Kultūros įstaigos

Kultūros įstaigos

Anykščių rajone kultūros politiką įgyvendina 4 biudžetinės įstaigos: Anykščių kultūros centras, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka, Anykščių menų centras ir viešoji įstaiga Anykščių menų inkubatorius-menų centras.

Anykščių kultūros centras www.anyksciukc.lt turi 14 skyrių: Andrioniškio,  Ažuožerių,  Burbiškio, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Leliūnų, Skiemonių, Svėdasų, Traupio, Troškūnų, Viešintų, Vaitkūnų. Anykščių kultūros centrui vadovauja direktorė Dijana Petrokaitė. 

Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinį muziejus www.baranauskas.lt turi 3 skyrius: Rašytojų memorialinis skyrius , Istorijos paveldo skyrius, Etninės kultūros (Arklio muziejus) skyrius. Muziejaus rinkiniai eksponuojami šiose muziejaus ekspozicijose: Antano Baranausko klėtelėje, Antano Vienuolio-Žukausko memorialiniame name-muziejuje, Jono Biliūno memorialinėje sodyboje, Bronės Buivydaitės memorialiniame name-muziejuje, Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių memorialiniame muziejuje, Koplyčioje, Arklio muziejuje, Siauruko muziejuje, Šeimyniškėlių piliakalnio istoriniame komplekse. Muziejui vadovauja direktorius Antanas Verbickas.

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka www.anyksciuvb.lt turi 5 skyrius: Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyrius, Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrius, Metodikos skyrius, Vaikų literatūros ir edukacijos skyrius, Informavimo išteklių formavimo skyrius, Bedrasis skyrius. Bibliotekai priklauso 24 filialai: Andrioniškis, Ažuožeriai, BudriaiBurbiškis, Debeikiai, Elmininkai, Kurkleliai, Kurkliai, Leliūnai, Mačionys, Piktagalys, Raguvėlė, Rubikiai, Skiemonys, Staškūniškis, Surdegis, Svėdasai, Svirnai II, Šeriai, Traupis, Vaitkūnai, Viešintos, Kavarskas, Troškūnai. Bibliotekai vadovauja direktorius Romas Kutka

Anykščių menų centras www.amenucentras.lt įkurtas 2012 metais. Anykščių menų centras į vieningą meno kompleksą jungia Sakralinio meno centrą, Angelų muziejų, Anykščių koplyčią – Pasaulio Anykštėnų kūrybos centrą ir Šv. Mato bažnyčios varpinės bokšte įrengtą apžvalgos aikštelę. Anykščių menų centrui vadovauja direktorius Tomas Tuskenis.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •