirašyti Biudžeto lėšų naudojimo sutartį, prieš pasirašydamas minėtą Sutartį turi teisę keisti projekto veiklos apimtis, nekeičiant paraiškoje aprašytos veiklos turinio, tikslų bei privalo Priemonę koordinuojančiam skyriui (Švietimo skyriui, K. Ladigos g. 1, 211 kab. vyr. specialistei Nilai Mėlynienei, tel. (8 381) 54 310) pateikti patikslintą paraiškos 5 punkto lentelę „Projekto uždavinys (-iai), veikla (-os), planuojami rezultatai" ir 6 punkto lentelę „Projekto biudžetas ir jo pagrindimas“.

 


Įsakymas dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 veiklos plano priemonės Nr. 6.1.2.06 projektų ekspertų komisijos sudarymo

 


Priimamos paraiškos įgyvendinti projektus pagal priemonę „Vaikų užimtumo didinimas“

Informuojame, kad nuo 2017 m. balandžio 3 d. priimamos paraiškos įgyvendinti projektus pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017-2019 metų veiklos plano priemonę Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas". Galutinis paraiškų priėmimo terminas - 2017 m. balandžio 21 d. 15.45 val. (imtinai). Pareiškėjais gali būti asociacijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad vykdo vaikų poilsio stovyklų veiklą ir registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Paraiškas priima ir konsultacijas teikia priemonės koordinatorė Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė (K. Ladigos g. 1, LT-29111 Anykščiai, 211 kab., tel. (8 381) 54 310, el. paštas nila.melyniene@anyksciai.lt )

Pridedami dokumentai:
1. Finansavimo tvarkos aprašas;
2. Paraiškos forma;

3. Vaikų užimtumo didinimo aprašas. 7 priedas;

4. Biudžeto lėšų naudojimo sutartis;

5. Programos sąmata BFP-1;

6. Ekspertu komisiju darbo reglamentas;

7. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita. Forma 2.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •