Gyventojų žiniai dėl trichineliozės Ratašilio (Kurklių sen.) miške

Gyventojų žiniai dėl trichineliozės Ratašilio (Kurklių sen.) miške

      Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė 2016 m. sausio  13 d. pasirašė įsakymą Nr. 1-AĮ-9 „Dėl priemonių trichineliozei likviduoti Anykščių rajono savivaldybės Kurklių seniūnijos Ratašilio miške",  kuris svarbus Savivaldybės gyventojams:

      „1. S k e l b i u Anykščių rajono savivaldybės Kurklių seniūnijos Ratašilio mišką (toliau - zona) užkrėstą trichinelioze.

       2. D r a u d ž i u  zonoje organizuoti komercines medžiokles.

       3. P a v e d u:

     3.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Anykščių valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai atlikti veterinarines-sanitarines priemones, nustatytas 2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2075/2005, nustatančiame specialiąsias oficialios Trichinella kontrolės mėsoje taisykles (OL 2005 L 338, p. 60);                          

    3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Anykščių rajono agentūrai, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių skyriui,   medžiotojų klubui „Šilas"  zonoje suaktyvinti šernų, lapių, mangutų bei kiaunių medžioklę.

     4. Į p a r e i g o j u Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Anykščių rajono agentūrą, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių skyrių, medžiotojų klubą „Šilas"  imtis priemonių, užtikrinančių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo" reikalavimų vykdymą.

    5. N u s t a t a u 1 (vienerių) metų apribojimo galiojimo terminą zonoje organizuoti komercines medžiokles, šį terminą skaičiuojant nuo paskutinio gyvūno susirgimo nustatymo dienos."

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •