Pakeistas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas

Pakeistas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas

       2015 m. gruodžio 10 d. įstatymu Nr. XII-2157 pakeistas LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKLIAVŲ ĮSTATYMAS.

     Vadovaujantis 2015 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. XII-2157 1 straipsniu vietinė rinkliava mokama į savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, biudžeto sąskaitą. Įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d., tačiau kai kurių savivaldybių mokesčių mokėtojai ir po 2016 m. sausio 1 d. vietines rinkliavas moka į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

       Šios įmokos įskaitomos įmokos kodu 1001 (Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir baudos už administracinius teisės pažeidimus, paskirtos nuo 2015-07-01, mokami vienu įmokos kodu), nes vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-115/1B-989 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo nr. v-57/1b-160 „dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo" nebegalioja vietinės rinkliavos, mokamos į VMI prie FM surenkamąsias sąskaitas, įmokų kodai.

        Vietinės rinkliavos turi būti mokamos į savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, biudžeto sąskaitą.

      Valstybinės mokesčų inspekcijos informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •