Socialinis būstas

Anykščių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos bei būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarka 

Asmenų, kuriems išnuomotas socialinis būstas, sąrašas

Paramos būstui išsinuomoti eilė  

Įrašymo į socialinio būsto laukiančiųjų sąrašus sąlygos

Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau - Įstatymas).
1. Teisę į Anykščių rajono savivaldybės socialinį būstą turi šeimos ir asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą (deklaravę gyvenamąją vietą) Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje (šeimos atveju - vienas iš šeimos narių) ir atitinkantys Įstatyme nurodytus reikalavimus:
.1. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už kalendorinius metus iki prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą pateikimo neviršija nustatytų dydžių*;
.2. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
2. Asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą pagal Įstatyme nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus.
* Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyti pajamų ir turto dydžiai, kurių neturi viršyti asmuo ar šeima, pageidaujanti būti įrašyta į socialinio būsto laukiančiųjų sąrašus:
• pajamos asmeniui be šeimos - 3264 € ir turtas - 5712 € ;
• dviejų, trijų asmenų šeimos pajamos - 6426 € ir turtas 11424 € ;
• keturių ir daugiau asmenų šeimos metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 1938 € ir turtas vienam asmeniui 5712 €.
Norintys būti įrašyti į laukiančiųjų socialinio būsto sąrašus pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą (pildoma vietoje, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriuje (102 kab.), J. Biliūno g. 23, Anykščiai);
2. Gyventojo (šeimos) turto deklaraciją su žyma, kad deklaracija yra pateikta, t.y., gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas asmens (šeimos) turimas turtas ir gautos pajamos už kalendorinius metus prieš prašymo suteikti valstybės paramą socialiniam būstui išsinuomoti (Kreiptis į Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Anykščių poskyrį, J. Jablonskio g. 30, II aukštas, 206 kab. arba į bet kurį kitą Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį poskyrį);
3. Pažymą apie asmens (šeimos) deklaruotą gyvenamąją vietą (kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą);
4. VĮ Registrų centro pažymą apie asmens (kai kreipiasi šeima - visų šeimos naeių) nuosavybės teise turimas (neturimas) gyvenamąsias patalpas per pastaruosius 5 metus;
5. Kitus asmens dokumentus (pasus ar tapatybės korteles, vaikų gimimo liudijimus, santuokos, ištuokos pažymėjimus, neįgalumo pažymėjimus).
Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyrių (102 kab.) arba telefonu 8-381-542397.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •