Įstaigos veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas  

1. Vietos savivaldos įstatymas

2. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

3. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas

4. Savivaldybių tarybų rinkimo įstatymas

5. Europos savivaldos chartija

6. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas

7. Lietuvos respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams į s t a t y m a s

8. Socialinės paramos mokiniams įstatymas

9. Teritorijų planavimo įstatymas

10. Žemės įstatymas

11. Švietimo įstatymas

12. Sveikatos sistemos įstatymas

13. Viešojo administravimo įstatymas

14. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

15. Valstybės tarnybos įstatymas

16. Statybos įstatymas

17. Akcinių bendrovių įstatymas

18. Energetikos įstatymas

19. Šilumos ūkio įstatymas

 

LR VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMAS (2013-12-03 redakcija)

LR VALSTYBINIŲ ŠALPOS IŠMOKŲ ĮSTATYMAS

LR VALSTYBĖS PARAMOS GINKLUOTO PASIPRIEŠINIMO (REZISTENCIJOS) DALYVIAMS ĮSTATYMAS

LR VALSTYBĖS PARAMOS ŽUVUSIŲ PASIPRIEŠINIMO 1940-1990 METŲ OKUPACIJOMS DALYVIŲ ŠEIMOMS ĮSTATYMAS

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS ASMENIMS, SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE, IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS (1945 07 22 - 1991 12 31) 

LR KOMPENSACIJŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJAMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO 1991   M. SAUSIO 11-13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS, BEI JŲ ŠEIMOMS ĮSTATYMAS 

LR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMAS

LR PARAMOS MIRTIES ATVEJU ĮSTATYMAS
LR IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMAS

LR TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMAS

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •