Informacija

Švietimo priemonių planas 2018 m. sausio mėn.


Nemokamos psichologinės konsultacijos mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Anykščių rajono savivaldybė skyrė papildomai lėšų individualioms ar grupinėms psichologinėms konsultacijoms teikti Anykščių rajono mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams.

Konsultacijos pagal gautą ugdymo įstaigų poreikį ir suderintus grafikus 2017 m. lapkričio–gruodžio mėn. vyksta:

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje, Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje, Anykščių r. Debeikių pagrindinėje mokykloje, Anykščių r. Traupio pagrindinėje mokykloje, Anykščių r. Viešintų pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre, Anykščių vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“, Anykščių vaikų lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“, Anykščių vaikų lopšelyje-darželyje „Žiogelis“, Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ ir Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje.

Konsultacijas veda psichologės:

DAIVA BERZKALNE, SKAIDRĖ KUČINSKIENĖ, AGNĖ VAICIUKEVIČIENĖ.

Kada galima kreiptis į psichologus?

Asmeninės problemos (noras rasti išeitį iš sunkiausių gyvenimo situacijų, abejingumas gyvenimui, situacijos beviltiškumas, stresas, bejėgiškumo jausmas, nuolatinis nerimas, dirglumas, kaltės jausmas, stiprus pasipiktinimas, problemos bendraujant su kitais, vienatvė, gyvenimo prasmės ieškojimas, savo gyvenimo tikslo supratimas, sudėtingi santykiai darbe, konfliktinės situacijos ir t. t.).

Vaikų-tėvų problemos (kivirčai, nemandagus elgesys, melas, vagystė, nepaklusnumas, bėgimas iš namų, konfliktai su broliais ir seserimis, priklausomybė nuo kompiuterio, vienatvė, bendravimo problemos, per didelis drovumas, neryžtingumas ir t. t.)

Problemos mokykloje (prasti mokymosi rezultatai, neatidumas, nenoras atlikti namų darbų, pamokų nelankymas, nenoras eiti į mokyklą, konfliktai su mokytojais, klasės draugais ir t. t.)

Dėl registracijos ar papildomos informacijos galite kreiptis į aukščiau išvardintas ugdymo įstaigas arba į Anykščių švietimo pagalbos tarnybą tel. (8 381) 58142, mob. 8 607 499951, el. p. anyksciuspt@gmail.com.

Visus, norinčius pasinaudoti nemokamomis psichologų konsultacijomis, kviečiame kreiptis dar šiais metais.

 


Anykščių rajono švietimo priemonių planas 2017 metų lapkričio–gruodžio mėnesiais


Sprendimas dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo


Anykščių rajono savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliai 2014 - 2016 m.

 


Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Anykščių rajone vykdomos neformaliojo vaikų švietimo veiklos


 Ugdomų vaikų skaičius ir laisvos vietos darželiuose


Klasių skaičius ir mokinių skaičiaus vidurkis klasėse 2017–2018 mokslo metams Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir jų skyriuose


Anykščių r. 2017 m. tolesnė dešimtokų veikla


2017 m. abiturientų stojimo rezultatai


Sprendimas dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą Anykščių muzikos, Anykščių kūrybos ir dailės mokyklose bei Anykščių kūno kultūros ir sporto centre nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo


 Anykščių r. savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant diagnostinius ir standartizuotus vertinimo įrankius ataskaita 


KVIEČIAME MOKINIUS NUO 2017 M. VASARIO 1 D. DALYVAUTI NVŠ PROGRAMOSE:

Eil. Nr.

Teikėjo pavadinimas

Teikėjo (vadovo) vardas, pavardė, tel. Nr., interneto svetainės adresas

Programos pavadinimas

Vykdymo vieta

Mokinių amžius

Trumpas NVŠ programos aprašymas

1.

Ažuožerių moterų klubas

Alvyra Simanonienė,

tel. 8 688 40 544,

alvyra.simanoniene@gmail.com

 

Merginų gebėjimų stiprinimas

Ežero g. 1, A.Vienuolio g. 2, Ažuožeriai,

Anykščių r.

10-18 m. merginoms

    Programos užsiėmimais stiprinsim  merginų savivoką bei pasitikėjimą savimi. Jie padės  kiekvienai iš jų tapti kūrybingesne  asmenybe, suteiks tvirtybės sprendžiant gyvenime iškylančius sunkumus. Programa  ugdys ir stiprins mergaičių  atsakomybę  už save, savo gyvenimą ir ateitį. Padės integruotis į visuomenę, nebijoti išreikšti savo mintis, skatinsime  merginas  propaguoti  sveiką gyvenimo būdą.

Ugdysime esmines žmogiškąsias kompetencijas - empatiją, toleranciją, pagarbą, mokėjimą suprasti ir priimti kitų autentiškumą; Mokysimės  realizuoti savo sugebėjimus per dailę, kitus  darbelius . Mokysimės šeimininkauti , rūpintis savo sveikata ir mokėti išlikti žmogumi bet kokioje situacijoje. Organizuosime šventes vaikams, tėvams, bendruomenei

2.

Futbolo sporto klubas

Juozas Šiaučiulis,

tel. 8 687 73 102, www.fskanykščiai.lt

Atrask save žaisdamas futbolą

A.Baranausko pagrindinė mokykla

7-19 m.

Programos esmė yra vaikų ir jaunimo supažindinimas su pagrindiniais kūno lavinimo pratimais, skirtais futbolininkams, kuriuos jie galės atlikti sporto salėje, stadione su atitinkamu inventoriumi ir be jo. Programos veiklos skirtos įvairaus amžiaus, lyties, įvairių grupių vaikams ir jaunuoliams užimant juos pozityvia ir fiziniam vystymuisi naudinga veikla. Yra sudarytos 4 grupės: pradinio rengimo, tobulinimo, meistriškumo ir mergaičių grupė

3.

Jūratė Vingrienė

Jūratė Vingrienė,

tel. 8 647 06 543

Žaidžiu, mokausi, kuriu

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto  gimnazija,

ARSPC vaikų dienos centras

7-16 m.

Vaikai bus supažindinami su tapybos, grafikos, molio lipdybos technikomis. Įgytas žinias pritaikys kūrybiniuose darbeliuose. Dalyvaus konkursuose, parodose

4.

Asociacija „Kalitos kalnas“

Jolita Šinkūnienė,

tel. 8 611 39181,

kalitoskalnas@gmail.com

Anykščių kalnų slidininkai

Anykščių              J. Biliūno gimnazijos sporto salė, pramogų ir sporto kompleksas „Kalita"

7-18 m.

Vaikams bus vedamos aktyvaus fizinio pasirengimo treniruotes sporto salėje, stadione, vasaros metu gamtoje, kalnų slidinėjimo treniruotės pramogų ir sporto centre „Kalita". Dalyvaus varžybose, renginiuose.

5.

Anykščių karatė sporto klubas

Egidijus Šilaika,

tel. 8 620 25 590,

www.takas-karate.lt

Karatė sportas, sveikas gyvenimo būdas

A.Vienuolio progimnazijos sporto sale,

Anykščiai J. Biliūno g. 31;

Svedasų  J.Tumo-Vaižganto gimnazijos sporto sale, Svėdasai,

T.Vaižganto g. 103

 

7-18 m.

Vaikų ir jaunimo užimtumas supažindinant juos su rytų kovos menais ir kultūra, taikant karate kaip sporto šakos pradinio paruošimo programas, bei neformalaus ugdymo formas ir metodus.

Vaikai pagal amžių bus skirstomi į grupes tam, kad veiklos ir metodai būtų saugūs ir prieinami visiems. Kvalifikuotas specialistas grupėje ves karate sporto užsiėmimus, bendraus temomis, kurios yra opios jų amžiuje, bei suteiks bendrą reikalingą informaciją ir žinias.

Grupėse, užsiėmimų metu, kurie bus vykdomi ne mažiau kaip du kartus per savaitę, bus ugdoma ir lavinama:

 .  savikontrolė ir bendravimas, tai gebėjimas kontroliuoti agresiją, gerbti oponentus ir pozityviai komunikuoti  užsiėmimų metu;

. fizinių savybių ugdymas, tai koordinacija, greitumas, jėga ir lankstumas;

pradinio, paruošiamojo lygio karate ir savigynos technikos mokymas;

. komandines ir individualios didaktinės rungtys, bei žaidimai padedantys socializuoti ir komunikuoti grupėse;

. teoriniai užsiėmimai skirti vaikų socializacijos aktualijoms, sveikos gyvensenos temomis, bei supažindinimas su japonų ir rytų kovos menų istorija, kultūra.

Programoje dalyvaujantys vaikai įgytas žinias ir įgūdžius galės išbandyti teorinėse ir praktinėse patikrose, kuriose jiems bus įteikti diplomai, pažymos

6.

Anykščių kultūros centras

Ema Abramovaitė,

tel. 8 627 53 962,

abramovaitema@gmail.com

Savo asmenybę kuriu žaisdamas teatrą

Anykščių kultūros centras

14-17 m.

Programos metu vaikai mokysis atskleisti savo asmenybę, emocijas ir talentus teatrinių žaidimų ir užduočių pagalba. Įgaus ir lavins teatrines žinias teorines ir praktines.  Teatrinių metodų pagalba mokysis spręsti socialines problemas, gerins bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius.  Dalyvaus miesto bendruomenės gyvenime, prisijungdami prie kultūrinės veiklos

7.

Anykščių kultūros centras

Irma Baukytė,

tel. 8 680 86 580,

irma.baukyte@gmail.com  

Šokis ir judesio terapija vaikams ir jaunimui

A.Baranausko a. 2, Anykščių kultūros centras

207 kab.

 

7-18 m.

Ugdyti kūrybišką, aktyvią, estetinei ir kultūrinei patirčiai  prasmingą ir savo kūrybines galias tenkinti gebančią asmenybę, suteikti choreografinį išprusimą, puoselėti mokinių pažintines galias, kūrybiškumą, smalsumą, bendravimą bei bendradarbiavimą,

Supažindinti su šokio menu, ugdyti šokio suvokimą bei gebėjimą interpretuoti ir vertinti. Dalyvaus įvairiose miesto šventėse bei Lietuvos moksleivių  dainų šventėse

8.

VšĮ „Robotikos akademija“

Rasa Trumpienė,

tel. 8 620 96 012, rasa.trumpiene@robotikosakademija.lt

VŠĮ „Robotikos Akademija"

regionai@robotikosakademija.lt, Mokėjimų administravimas, kontaktas tėveliams ziedune@robotikosakademija.lt Regionų plėtros vadovo tel.

8 (5) 25 26 213

arturas@robotikosakademija.lt

http://robotikosakademija.lt/

Ankstyvoji robotika-Anykščiai

J. Biliūno g. 31, Anykščiai 29117

6-9 m.

Mechanikos ir fizikos terminų pažinimas, problemų sprendimų paieška bei vertinimas, savistaba. Būrelio metu vaikai konstruos ir programuos LEGO robotus, susipažins su energijos, jėgos ir greičio sąvokomis, pagrindiniais mechanikos principais, lavins modeliavimo ir konstravimo gėbėjimus, ugdys užduočių sprendimų paieškos ir vertinimo įgūdžius

9.

VšĮ „Robotikos akademija“

Rasa Trumpienė,

tel. 8 620 96 012, rasa.trumpiene@robotikosakademija.lt

VŠĮ „Robotikos Akademija"

regionai@robotikosakademija.lt, Mokėjimų administravimas, kontaktas tėveliams ziedune@robotikosakademija.lt Regionų plėtros vadovo tel.

8 (5) 25 26 213

arturas@robotikosakademija.lt

http://robotikosakademija.lt/

 

FIRST LEGO League  (FLL) robotika-Anykščiai

J. Biliūno g. 31, Anykščiai

9-16 m.

Ši programa skirta vaikams nuo 9 iki 16 metų. Jos tikslas - sudominti ir motyvuoti vaikus mokytis STEM dalykų ir juos taikyti sprendžiant kasdienio gyvenimo ir juos supančios aplinkos iššūkius. Vaikai mokosi, eksperimentuoja ir teorines žinias įtvirtina per žaidimą, konstruodami linksmuosius LEGO EDUCATION MINDSTORMS robotus ir FIRST LEGO League varžybų lauką

10.

VšĮ „Robotikos akademija“

Rasa Trumpienė,

tel. 8 620 96 012, rasa.trumpiene@robotikosakademija.lt

VŠĮ „Robotikos Akademija"

regionai@robotikosakademija.lt, Mokėjimų administravimas, kontaktas tėveliams ziedune@robotikosakademija.lt Regionų plėtros vadovo tel.

8 (5) 25 26 213

arturas@robotikosakademija.lt

http://robotikosakademija.lt/

Smagioji robotika-Anykščiai

J. Biliūno g. 31, Anykščiai 29117

8-13 m.

Mechanikos ir fizikos pagrindai, matematika, programavimas, praktinis žinių pritaikymas, problemų sprendimas. Būrelio metu vaikai mokosi pritaikyti fizikos ir mechanikos žinias praktiškai, tobulina matematikos ir programavimo įgūdžius, kuria išmanias konstrukcijas, yra skatinami ieškoti išradingų sprendimų užduotims atlikti, pritaikant naujai įgytas žinias

11.

VšĮ „Robotikos akademija“

Rasa Trumpienė,

tel. 8 620 96 012, rasa.trumpiene@robotikosakademija.lt

VŠĮ „Robotikos Akademija"

regionai@robotikosakademija.lt, Mokėjimų administravimas, kontaktas tėveliams ziedune@robotikosakademija.lt Regionų plėtros vadovo tel.

8 (5) 25 26 213

arturas@robotikosakademija.lt

http://robotikosakademija.lt/

Taikomoji robotika-Anykščiai

J. Biliūno g. 31, Anykščiai 29117

Nuo 14 m.

Tikslai: Išmokyti mokinius konstruoti ir programuoti robotus (gebančius reaguoti į aplinkos pokyčius), bei registruoti ir analizuoti elektronių jutiklių duomenis. Ugdyti komunikacinius gebėjimus ir skatinti mokinių kūrybiškumą, bei savarankiškumą.

 

12.

VšĮ „Sveikatos oazė“

Sonata Veršelienė,

tel. 8 678 84 456,

www.sveikatosoaze.lt

 

Mokinių fizinis užimtumas Anykščių baseine Bangenis

Ažupiečių g. 1A, Anykščiai

14-18 m.

Programa skirta 14-18 metų mokiniams siekiant užtikrinti jų fizinį užimtumą grupėse ar individualiai baseino sporto salėje laisvu laiku po pamokų. Programos įgyvendinimo metu mokiniai išmoks kaip taisyklingai sportuoti su profesionaliais treniruokliais. Kvalifikuotas sporto salės treneris teiks patarimus bei konsultacijas programos dalyviams, padės pasirinkti tinkamą sportinį inventorių, tinkamas užsiėmimų formas ar metodus

13.

VšĮ „Sveikatos oazė“

Sonata Veršelienė,

tel. 8 678 84 456,

www.sveikatosoaze.lt

Mokinių mokymas plaukti Anykščių baseine Bangenis

Ažupiečių g. 1A, Anykščiai

7-11 m.

Programa skirta 1-5 klasių mokiniams, siekiant išmokyti juos plaukti baseine laisvu laiku po pamokų.

Programos įgyvendinimo metu mokiniai lavins mokymo plaukti įgūdžius 25 metrų baseine, mėgausis dviejų sūkurinių vonių ar krentančio vandens teikiamais malonumais. Kvalifikuotas plaukimo mokytojas teiks patarimus bei konsultacijas programos dalyviams, padės pasirinkti tinkamą sportinį inventorių, tinkamas užsiėmimų formas ar metodus

14.

VšĮ „Sveikatos oazė“

Sonata Veršelienė,

tel. 8 678 84 456,

www.sveikatosoaze.lt

 

Mokinių sveikatinimas Anykščių baseine Bangenis

Ažupiečių g. 1A, Anykščiai

12 m. - 18 m.

Programa skirta 6-12 klasių mokiniams siekiant užtikrinti jų sportinį užimtumą grupėse ar individualiai baseine laisvu laiku po pamokų.

Programos įgyvendinimo metu mokiniai lavins plaukimo įgūdžius 25 metrų baseine, dalyvaus įvairiose SPA programose, mėgausis dviejų sūkurinių vonių ar krentančio vandens teikiamais malonumais. Kvalifikuota plaukimo mokytoja teiks patarimus bei konsultacijas programos dalyviams, padės pasirinkti tinkamą sportinį inventorių, tinkamas užsiėmimų formas ar metodus

15.

Rasa Sindikaitė

Rasa Sindikaitė,

tel. 8 671 27 158

https://www.facebook.com/Sidikaiterasayahoo.lt/

Žaisminga joga vaikams

Stepono Kairio pagrindinė mokykla., Kurkliai

P. Cvirkos 35, Kavarskas, Debeikių pagrindinė mokykla, J. Biliūno g. 44, Debeikiai, Anykščių r.

6-12 m.

Programoje vaikai žaismingai mokysis įsikūnyti į gyvūnus, jogos pozicijų (asanų) pagalba.  Išmoks fizinių ir gilaus kvėpavimo pratimų, pratimų kurie formuoja taisyklingą laikyseną. Kalbėsime apie teisingą mitybą. Ugdysime dvasines vertybes

 

16.

Daiva Gašpuitytė

Daiva Gašpuitytė,

tel. 8 680 82 242

 

Mokausi groti gitara

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

Mokyklos g. 2 - 3, Žiedonių k., Troškūnų sen. , Anykščių r.

 

10-18 m.

Programa ,,Mokausi groti gitara" skirta mokytis groti gitara. Ji skatins vaikus lavinti jau šmoktus  įgūdžius. Vaikai galės akomponuoti gitara dainuojant, pradės groti kartu su draugais, išmoks suderinti gitarą, mokysis įvairų arpedžio grojimo būdų. Ši programa skatins bendrauti ir bendradarbiauti, domėtis ir siekti įvairių kompetencijų. Skatins mokinius aktyviai dalyvauti Troškūnų bendruomenės, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos bei rajono renginiuose

17.

Paulius Martinonis

Paulius Martinonis,

tel. 8 624 81 578,
https://www.facebook.com/paulius.martinonis.15

Krepšinis įvairaus amžiaus ir skirtingo meistriškumo vaikams Svėdasuose

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija,

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, Anykščių r.

7-19 m.

Vaikai, atitinkamai pagal amžių bei meistriškumo lygį, bus supažindinami su krepšinio taisyklėmis ir mokomi visų žaidimo elementų. Didelis dėmesys bus skirtas technikos elementų tobulinimui (kamuolio varymui, metimui į krepšį įvairiais būdais ir t.t.). Taip pat bus gerinamas fizinis pasirengimas ir mokoma komandinių veiksmų

18.

Asociacija „Lietuvos šaulių sąjunga“

Asta Tidikienė,

tel. 8 614 73 788,

www.usr.lt

www.sauliusajunga.lt

 

Pilietinio ugdymo programa Anykščių krašto jaunimui

Ladigos g.1, Anykščiai

 

 

10-18 m.

Mokinys gauna žinias apie pagrindines valstybines institucijas ir jų svarbą, išmoksta tvarkingai nešioti uniformą ir taisyklingai žygiuoti, saugiai elgtis su pneumatinių ir mažo kalibro šautuvais,  teisingai atlikti šaudybos pratimus, susipažįsta su pagrindiniais reikalavimais ruošiantis žygiui, orientavimosi vietovėje ir asmeninės higienos laikymusi lauko sąlygomis.Taip pat mokosi spręsti įvairias komandines užduotis, ugdomos asmeninės bei lyderio kompetencijos, vykdant prevenciją nusikalstamumui jaunimo tarpe.

Jaunimas dalyvauja pažintiniuose ir patriotiniuose žygiuose, valstybinėse šventėse, pažymi įsimintinas Lietuvai dienas, dalyvauja žygiuose Lietuvos istorinėmis vietomis

19.

VšĮ „Atvertos langinės“

Rūta Stanevičienė,

tel. 8 614 87 398

Asmenybės atskleidimas ir tobulinimas meno pažinime

J. Tumo-Vaižganto g. 16, Svėdasų miestelis

6-16 m.

Programa skirta socialiai jautrių vaikų ir vaikų besidominčių teatro menu, saviraiškos atskleidimui neformalaus ugdymo pagrindu, lygiateisėje aplinkoje, lavinant socialinius įgūdžius ir skatinanti vaikų asmeninių gebėjimų išraišką meno pažinime, nemokyklinėje aplinkoje. Vaikai išmėgins savo gebėjimus lėlių teatro spektaklių kūrime, literatūrinių kūrinių personažų vaidmenyse. Kurs pasitikėjimo ir bendradarbiavimo atmosferą, mokysis komandinio darbo ir asmeninės atsakomybės.  Veiklos turinys formuoja skaitymo skatinimą, scenos judesių, kūno kalbos ir išraiškos supratimą, vaikų bendravimą tarp skirtingų amžiaus grupių bendroje ugdymo ir asmenybės atskleidimo programoje

 

Innformaciją pateikė Nila Mėlynienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,

tel. (8 381) 54 310, nila.melyniene@anyksciai.lt

2017-01-19

 


ANYKŠČIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE UGDOMI VAIKAI PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS 2016-2017  M. M.,

LAISVOS VIETOS (2017 m. sausio 1 d. duomenys)

Eil. Nr.

Švietimo įstaiga

 

 

 

 

 

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius

2017 m. sausio 1 d.

 

Vaikų, ugdomų pagal  priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius

2017 m. sausio 1 d.

 

Nepatenkintų tėvų

prašymai (poreikis lankyti nuo 2017 m. sausio 1 d.) pagal vaikų gimimo metus

 

Laisvos vietos nurodytų gimimo metų vaikams

Tėvų prašymai priimti vaiką nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vaikų gimimo metus

gim. 2016

gim.

2015

gim.

2014

gim.

2013

gim.

2012

gim.

2011

Iš viso (1-5 m.):

gim. 2009

 (pagal trišalę sutartį)

gim. 2010

 

1.

Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazija (1 P) ir jos ikimokyklinio ugdymo skyrius (2 I gr.)

 

1

10

7

5

5

28

 

12

-

3 (2011-2012)

5 (2012-2016)

2.

Troškūnų K.Inčiūros gimnazijos (1 P) ir ikimokyklinio  ugdymo skyrius (1 I gr.)

 

 

3

7

5

4

19

 

 

5

-

-

1 - 2015

Troškūnų K.Inčiūros gimnazijos Raguvėlės pradinio ugdymo skyrius (1 I gr.)

 

 

1

5

5

2

13

 

 

4

-

-

-

3.

Debeikių pagrindinė (1I ir 1P gr.)

 

 

3

5

4

4

16

 

6

1 - 2011

-

-

4.

Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras (1I ir 1P gr.)

 

 

 

4

4

5

13

1

12

-

4 (2010-2013)

1

5.

Kurklių St. Kairio pagrindinė     (1 IP gr.)

 

 

4

1

8

-

13

 

3

-

4

-

6.

Traupio pagrindinė (1 IPgr.)

 

 

1

2

1

1

5

 

4

-

-

6 (2011-2014)

7.

Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras (1 IPgr.)

 

 

 

2

6

2

10

 

1

-

3 (2011-2013)

4

8.

Vaikų lopšelis-darželis „Eglutė" (6 gr.)

 

11

14

13

15

26

79

2

33

-

-

-

9.

Vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis" (6 gr.)

1

23

26

12

23

18

103

 

22

-

-

3 - 2016

1 - 2014

10.

Lopšelis-darželis „Žilvitis" (7 gr.)

 

10

21

32

24

25

112

2

23

-

-

1 - 2011

3 - 2014 (iš jų 2 lanko kitą įstaigą);

18 - 2015  (iš jų 7 lanko kitą įstaigą);

9 - 2016

11.

Vaikų lopšelis-darželis „Spindulėlis" (6 gr.)

 

 

17

24

20

21

82

 

33

3 - 2012 (iš jų 1  lanko kitą įstaigą);

1 - 2013 (lanko kitą įstaigą);

10 - 2014 (iš jų 2 lanko kt. įstaigą);

9 - 2015 (iš jų 9 lanko kitą įstaigą)

-

-

12.

Antano Baranausko pagrindinės mokyklos Spec. ugdymo skyrius-daugiafunkcis centras (1 IP gr.)

 

 

5

  1

 

4

2

 12

 

1

-

-

 

 

 

1

45

105

115

124

115

505

164

11

14

43

Nila Mėlynienė, tel. (8 381) 54 310


KVIETIMAS TEIKTI  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS

 ANYKŠČIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2017 M.

2016-12-13

 

Kviečiame teikti  neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas Anykščių  rajono savivaldybėje.

NVŠ programas (tik mokyklinio amžiaus (1-12 kl.) vaikams) įgyvendinti planuojama pradėti 2017 m. vasario 1 d.(nes dar nėra patvirtinto Valstybės biudžeto ir nepakeistas Lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas (pridedama - ŠMM parengtos skaidrės dėl aprašo keitimo).

REKOMENDUOJAME NVŠ TEIKĖJAMS, PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS, PRADĖTI PASIRENGIMO DARBUS:

1 žingsnis. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau-ŠMIR) (registruojasi tik nauji  NVŠ teikėjai).

• Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti  ŠMIR-e www.smir.smm.lt, elektroninė forma. Gruodžio 13-21 d. konsultacijas teikia ir registraciją vykdys Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė, tel. (8 381) 58 082, 210 kab.

• NVŠ teikėjų registracija baigiama gruodžio 21 d.

2 žingsnis. Užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau - KTPRR) teikiamą(as) NVŠ programą(as) www.ktprr.smm.lt  elektroninė forma.

• Registruojant programą reikia užpildyti:

 1) NVŠ teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa),

 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas).

• Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus (pridedama) siųsti ITC el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius).

Teikėjas el. paštu gaus KTPRR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti KTPRR. Jame (www.ktprr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę" (galima nepildyti tik dalies, kur reikia įrašyti anglų kalba) ir pateikti įregistravimui. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota", atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką 1 priede.  Jeigu Jus informavo, kad yra klaidų, tuomet jas reikia ištaisyti ir vėl pateikti įregistravimui. Po to KTPRR jau galima „teikti programą akreditavimui".

Teikėjai, jau turintys užregistravę programas KTPRR, šias programas gali tik pakoreguoti ir vėl pateikti įregistravimui. 1 priedą būtina taisyti, rašyti naujai ir jį teikti akreditavimui.

 Konsultacijas teikia Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė, tel. (8 381) 54 310, 211 kab.

3 žingsnis. Iki gruodžio 28  d.  Švietimo skyriui (el.paštu nila.melyniene@anyksciai.lt) pateikti užpildyto NVŠ programos 1 priedo (kol nėra pakeitimo, vadovaujamės senu aprašu) (pridedama) skenuotą variantą. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas skirtas tik Anykščių rajono savivaldybei. Anykščių NVŠ teikėjai, teikę 2016 metais programas, gali teikti tą pačią, bet pakoreguotą programą (pavadinimo nereikia keisti).

·          Programos trukmė iki 9 mėn. (vasaris-birželis, rugsėjis-gruodis). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnes. Grupes formuoti po ne daugiau kaip po 25 mokinius. Vienoje programoje planuoti užimti  ne daugiau kaip  75 mokinius.

·         Jei senoji programa nebebus vykdoma, ji turi būti išregistruota.

·         Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu sausio 2 d. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas pereina prie 4 žingsnio.

4 žingsnis. Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų). Daugiau informacijos bus pateikta vėliau, kai žinosime apie Valstybės biudžete patvirtintas lėšas.

Parengė

Nila Mėlynienė,tel. (8 381) 54 310, nila.melyniene@anyksciai.lt

 


2016 m. rugsėjo 1 d. klasių skaičius ir mokinių skaičiaus vidurkis klasėse 2016-2017 mokslo metams Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir jų skyriuose
 


2016 m. abiturientų stojimo rezultatai


Anykščių r. 2016 m. tolesnė dešimtokų veikla


Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas


2016 m. PUPP ir brandos egzaminų rezultatai

Lietuvių kalba ir literatūra (mokyklinis brandos egzaminas)

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

Menai (mokyklinis brandos egzaminas)

Technologijos (mokyklinis brandos egzaminas)

Matematika (pagrindinio ugndymo pasiekimų patikrinimas)

Užsienio kalba (anglų) (valstybinis brandos egzaminas)

Biologija (valstybinis brandos egzaminas)

Chemija (valstybinis brandos egzaminas)

Fizika (valstybinis brandos egzaminas)

Geografija (valstybinis brandos egzaminas)

Informacinės technologijos (valstybinis brandos egzaminas)

Istorija (valstybinis brandos egzaminas)

Lietuvių kalba ir literatūra (valstybinis brandos egzaminas)

Matematika (valstybinis brandos egzaminas)

 


Kaip didės mokytojų atlyginimai nuo šio rugsėjo ir 2017 metų

        Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientai didinami vidutiniškai iki 5 proc. Tai leis pasiekti vidutinį atlyginimų koeficientą, o nuo 2017 m. sausio 1 d. jau padidės iki maksimalaus, taip panaikinant vadinamąsias tarifinių atlygių koeficientų „žirkles". 

      „Daugeliui kyla klausimų, ką reiškia tarifinių atlygių koeficientų didinimas ir kiek pedagogų tai pajus. Nuo šio rugsėjo algos iki 5 proc. didės tik tiems pedagogams, kurie turi mažiausius tarifinių atly

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •