Turto nuoma

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) J. Tumo-Vaižganto g. 16, Svėdasų mstl., Anykščių r. sav. (toliau - Turtas), viešąjį nuomos konkursą.
Nuomojamų negyvenamųjų patalpų (pastato, kuriame yra patalpos unikalus Nr. 3498-0018-1017, plane pažymėtas indeksu 1B2p), bendras nuomojamas plotas -11,85 kv. m, nuomos kaina 0,26 Eur (dvidešimt šeši centai) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį.
Nuomos trukmė - 5 (penkeri) metai.
Nuomojamą Turtą naudoti administracinei veiklai.
Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos iki 2017 m. lapkričio 7 d. 16 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 201 kabinetas.
Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2017 m. lapkričio 3 d. adresu J. Tumo-Vaižganto g. 16, Svėdasų mstl., Anykščių r. sav., nuo 9 iki 15 val.
Informacija apie Turto nuomos ir konkurso organizavimo sąlygas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt. Informaciją taip pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Savickienė (Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kabinetas, tel. (8 381) 58 013, (8 614) 96 489, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).
Konkurso komisijos posėdis vyks 2017 m. lapkričio 8 d. 10 val. Savivaldybės administracijos patalpose, 201 kabinete, J. Biliūno g. 23, Anykščių m.
Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią AB ,,Šiaulių bankas."

Informacija


ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS 

Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) Ažupiečių g. 1A, Anykščių m. (toliau - Turtas), viešąjį nuomos konkursą.
Nuomojamų negyvenamųjų patalpų (pastato, kuriame yra patalpos unikalus Nr. 3499-2002-6014, plane pažymėtas indeksu 11U2p), bendras nuomojamas plotas -33,16 kv. m, nuomos kaina 1,40 Eur (vienas euras keturiasdešimt centų) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį.
Nuomos trukmė - 5 (penkeri) metai.
Nuomojamą Turtą naudoti kitų maitinimo paslaugų teikimo veiklai.
Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos iki 2017 m. lapkričio 29 d. 16 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 201 kabinetas.
Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2017 m. lapkričio 22 d. adresu Ažupiečių g. 1A, Anykščių m., nuo 9 iki 15 val.
Informacija apie Turto nuomos ir konkurso organizavimo sąlygas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt. Informaciją taip pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Savickienė (Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kabinetas, tel. (8 381) 58 013, (8 614) 96 489, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).
Konkurso komisijos posėdis vyks 2017 m. lapkričio 30 d. 15 val. Savivaldybės administracijos patalpose, 201 kabinete, J. Biliūno g. 23, Anykščių m.
Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią AB ,,Šiaulių bankas."

Informacija


ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto Anykščiuose, Vilniaus g. 18 (toliau - Turtas), viešąjį nuomos konkursą.
Pradinė nuomos kaina už 1 (vieną) kvadratinį metrą:
negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. 3496-0008-0017:0003, plotas - 378,70 kv. m): per pirmus (2) dvejus nuomos metus - 0,01 Eur, už likusį laikotarpį - 1,55 Eur;
pastatui-garažui (unikalus Nr. 3496-0008-0039, plotas - 48,00 kv. m) - 0,85 Eur;
pastatui-ūkiniam pastatui (unikalus Nr. 3496-0008-0052, plotas - 12,00 kv. m) - 0,50 Eur.
Nuomos trukmė - 25 (dvidešimt penkeri) metai.
Nuomojamą Turtą naudoti sveikatingumo ir (ar) apgyvendinimo, maitinimo ir su tuo susijusiai veiklai.
Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos iki 2017 m. rugsėjo 25 d. 16 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 201 kabinetas.
Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2017 m. rugsėjo 20-21 d. adresu Anykščiai, Vilniaus g. 18, nuo 9 iki 15 val.
Informacija apie Turto nuomos ir konkurso organizavimo sąlygas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt. Informaciją taip pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Savickienė (Anykščių rajono savivaldybė, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 201 kabinetas, tel. (8 381) 58 013, (8 614) 96 489, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).
Konkurso komisijos posėdis vyks 2017 m. rugsėjo 27 d. 10 val. Savivaldybės administracijos patalpose, 201 kabinete, Anykščiai, J. Biliūno g. 23.
Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią AB ,,Šiaulių bankas."

 


ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto Anykščių rajone, Kurklių miestelyje, Salomėjos Nėries g. 11 (toliau - Turtas), viešąjį nuomos konkursą.
Pradinė pastato (unikalus Nr. 3494-0059-0016), kurio bendras plotas - 214,74 kv. m su priklausiniais nuomos kaina 0,01 Eur (vienas centas) už 1 (vieną) kvadratinį metrą.
Nuomos trukmė - 3 (treji) metai.
Nuomojamą Turtą naudoti kitai stacionarinei globos veiklai, susijusiai su priklausomų asmenų reintegracija.
Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos iki 2017 m. balandžio 25 d. 16 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 201 kabinetas.
Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2017 m. balandžio 19 d. adresu Anykščių rajonas, Kurklių mstl., Salomėjos Nėries g. 11, nuo 9 iki 15 val.
Informacija apie Turto nuomos ir konkurso organizavimo sąlygas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt. Informaciją taip pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Savickienė (Anykščių rajono savivaldybė, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 201 kabinetas, tel. (8 381) 58 013, (8 614) 96 489, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).
Konkurso komisijos posėdis vyks 2017 m. balandžio 26 d. 10 val. Savivaldybės administracijos patalpose, 208 kabinete, Anykščiai, J. Biliūno g. 23.
Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią AB ,,Šiaulių bankas."

 ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto Anykščiuose, Vilniaus g. 18 (toliau - Turtas), viešąjį nuomos konkursą.
Pradinė nuomos kaina už 1 (vieną) kvadratinį metrą:
negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. 3496-0008-0017:0003, plotas - 378,70 kv. m): per pirmus (2) dvejus nuomos metus - 0,01 Eur, už likusį laikotarpį - 1,55 Eur;
pastatui-garažui (unikalus Nr. 3496-0008-0039, plotas - 48,00 kv. m) - 0,85 Eur;
pastatui-ūkiniam pastatui (unikalus Nr. 3496-0008-0052, plotas - 12,00 kv. m) - 0,50 Eur.
Nuomos trukmė - 25 (dvidešimt penkeri) metai.
Nuomojamą Turtą naudoti sveikatingumo ir (ar) apgyvendinimo, maitinimo ir su tuo susijusiai veiklai.
Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos iki 2017 m. liepos 26 d. 16 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 201 kabinetas.
Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2017 m. liepos 20-21 d. adresu Anykščiai, Vilniaus g. 18, nuo 9 iki 15 val.
Informacija apie Turto nuomos ir konkurso organizavimo sąlygas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt. Informaciją taip pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Savickienė (Anykščių rajono savivaldybė, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 201 kabinetas, tel. (8 381) 58 013, (8 614) 96 489, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).
Konkurso komisijos posėdis vyks 2017 m. liepos 28 d. 10 val. Savivaldybės administracijos patalpose, 201 kabinete, Anykščiai, J. Biliūno g. 23.
Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią AB ,,Šiaulių bankas."

 

Informacija apie išnuomojamą turtą ir nuomos sąlygos 
© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •