Įgyvendinamas projektas „Anykščių rajono kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimas likviduojant bešeimininkius kraštovaizdį darkančius statinius“

Įgyvendinamas projektas „Anykščių rajono kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimas...

Pasirašius iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-91-0001 sutartį įgyvendinamas projektas „Anykščių rajono kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimas likviduojant bešeimininkius kraštovaizdį darkančius statinius“. Projektui įgyvendinti skirta 234.391,06 Eur Europos Sąjungos investicijų. Viso projekto biudžetas – 275.754,19 Eur.

Projekto tikslas yra pagerinti atskirų Anykščių rajono teritorijų būklę atkuriant pažeistas teritorijas. Šiam tikslui įgyvendinti numatytas projekto uždavinys – pažeistų teritorijų atkūrimas likviduojant bešeimininkius apleistus pastatus ir įrenginius bei priskirta pagrindinė projekto veikla – bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas, kurios metu likviduojami 62 bešeimininkiai statiniai ir pastatai ir 5 vandens gręžiniai. Įgyvendinus projektą atkurtose Anykščių rajono teritorijose bus atstatyti praeityje ūkinės veiklos pažeisto kraštovaizdžio komponentai, atkurta pažeista aplinka ir jos elementai, pašalintas neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai, projekto rezultatai tiesiogiai prisidės prie Anykščių rajono darnios kurortinės plėtros, padidinant rajono rekreacinę vertę.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •