Seniūnijų socialinio darbo organizatoriai

Socialinio darbo organizatorių seniūnijose sąrašas:

 
1. Andrioniškio seniūnijos specialistė, socialinio darbo organizatorė Vita Baltrūnienė, tel. (8 381) 43942
2. Socialinio darbo organizatorė Anykščių mieste Osvalda Neniškienė, tel. (8 381) 52261
3. Socialinio darbo organizatorė Anykščių seniūnijoje Daiva Girskienė, tel. (8 381) 52261
4. Socialinio darbo organizatorė Debeikių seniūnijoje Vaida Laurukėnienė, tel. (8 381) 43116
5. Socialinio darbo organizatorė Kavarsko seniūnijoje Šarūnė Kalibataitė, tel. (8 381) 55256
6. Socialinio darbo organizatorė Kurklių seniūnijoje Živilė Ppirienė, tel. (8 381) 49289
7. Socialinio darbo organizatorė Skiemonių seniūnijoje Virginija Bikuvienė, tel. (8 381) 47884
8. Socialinio darbo organizatorė Svėdasų seniūnijoje Jonė Baronaitė, tel. (8 381) 57673
9. Socialinio darbo organizatorė Traupio seniūnijoje Justina Kizytė, tel. (8 381) 56143
10. Socialinio darbo organizatorė Troškūnų seniūnijoje Vilma Krivickienė, tel. (8 381) 56158
11. Socialinio darbo organizatorė Viešintų seniūnijoje Karolina Sakalauskienė, tel. (8 381) 47474

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •