Administracijos direktoriaus įsakymai

Numeris

Data

Teisės akto pavadinimas

2015 m.

   
 1-AĮ-695 2015-11-02  Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. AĮ-625 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos narių išmokų, skirtų paslaugoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti, skyrimo naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
 1-AĮ-711 2015-11-10 Dėl Anykščių rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos ir jos darbo reglamento patvirtinimo
 1-AĮ-678 2015-10-29 Dėl Socialinio būsto pirkimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento ir socialinių būstų pirkimo sąlygų patvirtinimo
 1-AĮ-680 2015-10-29 Dėl Anykščių rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 1-AĮ-676 2015-10-27 Dėl Anykščių rajono savivaldybės Saugaus eismo komisijos nuostatų patvirtinimo
 1-AĮ-661 2015-10-22 Dėl Anykščių rajono savivaldybės būsto skyrimo ir jo priežiūros komisijos bei šios komisijos darbo reglamento patvirtinimo
 1-AĮ-637 2015-10-09Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Anykščių rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo Anykščių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir jos patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo
 1-AĮ-626 2015-10-07 Dėl Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversijos, sukuriant vietinių produktų prekyvietę, socialinio ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio infrastruktūros, autobusų stoties prieigų viešųjų erdvių sutvarkymo ir turizmo informacijos centro reikmėms naudojamo buvusio prekybos paviljono pritaikymo vietos bendruomenės ir lankytojų aptarnavimui atviro projekto konkurso vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
 1-AĮ-582 2015-09-11Dėl paraiškų medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui Anykščių rajone vertinimo komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo
 1-AĮ-568  2015-09-08 Dėl įslaptintos informacijos administravimo taisyklių Anykščių rajono savivaldybės administracijoje patvirtinimo 
 1-AĮ-557  2015-09-03 Dėl Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
 1-AĮ-546 2015-08-31 Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 18 d. įsakymo nr. AĮ-669 „Dėl asmenų aptarnavimo „Vieno langelio" principu ir informacijos teikimo Anykščių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
 1-AĮ-547 2015-08-31 Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. AĮ-570 „Dėl Dokumentų rengimo ir valdymo Anykščių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
 1-AĮ-507 2015-08-12  Dėl pavojingų, kovinių šunų bei pavojingų ir kovinių šunų mišrūnų paėmimo Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
 1-AĮ-502  2015-08-07 Dėl neatidėliotinų priemonių vykdymo pasireiškus afrikiniam kiaulių marui
 1-AĮ-461 2015-07-21Dėl Anykščių rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos sudarymo, jos nuostatų ir komisijos narių iškvietimo ne darbo laiku, poilsio bei švenčių dienomis tvarkos aprašo patvirtinimo
 1-AĮ-434 2015-07-07 Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo bei želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo

1-AĮ-383

2015-06-11

Dėl Anykščių rajono savivaldybės sportininkų skatinimo komisijos ir jos veiklos reglamento patvirtinimo1-AĮ-361

 

2015-06-01

Dėl Anykščių rajono savivaldybės mobilizacijos valdymo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo

1-AĮ-344

2015-05-26

Dėl Bešeimininkių ir be priežiūros gyvūnų laikymo, priežiūros ir laikinosios globos tvarkos aprašo patvirtinimo

1-AĮ-304

2015-05-12

Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje esančių prekybos vietų, kuriose leidžiama prekiauti naminiais paukščiais, nustatymo

1-AĮ-282

2015-05-07

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1-ĄĮ-108 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2015-2017 metų veiklos plano priemones Nr. 1.1.4.01, 1.1.4.02, 1.1.4.04, 1.1.4.05, 1.1.4.07, 1.2.1.03, 1.2.1.17, 2.1.2.02, 2.1.2.07, 4.1.2.03, 4.1.3.03, 6.1.1.03, 6.1.2.06 finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

1-AĮ-249

2015-04-27

Dėl stipendijų ir premijų Anykščių rajono savivaldybės sportininkams skyrimo pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2015-2017 metų veiklos plano 1 programos 1.1.4.01 priemonę 'sporto veiklos programa' tvarkos aprašo patvirtinimo

2014 m.

1-AĮ-835

2014-12-22

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo

1-AĮ-673

2014-10-09

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-07 įsakymo Nr. 1-AĮ-471 "Dėl Anykščių rajono savivaldybės pasirengimo euro įvedimui priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo

 

1-AĮ-665

2014-10-06

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-07 įsakymo Nr. 1-AĮ-471 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės pasirengimo euro įvedimui priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo

1-AĮ-482

2014-07-09

Dėl Anykščių rajono savivaldybės komisijos nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių sudarymo

1-AĮ-471

2014-07-07

Dėl Anykščių rajono savivaldybės Pasirengimo euro įvedimui priemonių plano patvirtinimo

1-AĮ-446

2014-06-30

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. AĮ-379 „Dėl Tarptautinio floristinių kilimų konkurso nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

1-AĮ-396

2014-06-05

Dėl Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

1-AĮ-359

2014-05-22

Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo formos patvirtinimo

1-AĮ-301

2014-04-24

Dėl Asmens duomenų tvarkymo Anykščių rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo

1-AĮ-280

2014-04-17

Dėl Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę "Pelno nesiekiančios investicijos" rengimo procedūros aprašo patvirtinimo

1-AĮ-255

2014-04-11

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

1- AĮ-258

2014-04-11

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 1-AĮ-187 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012-2014 metų veiklos plano priemones Nr. 1.1.4.01, 1.1.4.02, 1.1.4.04, 1.1.4.05, 1.1.4.07, 1.2.1.03, 1.2.1.17, 2.1.2.02, 2.1.2.07, 4.1.2.03, 4.1.3.03, 6.1.1.03, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

1-AĮ-253

2014-04-10

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. AĮ-570 „Dėl Dokumentų rengimo ir valdymo Anykščių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

1-AĮ-232

2014-04-04

Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2014 m. gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais plano patvirtinimo

1-AĮ-214

2014-03-31

Dėl Anykščių r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-04-13 įsakymo Nr. 225 "Dėl Anykščių r. savivaldybės socialinės srities projektų vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

1-AĮ-180

2014-03-18

Dėl Anykščių r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-04-13 įsakymo Nr. 225 "Dėl Anykščių r. savivaldybės socialinės srities projektų vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

1-AĮ-171

2014-03-14

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2014 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo

1- AĮ- 77

2014-02-10

Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2014 metų civilinės saugos kompleksinių (planinių) patikrinimų grafiko patvirtinimo

1-AĮ-74

2014-02-06

Dėl Anykščių rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo komisijų veiklos nuostatų patvirtinimo

1-AĮ-63

2014-01-31

Dėl pritarimo Anykščių r. Traupio pagrindinės mokyklos strateginiam planui 2014-2016 metams

1-AĮ-54

2014-01-29

Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2014-2016 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo

AĮ-51

2014-01-27

Dėl Anykščių rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos II etapo įgyvendinimo grafiko patvirtinimo

1-AĮ-46

2014-01-27

Įsakymas dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2013 m.

1-AĮ-824

2013-12-31

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. AĮ-669 „Dėl asmenų aptarnavimo „vieno langelio" principu ir informacijos teikimo Anykščių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

1-AĮ-762

2013-12-04

Dėl gyvūnų laikymo Anykščių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo

1-AĮ-761

2013-12-03

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 1-AĮ-187 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012-2014 metų veiklos plano priemones Nr. 1.1.4.01, 1.1.4.02, 1.1.4.04, 1.1.4.05, 1.1.4.07, 1.2.1.03, 1.2.1.17, 2.1.2.02, 2.1.2.07, 4.1.2.03, 4.1.3.03, 6.1.1.03 finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

1-AĮ-677

2013-10-22

Dėl Anykščių rajono savivaldybės gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos ir epidemijos kompleksinių priemonių plano patvirtinimo

1-AĮ-673

2013-10-22

Dėl Anykščių rajono savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacinių priemonių plano patvirtinimo

1-AĮ-657

2013-10-18

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. AĮ-371 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo" papildymo

1-AĮ-655

2013-10-16

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos oficialios informacijos surinkimo ir teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašo patvirtinimo

1-AĮ-626

2013-10-02

Dėl Anykščių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų prioritetų patvirtinimo

1-AĮ-610

2013-09-30

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos inventorizacijos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

1-AĮ-608

2013-09-25

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos apskaitos dokumentų pasirašymo ir judėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

1-AĮ-604

2013-09-25

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių ir darbuotojų, turinčių teisę atlikti mokėjimo pavedimus iš banko sąskaitų sąrašo, patvirtinimo

1-AĮ-412

2013-06-21

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. AĮ-379 „Dėl Tarptautinio floristinių kilimų konkurso nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

1-AĮ-330

2013-05-24

Dėl Anykščių rajono apžiūros-konkurso „Geriausiai tvarkoma įmonių, įstaigų, organizacijų bei kaimo turizmo sodybų teritorija" nuostatų patvirtinimo

1-AĮ-406

2013-04-19

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir projekto vykdytojo lėšų finansuojamų projektų valdymo apskaitos taisyklių patvirtinimo

1-AĮ-191

2013-03-21

Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos patvirtinimo

 

1-AĮ-109

2013-02-21

Dėl visuomenei naudingos veiklos atlikimo organizavimo

 

1-AĮ-92

2013-02-14

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. AĮ-489 „Dėl socialinių paslaugų apmokėjimo sutarties formos patvirtinimo" pakeitimo

1-AĮ-64

2013-02-04

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. AĮ-187 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012-2014 metų veiklos plano priemones Nr. 1.1.4.01, 1.1.4.02, 1.1.4.04, 1.1.4.05, 1.1.4.07, 1.2.1.03, 1.2.1.17, 2.1.2.02, 2.1.2.07, 4.1.2.03, 4.1.3.03, 6.1.1.03, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

1-AĮ-43

2013-01-23

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. AĮ-671 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės viešųjų darbų organizavimo" pakeitimo

2012 m.

AĮ-754

2012-12-31

Dėl Žemės ūkio ministerijos kuruojamų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų, valstybinės šalpos išmokų, išmokų vaikams bei socialinės paramos administravimo išlaidų šildymui, elektros energijai, ryšių, vandentiekio ir kanalizacijos ir kitoms paslaugoms apmokėti apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

 

AĮ-716

2012-12-17

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. AĮ-671 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės viešųjų darbų organizavimo" pakeitimo

AĮ-685

2012-12-05

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. AĮ-414 „Dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodikos ir vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenų patvirtinimo" pakeitimo

AĮ-600

2012-10-11

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. AĮ-187 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012-2014 metų veiklos plano priemones Nr. 1.1.4.01, 1.1.4.02, 1.1.4.04, 1.1.4.05, 1.1.4.07, 1.2.1.03, 1.2.1.17, 2.1.2.02, 2.1.2.07, 4.1.2.03, 4.1.3.03, 6.1.1.03 finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

AĮ-559

2012-09-27

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. AĮ-343 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

AĮ-531

2012-09-17

Dėl Prašymo išduoti leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi formos patvirtinimo

AĮ-412

2012-07-12

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. AĮ-379 „Dėl Tarptautinio floristinių kilimų konkurso nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

AĮ-386

2012-06-29

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. AĮ-319 „Dėl medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui Anykščių rajone komisijos sudarymo" pakeitimo

 

AĮ-379

2012-06-27

Dėl Tarptautinio floristinių kilimų konkurso nuostatų patvirtinimo

AĮ-371

2012-06-21

Dėl Anykščių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo

AĮ-270

2012-05-14

 

Dėl Išlaidų, skirtų skaitmeninės televizijos priėmimo įrangai įsigyti, kompensavimo mažas pajamas gaunantiems bendrai gyvenantiems asmenims ir vieniems gyvenantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo

AĮ-190

2012-04-06

Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012-2014 metų veiklos plano priemonę Nr. 6.1.1.01, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

AĮ-197

2012-04-06

Dėl Projektų, finansuojamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012-2014 metų veiklos plano 5 programos „Palankios socialinės aplinkos kūrimas" priemones Nr. 5.1.1.07 „Socialinių paslaugų programa" ir Nr. 5.1.3.02 „Neįgaliųjų socialinės integracijos programa" finansavimo nuostatų patvirtinimo

 

AĮ-187

2012-04-06

Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012-2014 metų veiklos plano priemones Nr. 1.1.4.01, 1.1.4.02, 1.1.4.05, 1.1.4.07, 1.2.1.03, 1.2.1.17, 2.1.2.02, 2.1.2.07, 4.1.2.03, 4.1.3.03, 6.1.1.03, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

AĮ-107

2012-03-01

Dėl savivaldybės teritoriją įvertinančio koeficiento bei patalpų nuomos administravimo ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymo mėnesinio tarifo, taikomo apskaičiuojant Anykščių rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį, nustatymo

 

AĮ-39

2012-01-25

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. AĮ-750 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. AĮ-574 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų ir darbų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

 

AĮ-784

2011-12-16

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. AĮ-669 „Dėl Asmenų aptarnavimo „vieno langelio" principu ir informacijos teikimo Anykščių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

AĮ-750

2011-12-06

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. AĮ-574 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų ir darbų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

AĮ-569

2011-09-20

Dėl Konkurso-apžiūros „Geriausiai tvarkomi sodų sklypai Anykščių rajone" nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo

AĮ-500

2011-07-29

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. AĮ-489 „Dėl Socialinių paslaugų apmokėjimo sutarties formos patvirtinimo" pakeitimo

AĮ-443

2011-06-30

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. AĮ-343 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

AĮ-368

2011-05-31

Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo formos ir Administracinio teisės pažeidimo protokolo formos pildymo taisyklių patvirtinimo

AĮ-360

2011-05-30

Dėl formos nustatyti specialiuosius architektūros reikalavimus patvirtinimo

AĮ-330

2011-05-20

Dėl prašymo formos nustatyti specialiuosius architektūros reikalavimus patvirtinimo

AĮ-280

2011-05-02

Dėl Kitų išlaidų, susijusių su viešaisiais darbais, kompensavimo pažymos formos patvirtinimo

2010 m.

AĮ-696

2010-11-25

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. AĮ-489 „Dėl Socialinių paslaugų apmokėjimo sutarties formos patvirtinimo" pakeitimo

AĮ-640

2010-10-29

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. AĮ-671 pakeitimo

AĮ-414

2010-07-14

Dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodikos ir vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenų patvirtinimo

AĮ-343

2010-06-16

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo

AĮ-160

2010-03-24

Dėl Anykščių rajono savivaldybės asignavimų valdytojų apskaitos politikos, Anykščių rajono savivaldybės iždo apskaitos politikos ir iždo sąskaitų plano tvirtinimo

AĮ-667

2009-11-30

Dėl Anykščių rajono daugiabučių pastatų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašo patvirtinimo

2009 m.

AĮ-489

2009-09-04

Dėl socialinių paslaugų apmokėjimo sutarties formos patvirtinimo

AĮ-376

2009-06-16

Dėl administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. AĮ-319 „Dėl medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui Anykščių rajone komisijos sudarymo" pakeitimo

 

AĮ-33

2009-01-19

Dėl administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. AĮ-451 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2008 m.

AĮ-648

2008-10-17

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. AĮ-669 „Dėl Asmenų aptarnavimo „Vieno langelio" principu ir informacijos teikimo Anykščių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2007 m.

AĮ-765

2007-12-06

Dėl Anykščių rajono savivaldybės biudžeto valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimui lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

AĮ-669

2007-10-18

Dėl asmenų aptarnavimo „Vieno langelio" principu ir informacijos teikimo Anykščių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

AĮ-539

2007-08-27

Dėl Specialiųjų leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta" galiojimo zonoje, išdavimo tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo

AĮ-436

2007-07-31

Dėl konkurso-apžiūros „Gražiausia sodyba" nuostatų patvirtinimo

 

AĮ-319

2007-06-12

Dėl medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui Anykščių rajone komisijos sudarymo

2006 m.

AĮ-456

2006-07-19

Dėl Socialinės paramos skyriaus vardu gautos paramos priėmimo ir paskirstymo tvarkos

AĮ-451

2006-07-14

Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo

AĮ-50

2006-01-26

Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūros vykdymo taisyklių

 

2004 m.

AĮ-574

2004-09-02

Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų ir darbų sąrašo patvirtinimo

AĮ-374

2004-05-31

Dėl Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui Anykščių rajone finansinės paramos teikimo tvarkos

 

2003 m.

AĮ-527

2003-09-29

Dėl licencijos duomenų patikslinimo

 

AĮ-526

2003-09-29

Dėl licencijos duomenų patikslinimo

 

AĮ-525

2003-09-29

Dėl licencijos duomenų patikslinimo

 

AĮ-497

2003-09-22

Dėl deklaracijos (mokesčio apskaičiavimo) formos patvirtinimo

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •