Visuomenės sveikata

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga, įsteigta savivaldybėms teisės aktų nustatytoms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

 

Pagrindinis veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Pagrindinė veikla:

·  visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje;

·  savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas);

·  pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje;

·  neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje;

·  visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas;

·  vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas;

·  bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;

·  savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;

·  kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla.

 

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Surinkę išsamią informaciją apie gyventojų sveikatos būklę ir ją lemiančius rizikos veiksnius, nustatysime visuomenės sveikatos problemas ir visuomenės sveikatos stiprinimo prioritetus, taip pat remiantis objektyvia informacija planuosime ir įgyvendinsime vietines visuomenės sveikatos stiprinimo ir prevencijos programas.

 

Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas.

 

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra – vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas.

 

Kontaktai:

 

Darbo laikas: I - IV 8.00 - 17.00 val., pietūs 12.00 - 12.45 val.,

 

                             V 8.00 - 13.00 val.

 

Adresas: J.Biliūno g. 23, Anykščiai LT-29111

 

Įstaigos interneto svetainė: http://anyksciuvsb.lt/

 

Facebook puslapis: https://www.facebook.com/Anykščių-rajono-savivaldybės-visuomenės-sveikatos-biuras-1117511494946630/?fref=ts

 

Darbuotojai:

 

Direktorė Lina Pagalienė, tel. +370 6404 7123, el. paštas linapagaliene.avsb@gmail.com

 

Buhalterė Laura Bužinskienė, tel. +370 6404 7123, +370 600 91712, el. paštas vsbiuras.anyksciai@gmail.com

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Edita Jurčiukonienė, tel. +370 6404 1123, el. paštas vsbiuras.anyksciai@gmail.com

 

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Monika Meškauskaitė, tel. +370 6404 3123, el.paštas meskauskaite.monika.anyksciai@gmail.com

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose:

 

Anykščių J. Biliūno gimnazija – Domas Jaskūnas, tel. +370 67536627

Anykščių A. Vienuolio progimnazija – Domas Jaskūnas, tel. +370 67536627

Anykščių A. Baranausko pagrindinė mokykla – Joana Juodviršytė, tel. +370 62452825

Anykščių technologijos mokykla – Laura Marcinkevičienė, tel. +370 67954740

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija – Aldona Saliamonienė, tel. +370 678 16631

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija – Bronė Pranskūnienė, tel. +370 699 80320

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos Raguvėlės pradinio ugdymo skyrius – Meilutė Mincienė, tel. +370 687 93780

Anykščių r. Viešintų  pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras – Laura Marcinkevičienė, tel. +370 67954740

Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras – Rima Bagočiūnienė, tel. +370 652 55113

Anykščių r. Traupio pagrindinė mokykla – Meilutė Mincienė, tel. +370 687 93780

Anykščių r. Debeikių pagrindinė mokykla – Laura Marcinkevičienė, tel. +370 67954740

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •