Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių...

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. nebelieka gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos. 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Anykščių rajone į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Anykščių r. sav. buvo įtraukti 303 asmenys.

Tie asmenys, kurie buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, per 3 mėnesius privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba jeigu dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti, turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją, o Anykščių miesto gyventojai – į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrių, adresu Vilniaus g. 36, Anykščiai (Anykščių koplyčios – pasaulio anykštėnų kūrybos centro pastate) ir pateikti prašymą įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą galės būti įtraukiami ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui ir deklaravimo įstaigai turės pateikti informaciją arba duomenis, pagrindžiančius savo ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje (pvz., tai, kad dirba, mokosi, gauna specializuotas sveikatos paslaugas ir kt.) bei nurodyti faktinės gyvenamosios vietos adresą.

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, jeigu jie nėra deklaravę gyvenamosios vietos, dar gali būti įtraukiami:

  1. benamiai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena. Teikdami prašymą įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, turi nurodyti įstaigos ar organizacijos, teikiančios jiems socialines paslaugas (pvz., nakvynės namų, socialinės rūpybos įstaigų ar socialines paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų, per kurias prireikus benamiai būtų pasiekiami), adresą;
  2. asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena;
  3. asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta;
  4. asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje jie gyveno iki suėmimo arba bausmės atlikimo;
  5. užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena.

Numatyta, kad deklaravimo įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą gavimo dienos praneštų patalpos ar pastato savininkui (bendraturčiui) apie tai, kad jam priklausančios patalpos ar pastato adresas yra nurodytas kaip vieta, kurioje faktiškai gyvena šiame prašyme nurodytas asmuo.

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •