Techninė apžiūra

Traktorių, savaeigių mašinų, žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinės techninės

apžiūros 2017 metams

G R A F I K A S

 

Vietovės ar įmonės pavadinimas

Data

Laikas

Andrioniškio k.

04 07

10

UAB „Licar"

04 07

11

Papilių k.

04 07

13

Surdegio k.

04 10

13

Žukauskų k.

04 10

14

Burbiškio agroserviso kooperatyvas

04 11

9

Rubikių k.

04 11

11

Bičionių k.

04 11

13

Keblonių k.

04 11

14

Čekonių k.

04 12

12

Debeikių mstl.

04 12

14

Aušros k.

04 12

15

Šlavėnų k.

04 13

10

Nausodės k.

04 13

13

Budrių k.

04 14

10

Pumpučių k.

04 14

13

Šerių k.

04 14

15

Aulelių k.

04 18

10

Daujočių

04 18

12

Netikiškių k.

04 18

14

Katlėrių k.

04 19

10

Pašilių k.

04 19

11

Skiemonių k.

04 19

12

Miškiniškių k.

04 19

14

Latavėnų k.

04 20

10

Nemeirių k.

04 21

10

UAB „Vudimeksus"

04 21

11

Viešintų mstl.

04 21

12

Dabužių k.

04 24

13

Janušavos k.

04 24

14

Repšėnų k.

04 24

15

Smėlynės k.

04 25

10

Vaidlonių k.

04 25

12

UAB „Karuba"

04 25

13

Vašuokėnų k.

04 25

14

Kunigiškių k.

04 26

12

Vaitkūnų k.

04 26

13

UAB „Kerokšlis"

04 26

14

ŽŪB „Elma"

04 27

9

LAMMC filialas, Elmininkų bandymų stotis

04 27

13

N.Elmininkų k.

04 27

14

Levaniškių k.

04 28

10

Traupio mstl.

04 28

13

VĮ Utenos regiono keliai

05 02

9

UAB „Sigmedis"

05 16

9

UAB „Vėjurta"

05 16

10

UAB „Vikonas"

05 16

11

UAB „Poraistė"

05 16

13

Sporto klubas „Vilartas"

05 18

10

UAB „Kasandros grupė"

05 18

11

UAB „Greiteka"

05 18

13

Mačionių k.

05 19

10

Gečionių k.

05 19

12

Svirnų II k.

05 22

13

ŽŪB „Sodžius"

05 22

14

Kurklių II k.

05 23

10

UAB VLI TIMBER

05 23

11

Staškūniškio k.

05 23

12

Karališkio k.

05 23

14

ŽŪB „Naujonys"

05 24

11

Piktagalio k.

05 24

12

Grikiapelių k.

05 25

10

J.Tumo-Vaižganto Svėdasų gimnazija

05 25

12

UAB „Sakas"

05 25

14

ŽŪB „Anykščių vaismedžiai"

05 29

13

AB „Ažuožerių sodai"

05 29

14

Pagirių k.

05 29

15

Leliūnų k.

05 30

10

Varkujų k.

05 30

11

Butėnų k.

05 30

13

Juostininkų k.

05 31

10

ŽŪB „Lanka"

05 31

12

UAB „Anykščių vosinta"

06 02

10

Anykščių technologijos mokykla

06 05

11

Kurklių pagrindinė mokykla

06 05

13

Troškūnų K.Inčiūros vid. mokykla

06 05

15

K. Janulio įmonė

06 05

16

UAB „Anykščių šiluma"

06 06

9

UAB „Autovelda"

06 06

10

UAB „Anrestas"

06 06

11

UAB „Anykščių melioracija"

06 07

9

K.Giriūno įmonė „Pritinas"

06 07

11

UAB „Kagra"

06 07

12

AB „Anykščių kvarcas"

06 08

9

MSK „Miško žemė"

06 09

9

VĮ Anykščių miškų urėdija

06 09

10

UAB „Gobeva"

06 09

13

UAB „MV GROUP Asset Management"

06 13

10

UAB „Anykščių vandenys"

06 13

11

UAB „Kurklių karjeras"

06 14

11

UAB Anykščių komunalinis ūkis

06 14

14

R. Juodelio įmonė „Rudilė"

06 15

9

UAB „RTR Kasyla"

06 15

10

UAB „Vertma"

06 19

12

UAB „VIA FORTIS"

06 19

13

UAB „Tarvi"

06 19

14

UAB „Arvedita"

06 19

15

UAB „Anykščių energetinė statyba

06 20

9

M.Balucko įmonė „Varžos matas"

06 22

9

G. Tuskos įmonė

06 22

10

UAB „Penki arai"

06 22

11

IĮ „Aušrema"

06 22

13

Aknystos socialinės globos namai

06 23

10

UAB „Termotaupa"

06 26

13

UAB „Dulugis"

06 26

15

Kitos įmonės

06 27 -

06 30

 

 

            Už techninę apžiūrą:

             Traktoriaus - 5 Eur.

             Priekabos - 3 Eur.

 

            Mokėti: Valstybinė mokesčių inspekcija

            a/s LT247300010112394300,

            „Swedbank" AB

            Įmokos kodas 53034

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •