NVŠ programos

 

Kvietimas teikti  neformaliojo vaikų švietimo programas Anykščių  rajono savivaldybėje 2018 m.

 

Kviečiame teikti  neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas Anykščių  rajono savivaldybėje.

NVŠ programas (tik mokyklinio amžiaus (1-12 kl.) vaikams) įgyvendinti planuojama pradėti 2018 m. vasario 1 d.( 2018 m. sausio 25 d. Savivaldybės taryboje bus tvirtinama nauja Anykščių rajono savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos redakcija)

REKOMENDUOJAME NVŠ TEIKĖJAMS, PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS, PRADĖTI PASIRENGIMO DARBUS:

1 žingsnis. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau-ŠMIR) (registruojasi tik nauji  NVŠ teikėjai).

• Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti  ŠMIR-e www.smir.smm.lt, elektronine forma. Gruodžio 14-22 d. konsultacijas teikia ir registraciją vykdys Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė, tel. (8 381) 58 082, 210 kab.

• NVŠ teikėjų registracija ŠMIR-e baigiama gruodžio 22 d.

2 žingsnis. Užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau - KTPRR) teikiamą(as) NVŠ programą(as) www.ktprr.smm.lt  elektroninė forma.

• Registruojant programą reikia užpildyti:

 1) NVŠ teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa),

 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas).

• Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus (pridedama) siųsti ITC el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius).

Teikėjas el. paštu gaus KTPRR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti KTPRR. Jame (www.ktprr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę" (galima nepildyti tik dalies, kur reikia įrašyti anglų kalba) ir pateikti įregistravimui. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota", atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką Aprašo 1 priede.  Jeigu Jus informavo, kad yra klaidų, tuomet jas reikia ištaisyti ir vėl pateikti įregistravimui. Po to KTPRR jau galima „teikti programą akreditavimui".

Teikėjai, jau turintys užregistravę programas KTPRR, šias programas gali tik pakoreguoti ir vėl pateikti įregistravimui. Aprašo1 priedą būtina taisyti, rašyti naujai ir jį teikti akreditavimui.

 Konsultacijas teikia Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė, tel. (8 381) 54 310, 211 kab.

3 žingsnis. Iki gruodžio 27  d.  Švietimo skyriui (el.paštu nila.melyniene@anyksciai.lt) pateikti užpildyto NVŠ programos paraiškos (Aprašo 1 priedas (pridedama) skenuotą variantą. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas skirtas tik Anykščių rajono savivaldybei. Anykščių NVŠ teikėjai, teikę 2017 metais programas, gali teikti tą pačią, bet pakoreguotą programą (pavadinimo nereikia keisti). Atkreipti dėmesį į tai, kad birželio mėnesį vykdysianačios programas NVŠ teikėjai gali planuoti kaip stovyklą.Paraiškos ugdymo turinyje turi būti pateikta kiekvieno mėnesio tema, veiklos ir t.t.   

·          Programos trukmė iki 9 mėn. (vasaris-birželis, rugsėjis-gruodis). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti po ne daugiau kaip po 25 mokinius. Vienoje programoje planuoti užimti  ne daugiau kaip 75 mokinius.

·         Jei senoji programa nebebus vykdoma, ji turi būti išregistruota.

·         Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu sausio 2-8 d. Jei programos atitiktis Savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas pereina prie 4 žingsnio.

4 žingsnis. Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų). Daugiau informacijos bus pateikta vėliau, kai žinosime apie skirtas ES lėšas.

Po programos akreditacijos NVŠ programos trumpą aprašymą su kontaktais pateikti el. paštu nila.melyniene@anyksciai.lt dėl viešinimo Savivaldybės interneto svetainėje.

Akreditavus programą, reikės:

1.      Pasirašyti sutartį su Savivaldybe;

2.      Viešinti savo programą ir kviesti mokinius dalyvauti programoje;

3.      Sudaryti sutartis su tėvais (bus pavyzdys);

4.      Parengti užsiėmimų grafikus (bus pavyzdys);

5.      Sudaryti sutartį dėl patalpų nuomos (jei savo neturite);

6.      Iš mokinių surinkti vaiko sveikatos pažymėjimų kopijas;

7.      Pristatyti verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą (laisviesiems mokytojams);

8.      Pateikti iš MR vaikų sąrašus su sutartimis vasario 1 d. data.

9.      NVŠ veiklas pradėti vykdyti nuo vasario 1 d. (nes finansavimas bus skirtas nuo vasario mėn.)

 

NAUJA:

1.      Mokinių registre prie mokinio reikės prisegti skenuotą sutartį su tėvais.

2.      KTPRR bus nurodyta vieta, kur įrašysite programos vykdymo grafiką. Grafiko keitimai bus vykdomi tik KTPRR.

 

Parengė

Nila Mėlynienė, tel. (8 381) 54 310, nila.melyniene@anyksciai.lt

 


Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Anykščių rajone vykdomos neformaliojo vaikų švietimo veiklos


Anykščių savivaldybėje nuo 2017 m. kovo 1 iki gegužės 31 d. vykdomos  NVŠ programos


 LĖŠŲ PASKIRSTYMAS ANYKŠČIŲ RAJONO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO AKREDITUOTOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI 2017 M. KOVO–GEGUŽĖS MĖNESIAIS

 

        

 


INFORMACIJA APIE NVŠ ORGANIZAVIMĄ ANYKŠČIŲ RAJONE

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) 2016 m. organizavimas

Anykščių rajone 2016 m. sausio mėn. 15 NVŠ akredituotų teikėjų pristatė 22 programas. Iš jų mokiniai pasirinko 12-os teikėjų 17 programų. Iš viso 2016 m. vasario-birželio mėnesiais NVŠ programose ketina dalyvauti 761 mokinys (t.y. 31 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus). Iš jų 193 mokiniai dalyvauja kaime vykdomose programose (t.y. apie 25 proc. mokinių).

NVŠ teikėjai pagal švietimo teikėjų grupes:

Kultūros įstaigos - 1;

Viešosios įstaigos - 2;

Asociacijos - 6;

Laisvieji mokytojai - 3;

2016 m. vasario-kovo mėn. panaudota 15088,00 Eur (Mokinio krepšelio lėšų).                      

                                     

Lėšų paskirstymo 2016 metų vasario-birželio mėnesiams Anykščių rajono neformaliojo vaikų švietimo akredituotoms programoms finansuoti lentelė:

Eil. Nr.

Neformaliojo vaikų švietimo programos teikėjas

Programos pavadinimas

Mokinių skaičius prioritetinės krypties programose

15 Eur vienam mokiniui

Mokinių skaičius neprioritetinės krypties programose

8,312 Eur vienam mokiniui

Iš viso mokinių skaičius

Iš viso Eur per mėnesį

 Iš viso Eur vasario-birželio mėnesiais 

 Iš viso Eur kovo-birželio mėnesiais

1.

Ažuožerių moterų klubas

Merginų gebėjimų stiprinimas

10

 150,0  

 

 

10

 150,0  

 750,0  

 

2.

Futbolo sporto klubas

Atrask save žaisdamas futbolą

 

 

54

449,0 

54

 449,0  

 2.245,0  

 

3.

Jūratė Vingrienė

Žaidžiu, mokausi, kuriu

22

 330,0  

12

100,0 

34

 430,0  

 2.150,0  

 

4.

Asociacija „Kalitos kalnas"

Anykščių kalnų slidininkai

 

 

70

582,0 

70

 582,0  

 2.910,0  

 

5.

Anykščių karatė sporto klubas

Karatė sportas, sveikas gyvenimo būdas

24

 360,0  

108

898,0 

132

 1.258,0  

 6.290,0  

 

6.

Anykščių kultūros centras

Savo asmenybę kuriu žaisdamas teatrą

 

 

13

108,0 

13

 108,0  

 540,0  

 

7.

Anykščių kultūros centras

Šokis ir judesio terapija vaikams ir jaunimui

16

 240,0  

31

258,0 

47

 498,0  

 2.490,0  

 

8.

VšĮ Robotikos akademija

Ankstyvoji robotika-Anykščiai

 

 

68

565,0 

68

 565,0  

 

 2.260,0  

9.

VšĮ Robotikos akademija

Smagioji robotika-Anykščiai

 

 

16

133,0 

16

 133,0  

 

 532,0  

10.

VšĮ „Sveikatos oazė"

Mokinių fizinis užimtumas Anykščių baseine „Bangenis"

66

 990,0  

 

 

66

 990,0  

 4.950,0  

 

11.

VšĮ „Sveikatos oazė"

Mokinių mokymas plaukti Anykščių baseine „Bangenis"

 

 

51

424,0 

51

 424,0  

 2.120,0  

 

12.

VšĮ „Sveikatos oazė"

Mokinių sveikatinimas Anykščių baseine „Bangenis"

 

 

34

283,0 

34

 283,0  

 1.415,0  

 

 13.

Asociacija „Lietuvos šaulių sąjunga"

Anykščių krašto jaunųjų šaulių ugdymo programa

32

 480,0  

28

233,0 

60

 713,0  

 3.565,0  

 

14.

Anykščių slidinėjimo sporto klubas„Viesulas"

Sportuok ir tobulėk

 

 

9

75,0 

9

 75,0  

 375,0  

 

15.

Rasa Sindikaitė

Žaisminga joga vaikams

70

 1.050,0  

 

 

70

 1.050,0  

 5.250,0  

 

16.

Daiva Gašpuitytė

Mokausi groti gitara

19

 285,0  

 

 

19

 285,0  

 1.425,0  

 

17.

VšĮ „Sveikatos oazė"

Savanoris turizmo agentas

 

 

8

66,0 

8

 66,0  

 330,0  

 

 

 

Iš viso:

259

 3.885,0  

502

 

4.174,0 

761

 8.059,0  

 39.597,0  

 

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) 2015 m. organizavimas

Anykščių rajone 2015 m. rugsėjo mėn. 19 NVŠ akredituotų teikėjų pristatė 27 programas. Iš jų mokiniai pasirinko 16-os teikėjų 19 programų. Iš jų 12 programų yra vykdomos kaime, jose dalyvauja 173 mokiniai (t.y. apie 29 proc. mokinių). Iš viso nuo spalio-gruodžio  mėn. pasiūlytose programose dalyvavo 601 mokinys (t.y. 24,5 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus).

NVŠ teikėjai pagal švietimo teikėjų grupes:

Kultūros įstaigos - 1;

Viešosios įstaigos - 2;

Asociacijos - 8;

Laisvieji mokytojai - 4;

Kiti švietimo teikėjai - 1.

2015 m. spalio-gruodžio mėn. panaudota 24638,00 Eur (Mokinio krepšelio lėšų).

Lėšų paskirstymo akredituotoms Anykščių rajono neformaliojo vaikų švietimo programoms 2015 metais finansuoti specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui lentelė:

Eil. Nr.

Anykščių rajono NVŠ programų teikėjai

 

NVŠ programos pavadinimas

(2015 m. spalio 1-gruodžio 31 d.)

Mokinių skaičius

Lėšų suma (Eur)

3 mėn.

1.

Viešieji interneto prieigos taškai (VIPT)

IT projektų vadyba ir komandinis darbas Anykščių r.

42

 

1734,00

2.

Anykščių slidinėjimo sporto klubas „Viesulas"

Sportuok ir tobulėk

6

248,00

3.

 Ažuožerių moterų klubas

Socialinės dramos galimybės ir praktika merginų grupėje

10

413,00

4.

VšĮ Robotikos akademija

FIRST LEGO League robotika-Anykščiai

17

702,00

Smagioji robotika-Anykščiai

8

330,00

5.

Anykščių kultūros centras

Šokis kaip raktas į save ir mus supantį pasaulį

42

1734,00

Teatro terapija asmenybės ugdyme

14

578,00

6.

Anykščių futbolo sporto klubas

Atrask save žaisdamas futbolą

46

1900,00

7.

Jūratė Vingrienė

Žaidžiu, mokausi, kuriu

12

496,00

8.

Viešoji įstaiga „SVEIKATOS OAZĖ"

Mokinių sportinių įgūdžių lavinimas, sveikatinimas ir užimtumas Anykščių baseine „Bangenis"

151

6235,00

9.

Lietuvos skautija

Skautai: pramoga su tikslu (Anykščių r.sav.)

7

289,00

10.

UAB „Pilnatvė"

Jogos, aromaterapijos ir sveikos gyvensenos praktikų pritaikymas spec.poreikių vaikų ugdyme

11

454,00

11.

Anykščių karatė sporto klubas

Karatė sportas, sveikas gyvenimo būdas

119

4914,00

12.

Rasa Sindikaite

Joga vaikams

19

785,00

Funkcinės treniruotės

6

248,00

13.

Asociacija „Kalitos kalnas"

Mes  sportuojam visada!

42

1734,00

14.

Lietuvos šaulių sąjunga

Anykščių jaunųjų šaulių ugdymo programa

28

1156,00

15.

Aušra Baltrūnienė

Atrask save

10

413,00

16.

Ovidijus Uogela

Požiūris  į gyvenimą - per meilę žirgui...

11

454,00

 

 

Iš viso:

601

24817,00

 

Švietimo skyrius

 


Neformaliojo švietimo teikėjai negali reikalauti mokesčio iš tėvų 

          Neformaliojo švietimo krepšelis bus finansuojamas nepertraukiamai, iš tėvų negali būti reikalaujama iki šiol nemokėto mokesčio už vaikų lankomus būrelius.

       Kovo pabaigoje Vyriausybė patvirtino Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimus, kuriuose numatyta, kad neformaliojo švietimo krepšelis nuo balandžio 1 d. bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

       „Nepaisant to, kad nuo balandžio 1 d. keičiasi neformalaus švietimo krepšelio finansavimo šaltinis, daugiau niekas nesikeičia - savivaldybės ir toliau gaus lėšas šiam krepšeliui ir atsiskaitys su paslaugos teikėjais. Nerimauti tikrai nereikia. Krepšelis kaip buvo, taip ir bus", - sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

          Savivaldybės, pasikeitus finansavimo šaltiniui, gaus tą pačią lėšų sumą, kokia ir buvo numatyta  2016 metams ir vaikai dėl keičiamo finansavimo šaltinio nenukentės. Liks ta pati rekomenduojama krepšelio suma -15 eurų. Ji  gali svyruoti trečdaliu, t. y. vieno vaiko būreliui  galima skirti nuo 10 iki 20 eurų. Krepšelio dydis gali  kisti atsižvelgus į būrelius lankančių mokinių skaičių savivaldybėje - tai nustato pati savivaldybė. 

        Švietimo ir mokslo ministerija buvo gavusi signalų, kad švietimo teikėjai, neformalaus vaikų švietimo veiklas iki šiol vykdę tikslinėmis krepšelio lėšomis, nuo balandžio mėnesio ima rinkti pinigus iš tėvų. Tėvai, gavę tokius prašymus, turėtų informuoti savivaldybę ir ministeriją.

         Ministrė A. Pitrėnienė pabrėžia, kad pradėjus vaikui lankyti būrelį, tėvai pasirašė sutartį su švietimo teikėjais. Sutartyje numatyta, ar pasirinktas būrelis visiškai finansuojamas krepšelio lėšomis, ar būrelio kaina viršija krepšelyje numatytą sumą ir tėvams reikia padengti skirtumą. Jei skirtumas yra, sutartyje fiksuota konkreti suma. Jokių papildomų mokesčių nuo balandžio 1 d. nebuvo įvesta ir būrelių organizatoriai negali reikalauti daugiau, nei numatyta anksčiau pasirašytoje sutartyje.

       Švietimo ir mokslo ministerija kreipėsi į savivaldybes, paaiškindama perėjimą prie naujo finansavimo šaltinio ir prašydama dar kartą informuoti neformaliojo švietimo teikėjus, jog neformaliojo švietimo krepšelio finansavimas nenutrūksta. Taip pat vyko ministerijos ir visų savivaldybių švietimo padalinių vadovų susitikimas, kuriame buvo aptarti klausimai dėl neformaliojo švietimo.

          Primename, kad neformaliojo švietimo krepšelis įvestas 2015 m. spalį. Šiemet juo naudojasi 73 tūkst. mokinių, arba 15 tūkst. daugiau negu pernai. Atsirado 2,5 tūkst. naujų būrelių, kuriuos siūlo per 1,2 tūkst. teikėjų.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

 
© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •