Apžvalga

INFORMACIJA APIE ANYKŠČIŲ RAJONO ŽEMĖS ŪKĮ

 

Anykščių rajono savivaldybė yra rytinėje Lietuvos Respublikos dalyje, vakaruose ribojasi su Panevėžio, šiaurėje - su Kupiškio ir Rokiškio, pietuose - su Ukmergės ir Molėtų , rytuose - su Utenos rajonų savivaldybėmis. Anykščių savivaldybės centras - Anykščių miestas.
Rajonui būdingi pereinamieji iš Lietuvos Vidurio zonos į Rytų Lietuvos kalvotąją zoną veiksniai. Vakarinėje rajono dalyje vyrauja mažiau kalvoti reljefai ir sunkesni dirvožemiai. Rytinėje ir pietrytinėje rajono dalyje reljefas pasižymi didesniu kalvotumu, dirvos lengvesnės, daugiau eroduotos ir mažiau derlingos. Labai svarbus gamtinių veiksnių rodiklis yra nenašių ir mažo našumo žemių dalis.
Atskirose rajono seniūnijose ariamos žemės kokybė skiriasi. Pagal šiuos rodiklius Anykščių rajonas priskiriamas prie padidintos nenašių ir mažo našumo žemių koncentracijos regionų. Tai lemia, kad tose vietose, kur vyrauja nenašios ir mažo našumo žemės, reikalingos didesnės žemės ūkio pertvarkymo ir pritaikymo prie vietos sąlygų apimtys.
Anykščių rajone žemės ūkio naudmenos užima 98840,42 ha, tai sudaro 56 proc. rajono žemės ploto. Ne žemės ūkio naudmenos užima 44 proc. rajono žemės ploto. Mažas gyventojų tankumas ir didelis rajono teritorijos panaudojimas žemės ūkio paskirčiai lemia, kad Anykščių rajone vienam kaimo gyventojui tenka net 5,02 ha žemės ūkio naudmenų.
2012 m. sausio 1 d. rajone privati žemė sudarė 113517,38 ha arba 64,3 proc. viso rajono ploto. Žemės ūkio naudmenos užima 76786,75 ha, tai sudaro 67,4 proc. visos privačios žemės.
Pagal 2010 metų statistinius duomenis Anykščių rajone gyventojų skaičius sudarė 31088, iš jų, kaimo gyventojai 19688, tai sudaro 63 proc. visų rajono gyventojų.
Rajone registruota virš 2636 veikiančių ūkininkų ūkių, kurie naudoja (deklaruoja) 62234,54 ha žemės. Vidutinis registruoto ūkio dydis 23,61 ha. Žemės ūkio veikla užsiima 6 žemės ūkio bendrovės Anykščių vaismedžiai, Naujonys, Sodžius, Agrowill Nausodė, Elma, Anykščių Vosinta, Burbiškio agroserviso kooperatyvas, UAB Jaros agroklompleksas, AB Ažuožerių sodai.
Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre įregistruota per 7400 valdų, iš jų per 2011 metus valdų atnaujinimą arba registrą atliko 5600 valdų turėtojų. Vykdant žemės ūkio technikos registrą, per 2011 metus registruoti 498 vnt. įvairios žemės ūkio ir kit. technikos, iš jų: nauji 22 traktoriai, 9 traktoriaus priekabos, 6 javų kombainai, 4 krautuvai, 5 srutovežiai, 9 medvežės mašinos, 3 ekskavatoriai.
2011 metais rajone priimtos bei perduotos NMA 4416 paraškų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones 2011 m. gauti. Pagal šias paraiškas rajono žemdirbiams turėtų būti išmokėta apie 38 mln. litų.
Rajone yra 1398 pieno kvotų turėtojai.


© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •