Tarnybiniai nusižengimai

2015 m. 3 ketvirtį vienam valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda - papeikimas, galiojanti iki 2016-09-28.
2015 m. 4 ketvirtį dviem valstybės tarnautojams paskirtos tarnybinės nuobaudos - pastabos, galiojančios iki 2016-12-11 ir iki 2016-12-22.
2016 m. 2 ketvirtį dviem valstybės tarnautojams paskirtos tarnybinės nuobaudos: pastaba, galiojanti iki 2017-06-09 ir papeikimas, galiojantis iki 2017-05-25.
© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •