Seniūnaičio rinkimai Svėdasų seniūnijos Svėdasų seniūnaitijoje

Seniūnaičio rinkimai Svėdasų seniūnijos Svėdasų seniūnaitijoje
2016 m. sausio 21 d. įvyks Anykščių rajono savivaldybės administracijos Svėdasų seniūnijos Svėdasų seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai apklausiant gyventojus.
Rinkimų vieta ir laikas. Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislavo Didžiulių bibliotekos Svėdasų filialas, adresas Juozo Tumo-Vaižganto g. 16, II aukštas, nuo 10.00 val. iki 18.00 val.
Rinkimų tvarka. Seniūnaičio rinkimus vydo Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Rinkimuose dalyvauti ir balsuoti renkant seniūnaitį gali tik 18 metų sulaukę veiksnūs asmenys, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvena seniūnaitijos, kurios seniūnaitis renkamas, teritorijoje. Atvykęs dalyvauti rinkimuose, gyventojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Komisijos nariai, patikrinę balsuoti atvykusio gyventojo duomenis ir nustatę, kad jis deklaravęs gyvenamąją vietą seniūnaitijos teritorijoje, įrašo į rinkėjų registracijos lapą, kuriame rinkėjas pasirašo. Gyventojas, renkantis seniūnaitį, pats pasirenka kurio kandidato apklausos lape pageidauja pasirašyti. Apklausos lape nustatytose grafose balsuotojas įrašo savo vardą, pavardę ir pasirašo. Vienas gyventojas gali pasirašyti tik viename kandidato į seniūnaičius apklausos lape. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo ne mažiau kaip 10 gyventojų. Jeigu rinkimuose dalyvavo du ir daugiau kandidatų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai rinkimuose dalyvavusių gyventojų balsų. Jeigu du ar keli kandidatai gauna vienodą balsų skaičių, per 10 dienų rengiami pakartotiniai rinkimai, kuriuose dalyvauja vienodą didžiausią balsų skaičių surinkę kandidatai. Rinkimų rezultatai įforminami protokolu. Rinkimuose dalyvavę gyventojai ar kandidatų į seniūnaičius atstovai - stebėtojai (jeigu tokių buvo), nesutinkantys su rinkimų rezultatais, rinkimų dieną turi teisę raštu teikti pastabas ir pretenzijas dėl rinkimų, kurios pridedamos prie protokolo. Gyventojų ar rinkimų stebėtojų pastabas ir pretenzijas dėl rinkimų nagrinėja Komisija, kuri savo išvadas teikia administracijos direktoriui. Galutinius rinkimų rezultatus, išnagrinėjus visus laiku gautus skundus ir pretenzijas (jei buvo paduoti), ne vėliau kaip po 10 dienų, įvykus rinkimams seniūnaitijoje, patvirtina administracijos direktorius savo įsakymu.
Įregistruota kandidatu į Svėdasų seniūnijos Svėdasų seniūnaitijos seniūnaičius
Virginija Valikonytė
© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •