Vietos bendruomenių savivaldos 2013 – 2015 metų programa

 

2015 M. ANYKŠČIŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS BENDRUOMENINIŲ TARYBŲ ĮGYVENDINTI SPRENDIMAI

Eil. Nr.

VBT pavadinimas

Skirta lėšų 2015 m. Eur.

Panaudota 2015 m. lėšų

Eur.

Įgyvendinti VBT priimti sprendimai

1.

Anykščių seniūnijos VBT

 

2423,19

2420,00

Organizuotas visų Anykščių seniūnijos bendruomenių veiklai viešinti skirtas renginys. Įsigytos priemonės iš kurių pagaminti informaciniai stendai. Įsigytos bendruomenėms skirtos vėliavos.

2.

Andrioniškio seniūnijos VBT

527,58

527,58

Įsigyta palapinė (5m.x10 m.) bendruomenės renginiams lauke organizuoti.

3.

Svėdasų seniūnijos VBT

1602,38

1597,79

Įvesta elektra Svėdasų kaimo bendruomenei priklausančiose patalpose. Suremontuotas Daujočių bendruomenės pastato stogas. Organizuotas adventinis renginys vaikams ir jų šeimos nariams. Nupirktomis LED girliandomis papuošta Svėdasų miestelio eglė.

4.

Kavarsko seniūnijos VBT

 

2046,53

2042,57

Sutvarkyta Šventosios upės pakrantė, prie viešo paplūdimio įrengtos 2 persirengimo kabinos.

Janušavos bendruomenės patalpose pastatyta krosnelė -židinys su dūmtraukiu.

Svirnų kaimo bendruomenės teritorijoje pastatytos 3 šiukšliadėžės. Dabužių bendruomenei nupirktos 9 kėdės.

Šovenių kaime organizuotas švietėjiškas renginys ir sporto varžybos. Sutvarkytas Šerių bendruomenei priklausančiose patalpose esantis san. mazgas.

5.

Debeikių seniūnijos VBT

 

1107,17

1106,74

Organizuota vasaros stovykla vaikams (vykdyti kūrybiniai teatriniai užsiėmimai, žaidimai ir kt.)

Įsigyta 10 kėdžių Varkujų kaimo bendruomenės patalpoms

Įsigytos kalėdinėss dekoracijos Kalėdų eglei Leliūnų kaime ir fejerverkai bendruomenės šventei per Naujuosius metus.

Įsigytas 1 treniruoklių komplektas (suoliukas presui, pakabinamas bokso maišas, štangos grifas, skirtingo dydžio štangos svarmenys).

6.

Viešintų

seniūnijos VBT

682,17

682,17

Organizuotas renginys „Šv. Mykolinių kermošius"

7.

Skiemonių seniūnijos VBT

 

839,49

839,26

Organizuoti mezgimo ir siuvimo kursai Skiemonių bendruomenės nariams. Pasiūtos užuolaidos Mačionių bendruomenės patalpoms. Katlėrių kaimo bendruomenėje vyko jogos užsiėmimai.

8.

Troškūnų seniūnijos VBT

 

1842,24

1841,95

Birželio 20 d. Troškūnuose įvyko pirmas renginys „Rajono NVO sambūris" kuriame buvo panaudotos už programos lėšas įsigytos kėdės. Įsigytos priemonės (krūmapjovės, grėbliai, kirviai ir kt.) Troškūnų seniūnijos bendruomenių viešųjų erdvių tvarkymui.

9.

Traupio seniūnijos VBT

 

646,60

646,60

Bendruomenės nariams organizuota edukacinė - švietėjiška kelionė po Ukmergės kraštą.

Iš nupirktų medžiagų  sutvarkyta viešoji erdvė skirta sportui, pagamintas sportinis inventorius. Organizuotos  varžybos vaikams ir jaunimui.

10.

Kurklių seniūnijos VBT

 

903,79

903,79

Įsigyta krūmapjovė naudojama Kurklių II kaimo  žaliųjų erdvių tvarkymui bei kitų Kurklių seniūnijos bendruomenių žaliosioms zonoms prižiūrėti. Įsigytos 2 heraldinės Kurklių  bendruomenės vėliavos naudojamos renginių metu.

11.

Anykščių miesto VBT

 

5432,86

5432,22

Dvi Anykščių miesto mokyklų bendruomenės sukūrė ir prie savo mokyklų pastatė „Literatūrinį suoliuką". Nupirkti kalėdiniai papuošimai miestui, kuriais papuošta 10 miesto medžių šalia koplyčios. Ant Anykščių miesto Kultūros centro stogo įrengta vaizdo kamera, prie įėjimo į pastatą sumontuotos garso kolonėlės, kurios linksmina anykštėnus ir svečius įvairia muzika.

3 miesto mokyklų  teritorijose pastatyti 9 ženklai draudžiančius vedžioti šunis. Pastatytas suoliukas gyvenamajame Ramybės mikrorajone. 

Viso

18054,00

18040,67(13,33 gražinta į Valstybės biudžetą)

 

 

 

 


 Kviečiami susirinkimai išrinkti 2015 m. Anykščių miesto vietos bendruomenių tarybą

Anykščių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programą (toliau - Programa) Anykščių rajone, š. m. gegužės 11 d. 17.00 val. Anykščių rajono savivaldybės salėje (III a., J. Biliūno g. 23, Anykščiai) organizuoja vietos bendruomenės gyventojų atstovų, Anykščių mieste veikiančių bendruomeninių organizacijų bei religinių bendruomenių ir bendrijų atstovų susirinkimą, kuriame bus renkami ir deleguojami kandidatai į Anykščių miesto Vietos bendruomenės tarybą (toliau - VBT).
Vietos bendruomenių tarybos veiklos tikslas - bendradarbiaujant su vietos bendruomene, priimti sprendimus dėl programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo.

2014 m. Anykščių miesto VBT sudarė:
1. Juozas Kvedaras, Anykščių naujų vėjų bendruomenės pirmininkas, VBT pirmininkas;
2. Rima Lesnikauskienė, Anykščių rajono moterų draugijos pirmininkė;
3. Judita Skačkauskienė, Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakingoji sekretorė;
4. Jolita Abraškevičienė, Anykščių J. Biliūno gimnazijos bendruomenės pirmininkė;
5. Nijolė Radušienė, Anykščių trečiojo amžiaus universiteto vadovė;
6. Renata Stražinskienė, Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos bendruomenės pirmininkė;
7. Erikas Druskinas, Anykščių A. Vienuolio progimnazijos bendruomenės atstovas.

2015 m. turi pasikeiti ne mažiau kaip ketvirtadalis 2014 m. sudarytos VBT sudėtis.


Š. m. gegužės 11 d. 17.30 val. Anykščių rajono savivaldybės III a. salėje (J. Biliūno g. 23, Anykščiai) vyks naujų narių į Anykščių miesto vietos bendruomenės tarybą rinkimai bei Anykščių miesto vietos bendruomenės tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkės klausimai:
1. Dėl pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus išrinkimo.
2. Dėl 2015 m. veiklų, tenkinančių Anykščių miesto vietos bendruomenės poreikius, pasirinkimo ir lėšų joms paskirstymo.

2015 m įgyvendinti visų 11 Anykščių rajone sudarytų Vietos bendruomenių tarybų sprendimus skirta 18 054,00 Eur, Anykščių miesto vietos bendruomenėms -5 432,86 Eur.

Informacija teikiama:
J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 109 kab.
el.p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt
tel. (8 381) 58 046, mob. 8 687 50 731

 

 

Įsakymas dėl lėšų 2015 m. paskirstymo

Tvarkos aprašas (2015-02-26 redakcija)

 

Sėkmingai įgyvendinta Vietos bendruomenių savivaldos 2014 m. programa

 

Kviečiame į Anykščių miesto vietos bendruomenių tarybos posėdį

 Anykščių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programą, š. m. gegužės 15 d. 17.00 val. kviečia Anykščių vietos bendruomenių tarybos narius į posėdį.

Posėdžio darbotvarkės klausimai:

Dėl Anykščių miesto vietos bendruomenių tarybos pirmininko, pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimų;
Dėl veiklų, tenkinančių Anykščių miesto vietos bendruomenės poreikius, pasirinkimo ir lėšų joms paskirstymo.

Posėdis vyks Anykščių rajono savivaldybės salėje (III a., J. Biliūno g. 23, Anykščiai). Informacija teikiama: J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 109 kab. el.p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt; tel. (8 381) 58 046, mob. 8 687 50 731.

 

 Kviečiami susirinkimai išrinkti Anykščių miesto vietos bendruomenių tarybos naujus narius  

Anykščių rajono savivaldybei skirta 56 tūks. litų įgyvendinti 2014 m. Vietos bendruomenių savivaldos programą

2012 metais pirmą kartą buvo pradėta įgyvendinti Vietos bendruomenių savivaldos programa, kuria siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo, tenkinat vietos bendruomenių viešuosius poreikius. Programa įgyvendinama, siekiant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginio tikslo - bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės su valstybės ir savivaldybių institucijomis, jų plėtros ir aktyvaus dalyvavimo socialinėje veikloje.
Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. programa yra patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-71. 2013 m. kovo 7 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro pasirašytu įsakymu Nr. A1-102 patvirtintas Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. programos įgyvendinimo aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. A1-125 redakcija), kuriuo vadovaujasi savivaldybės, įgyvendindamos šią programą savo teritorijoje.
Įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos programą tobulinamos vietos bendruomenių tarybų sprendimų dėl lėšų, skirtų tenkinti vietos bendruomenių viešuosius poreikius, suteikiama daugiau atsakomybės ir galimybių imtis iniciatyvos vietos bendruomenėms, sustiprinami vietos bendruomenėse veikiančių organizacijų ir įstaigų ryšiai sprendžiant visai bendruomenei svarbius klausimus, įtvirtinamas sprendimų priėmimo vietos bendruomenėse modelis ir formuojama vietos bendruomenių atstovų dalyvavimo praktika.
Programos įgyvendinimui kasmet iš valstybės biudžeto yra skiriama 8 mln. litų, kurie savivaldybėms paskirstomi pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis apie dirbančių ir mokančių gyventojų pajamų mokestį žmonių skaičių savivaldybėse. Lėšų paskirstymas savivaldybėms tvirtinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.
2014 m. vasario 26 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr.A1-116 patvirtintas lėšų paskirstymo savivaldybėms, įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programą 2014 metais, sąrašas. Anykščių rajono savivaldybei 2014 m. skirta 56000,00 Lt.

 


2013 m. vasario 25 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta Vietos bendruomenių savivaldos 2013 - 2015 metų programa, o 2013 m. kovo 7 d. patvirtintas Vietos bendruomenių savivaldos 2013 -2015 metų programos įgyvendinimo aprašas. Juo vadovaudamasi 2012 m. balandžio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr.1-TS-142 patvirtino Anykščių rajono savivaldybės vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą.

Šia programa siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo, tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius.

Programa ir aprašas parengti atsižvelgiant į Vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programos įgyvendinimo patirtį, apibendrintus savivaldybių, seniūnų ir bendruomenių vertinimus bei ministerijos vidaus audito rekomendacijas.

Programos įgyvendinimui 2013 m. iš valstybės biudžeto yra skirta 8 mln. litų.

2013 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr.A1-140 patvirtintas lėšų paskirstymo savivaldybėms, įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programą, sąrašas.

Veiklos, tenkinančios vietos bendruomenių viešuosius poreikius, kurias būtų galima finansuoti pagal šią programą, galės būti skirtos labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir grupėms, vaikų ir jaunimo užimtumui, kultūriniams ir švietėjiškiems renginiams, viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimui, sportui ir sveikatinimui, bendruomeninės veiklos organizavimui ir kitoms, vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančios iniciatyvoms.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2013 m birželio 21 d. įsakymas Nr. AĮ-411 „Dėl lėšų įgyvendinti vietos bendruomenių tarybų priimtus sprendimus 2013 m. paskirstymo ir vietos bendruomenių programos Anykščių rajone įgyvendinimo" 

Sėkmingai įgyvendinta 2013 m. Vietos bendruomeniųsavivaldos programa 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •