VMI informacija

 Pranešimas spaudai: Per 80 tūkst. Lietuvos įmonių penktadienį pradės testuoti PVM sąskaitų faktūrų ir elektroninių važtaraščių sistemas
VMI parengė ir interneto svetainėje www.vmi.lt patalpino įmonėms „žingsnis po žingsnio" instrukcijas, kaip teisingai pateikti PVM sąskaitų faktūrų registrus (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių duomenis. Šią informaciją elektroniniu būdu PVM mokėtojai (įmonės ir gyventojai) bei krovinius vežančios įmonės pradės teikti nuo spalio 1 dienos. Smulkusis verslas, naudodamasis VMI paslaugomis, papildomų išlaidų nepatirs.
2016 m. rugsėjo 21 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI) informuoja, kad rugsėjo 23 - 28 dienomis testavimo darbams atveria Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninį PVM sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemius. VMI prašo visų būsimų i.SAF ir i.VAZ vartotojų (tiek įmonių, tiek gyventojų) pasinaudoti galimybe praktiškai išbandyti sistemas, pateikti važtaraščių ir/ar PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis. Šiuos darbus padės atlikti VMI parengtos „žingsnis po žingsnio" instrukcijas, kurias lengvai galima rasti VMI interneto svetainės www.vmi.lt i.MAS skyriuje.
Beveik savaitę truksiantis testavimas padės mokesčių mokėtojams sklandžiau pasirengti PVM sąskaitų faktūrų ir važtaraščių duomenų teikimui nuo spalio 1 d.: nuo šios dienos visi šalies PVM mokėtojai apmokestinamieji asmenys Mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu kas mėnesį arba kas pusmetį (priklausomai, nuo turimo mokestinio laikotarpio) turės pateikti PVM sąskaitų faktūrų tam tikrus duomenis (prekių ar paslaugų kiekius, sumą, pirkėjo duomenis ir pan.), o krovinį vežančios kompanijos turės informuoti administratorių apie krovinio siuntėjo/gavėjo/vežėjo pavadinimą ir kodą, krovinio išsiuntimo datą ir laiką, pakrovimo ir iškrovimo adresą, kiekius ir kitą informaciją, nurodomą krovinio važtaraštyje.
Bandomasis PVM sąskaitų faktūrų projektas, kurio metu nuo 2015 metų pavasario kai kurios šalies įmonės per deklaravimo sistemą teikė duomenis apie PVM registrus, parodė, kad projekte dalyvavusių įmonių deklaruotas PVM išaugo beveik 18 procentinių punktų (arba 65,6 mln. Eurų) daugiau, nei visų PVM mokėtojų. Tikimasi, kad startavus i.SAF ir i.VAZ ne tik mažės administracinė našta mokesčių mokėtojams (preliminarios PVM deklaracijos, duomenų teikimo automatizavimas, popierinių dokumentų atsisakymas), bet ir smarkiai mažės nepaskaitomos ekonomikos mastas, o sukčiavusios įmonės nebeteks konkurencinio pranašumo prieš sąžiningas kompanijas.
Testavime dalyvausiantys mokesčių mokėtojai prie i.MAS portalo galės prisijungti rugsėjo 23 d. nuo 10 val. ryto, adresu https://imas.vmi.lt.
„i.SAF ir i.VAZ posistemių testavimas - itin svarbus pasirengimo naujam VMI ir mokesčių mokėtojų bendravimo būdui etapas. Norime, kad mokesčių mokėtojai iš anksto įvertintų i.MAS portalo aplinką ir funkcionalumus, pabandytų pateikti reikiamus duomenis bei informuotų VMI apie pastebėtus trūkumus. Suprantame, kad mokesčių mokėtojai turi nedaug laiko pasiruošti naujoms mokestinėms prievolėms, todėl VMI jau dabar nori akcentuoti, kad nebus jokių baudų ar kitų sankcijų dėl netyčinių klaidų ar vėlavimo", - i sako I.SAF ir i.VAZ posistemių sukūrimo projekto vadovė Virginija Ginevičienė.
VMI primena, kad smulkus verslas jokių papildomų išlaidų nepatirs: tiek PVM sąskaitų faktūrų duomenis, tiek ir važtaraščių informaciją galima bus pateikti „online" režimu i.MAS sistemoje. Didesnės kompanijos turėjo ar turės investuoti lėšų pritaikyti savo sistemas automatiniam duomenų perdavimui Mokesčių inspekcijai.
VMI mokesčių mokėtojams rekomenduoja prieš pradedant testavimo darbus bei ruošiantis spalio 1 dienos pokyčiams peržiūrėti parengtą vaizdo medžiagą - i.VAZ, i.SAF ir i.MAS naudotojų mokymus „žingsnis po žingsnio" bei atmintines. Mokymų įrašai publikuojami VMI interneto svetainėje, adresu https://www.vmi.lt/renginiai/, „E.seminarų įrašai", o visa informaciją apie i.MAS - http://www.vmi.lt/cms/i.mas.
„Mokesčių mokėtojams svarbu žinoti ir tai, kad testavimo metu Mokesčių inspekcijai pateikta informacija nebus vertinama, analizuojama ar skelbiama. Testavimas baigsis rugsėjo 28 d., o pateikta testinė informacija bus išvalyta. Tačiau mokesčių mokėtojų patogumui išsaugosime jų prisijungimo duomenis, kad šios procedūros nebereikėtų kartoti iš naujo", - pažymi V. Ginevičienė.
Testavimo metu pastebėjus kritinių klaidų, apie jas galima pranešti bendruoju el. pašto adresu imas.klaidos@vmi.lt(pateikus informaciją šiuo el. pašto adresu, individualūs atsakymai nebus teikiami).
VMI su VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau - CPVA) yra pasirašiusi dvi finansavimo sutartis dėl i.MAS minimų posistemių sukūrimo: i.VAZ projekto įgyvendinimui skirta 1,66 mln., i.SAF projekto įgyvendinimui** - 2,86 mln. eurų ES lėšų. VMI tapo pirmąja institucija iš visų pretenduojančių, su kuria pasirašytos finansavimo sutartys pagal ES struktūrinių fondų investicinės programos „Informacinės visuomenės skatinimas" priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas".


 

MOKESČIŲ INSPEKCIJOS SPECIALISTAI TEIKS KONSULTACIJAS BEI PADĖS DEKLARUOTI PAJAMAS ATOKIAU GYVENANTIEMS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS

2016 m. kovo 24 d., Utena. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Utenos AVMI) informuoja, kad tradiciškai asociacijos „Langas į ateitį" įsteigtuose Viešuosiuose interneto prieigos taškuose specialistai teiks konsultacijas mokesčių mokėtojams pajamų bei turto deklaravimo, pranešimo PRC911pateikimo klausimais, padės užpildyti ir laiku pateikti elektronines deklaracijas.
„Teikdami konsultacijas rajonuose įsikūrusiuose Viešuosiuose interneto prieigos taškuose norime padėti teisingai pateikti deklaracijas atokiau gyvenantiems mokesčių mokėtojams, kurie galbūt namuose neturi interneto ryšio bei tiems, kuriems problematiška atvykti į teritorinius mokesčių inspekcijos skyrius ir išsiaiškinti rūpimus klausimus," - sako Utenos AVMI Mokestinių prievolių skyriaus vedėja Irena Gečienė.
Utenos AVMI specialistai su Viešosios interneto prieigos taškų darbuotojais bendradarbiauja jau ne pirmus metus. Atsižvelgiant į poreikį, kasmet juose mokesčių inspekcijos specialistai bendrauja su pajamas bei turtą norinčiais deklaruoti gyventojais. Šiais metais susitikimų metu gyventojai galės išsiaiškinti jiems rūpimus gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimus, taip pat iš arčiau susipažinti su Elektroninio deklaravimo sistema, e.VMI išmaniąja programėle bei pateikti elektroninę deklaraciją.
Šių metų naujovė - Pranešimo PRC911 pateikimas apie dovanas ir paskolas, gautas nuo 2004 metų. Tą gyventojai turi padaryti iki šių metų birželio 30 dienos.
Utenos AVMI akcentuoja, kad PRC9111 pateikti turi tik tie gyventojai, kurie atitinka visas 5 sąlygas: 1) paskolas ir dovanas gavo grynaisiais pinigais; 2) nuo 2004 metų paskolas ir dovanas gavo iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, užsienio fizinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų; 3) gyventojui nebuvo privaloma šaltinių deklaruoti Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje, Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešime apie sudarytus sandorius arba Privačių interesų deklaracijoje; 4) paskolas ir/ar dovanas panaudojo (arba numato panaudoti) turtui, kurio įsigijimo vertė viršija 15 tūkst. eurų (iki 2014-12-31 - 50 tūkst. Lt), įsigyti nuo 2011 m. sausio 1 d.; 5) sandoriai nėra notarinės formos.
Primename, kad į susitikimą atvykę gyventojai, norėsiantys deklaruoti pajamas internetu ar pateikti pranešimą PRC911, su savimi turi turėti asmens dokumentą ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis.
Žemiau pateikiame sąrašą VIPT, kuriuose Utenos AVMI specialistai teiks konsultacijas bei pagalbą deklaruojant pajamas:
Data Laikas Vieta Adresas
2016-03-30 13:00 - 16:00 Biblioteka Šilo g. 2, Salako sen., Zarasų r.
2016-04-01 10:00 - 12:00 Biblioteka Šilo g. 6, Vyžuonos, Utenos r.
2016-04-05 09:00 - 12:00 Seniūnija Taikos g. 24, Suginčių km., Molėtų r.
2016-04-05 10:00 - 14:00 Biblioteka Rimšės k., Ignalinos r.
2016-04-05 10:00 - 13:00 Biblioteka Zarasų g. 38-1, Turmanto k., Zarasų r.
2016-04-06 13:00 - 15:00 Biblioteka Ežero g. 16, Leliūnai, Utenos r.
2016-04-07 10:00 - 12:00 Seniūnija Aukštaičių g. 12, Sudeikiai, Utenos r.
2016-04-07 10:00 - 14:00 Biblioteka Mielagėnų k., Ignalinos r
2016-04-07 13:30 - 17:00 Biblioteka Vilniaus g. 4, Troškūnų km., Anykščių r.
2016-04-07 14:00 - 16:00 Biblioteka Pilies g. 14 Užpaliai, Utenos r.
2016-04-07 14:30 - 16:30 Mokykla Inturkės k., Molėtų r.
2016-04-12 10:00 - 14:00 Seniūnija Salos g. 23 Didžiasalio k., Ignalinos r.
2016-04-12 10:00 - 13:00 Biblioteka Videniškių km., Molėtų r.
2016-04-14 10:00 - 12:00 Biblioteka Klevų g. 2, Viešintos, Anykščių r.

VMI primena, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus. Informaciją apie VMI veiklą galite sekti ir socialinio tinklo „Facebook" oficialiame VMI puslapyje www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija.


  Laiku VMI pateikti duomenys leis tinkamai pasirengti gyventojų pajamų deklaravimui

2016 m. sausio 27 d., Utena. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Utenos AVMI) primena, kad artėja terminai, iki kurių privalu pateikti informaciją VMI apie gyventojams išmokėtas išmokas. Mokesčių inspekcijai laiku pateikti duomenys užtikrins preliminariųjų pajamų deklaracijų formavimą ir padės gyventojams lengviau įvykdyti pareigą pateikti metinę pajamų deklaraciją.
„Valstybinė mokesčių inspekcija jau dabar pradeda rengtis metiniam gyventojų pajamų deklaravimui, tad abipusis mokesčių mokėtojų ir administratoriaus bendradarbiavimas padės užtikrinti sklandų procesą. Būtina pažymėti, kad beveik visos įmonės informaciją apie gyventojams išmokėtas išmokas dažniausiai pateikia laiku, o savo pareigą įvykdyti vėluojančios bendrovės bus viešinamos", - sako Utenos AVMI viršininkas Pranas Alsys, tikėdamasis, kad šiemet nedrausmingų mokesčių mokėtojų bus mažiau.
Utenos AVMI primena, kad juridiniai asmenys duomenis apie praėjusiais metais gyventojams išmokėtas B klasės pajamoms priskiriamas išmokas turi pateikti iki 2016 m. vasario 1 d. Svarbu atkreipti dėmesį, kad nuo šių išmokų gyventojų pajamų mokestį deklaruoti, apskaičiuoti ir jį sumokėti turi pats gyventojas.
Iki 2016 m. vasario 15 d. duomenis apie 2015 metais A klasės pajamoms priskiriamas išmokėtas išmokas gyventojams (forma FR0573) turi pateikti ne tik mokesčius išskaičiuojantys juridiniai asmenys (darbdaviai ir kt.), bet ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai, per 2015 m. mokestinį laikotarpį vykdę ekonominę veiklą ir turėję samdomų darbuotojų, kuriems mokėjo darbo užmokestį, mokėję gyventojams kitas A klasės išmokas (sporto, atlikėjo veiklos išmokas, honorarus, palūkanas), taip pat individualią netauriųjų metalų laužo supirkimo veiklą vykdantys Lietuvos gyventojai, kitiems gyventojams išmokėję išmokas už parduotą netauriųjų metalų laužą.
Labai svarbu, kad bankai, kredito įstaigos, gyvybės draudimo bendrovės, aukštosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos ir kt. iki 2016 m. vasario 15 d. pateiktų duomenis apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, palūkanas už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti, studijų įmokas, taip pat duomenis apie studijų įmokoms mokėti skirtas paskolas, apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus ir pan.
„Išvardytų duomenų pagrindu VMI rengia preliminariąsias metines pajamų deklaracijas gyventojams, kurių didžiajai daliai užtenka patikrinti suformuotose deklaracijose esančią informaciją ir vienu mygtuko spustelėjimu pateikti metinę pajamų deklaraciją. Todėl mokesčių administratoriui labai svarbu laiku sukaupti duomenis apie kiekvienam gyventojui išmokėtas sumas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį arba išmokėtas išmokas, kurias gyventojas turi deklaruoti pats, o deklaravęs pats susimokėti pajamų mokestį", - sako Utenos AVMI viršininkas Pranas Alsys, skatindamas sklandaus deklaravimo proceso rezultatų siekti bendromis pastangomis.
Utenos AVMI primena, kad patogiausias ir greičiausias būdas pateikti deklaracijas - pasinaudoti elektronine deklaravimo sistema (EDS). Adresu http://deklaravimas.vmi.lt galima rasti deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų formas, jų pildymo taisykles.
Visą reikiamą informaciją mokesčių klausimais fiziniai ir juridiniai asmenys gali gauti paskambinę trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 ar apsilankę VMI interneto svetainėje www.vmi.lt. Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 teikiamos konsultacijos įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms.
 

Žemės mokestį iki šios dienos sumokėjo daugiau nei 86 proc. Utenos apskrities gyventojų

2015 m. lapkričio 25 d., Utena. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Utenos AVMI) informuoja, kad iki šiandien Utenos apskrityje žemės mokestį 30 tūkst. žemės savininkų sumokėjo beveik 900 tūkst. eurų žemės mokesčio. Nors žemės mokestį buvo privalu sumokėti iki lapkričio 16 d., tačiau to dar iki šiandien nepadarė 14 proc. Utenos apskrities gyventojų.
Utenos AVMI duomenimis, šiais metais Utenos apskrities žemės mokesčio mokėtojai į savivaldybių biudžetus turėjo sumokėti daugiau nei 1 mln. eurų žemės mokesčio (gyventojai turėtų sumokėti daugiau nei 900 tūkst. eurų, o įmonės - daugiau nei 74 tūkst. eurų).
Iki šios dienos už žemę Utenos rajono savivaldybės gyventojai ir įmonės buvo sumokėję 382 tūkst. eurų (88 proc. visų žemės mokesčio mokėtojų), Visagino miesto - 15 tūkst. eurų (74 proc.), Molėtų rajono - 125 tūkst. eurų (87 proc.), Ignalinos rajono - 91 tūkst. eurų (89 proc.), Anykščių rajono - 216 tūkst. eurų (84 proc.), Zarasų rajono - 71 tūkst. eurų (87 proc.) žemės mokesčio.
„Raginame visus, užmiršusius ar dėl kitų priežasčių negalėjusius laiku sumokėti žemės mokesčio, suskubti tai padaryti",- primena Utenos AVMI viršininkas Pranas Alsys, primindamas, kad žemės mokestį sumokėti galima ne tik bankuose (VMI atsiskaitomoji sąskaita atidaryta daugelyje šalies bankų), bet ir pašto skyriuose ar „Perlo" terminaluose, spaudos kioskuose, kitose mokėjimus priimančios įstaigose.
Kaip teigia Utenos AVMI viršininkas, pavėlavusius sumokėti artimiausiomis dienomis pasieks priminimai apie pareigą atlikti mokestinę prievolę, tačiau siūlome jų nelaukti ir suskubti, nes laiku nesumokėjusiems žemės mokesčio bus skaičiuojami delspinigiai. Jie didėja sulig kiekviena pradelsta diena - po 0,03 procento už kiekvieną po mokėjimo termino pavėluotą dieną.
Utenos AVMI primena, kad mokėtinas sumas ir delspinigius gyventojai ir įmonės gali sužinoti prisijungę prie Mano VMI (www.vmi.lt/manovmi), Elektroninio deklaravimo sistemoje, adresu https://deklaravimas.vmi.lt, publikuojamos žemės mokesčio deklaracijos, kuriose pateikiama išsami informacija apie valdomus sklypus, pritaikytą savivaldybės nustatytą žemės mokesčio tarifą bei kitą informaciją. Žemės savininkams, kurie dar nėra EDS vartotojai, popierinės deklaracijos buvo išsiųstos klasikiniu paštu.
Išsamią informaciją apie mokėtiną žemės mokestį teikia VMI Mokesčių informacijos centro konsultantai trumpuoju telefonu 1882. Taip pat informaciją teikia ir mokesčių specialistas, kurio kontaktai pateikti žemės mokesčio deklaracijoje. Daugiau informacijos žemės mokesčio klausimais galima rasti apsilankius VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

 

Žemės mokestį šiemet reikia sumokėti iki lapkričio 16-osios
2015 m. spalio 29 d., Utena. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Utenos AVMI) primena, kad žemės mokestį jos savininkai turi sumokėti iki šių metų lapkričio 16 dienos. Visą svarbiausią informaciją apie mokėtiną žemės mokestį ir laiku įvykdyti prievolę mokesčių mokėtojai gali peržiūrėti telefonuose, pasinaudodami e. VMI programėle (skirta tiek „iOS", tiek „Android" sistemoms - www.vmi.lt/cms/mobiliosios-programeles). Mokėtinas mokesčio sumas vartotojai taip pat randa „Mano VMI" sistemoje (www.vmi.lt/manovmi), o Elektroninio deklaravimo sistemoje, adresu http://deklaravimas.vmi.lt, pradėtos publikuoti deklaracijos, kuriose gyventojai bei įmonės ras išsamią informaciją apie jų valdomus sklypus, pritaikytą savivaldybės nustatytą žemės mokesčio tarifą bei kitą informaciją. Žemės savininkus, kurie dar nėra EDS vartotojai, popierinės deklaracijos artimiausiu metu pasieks klasikiniu paštu.
Utenos AVMI atkreipia dėmesį, kad VMI, informuodama apie mokestines prievoles, mokėtojams kol kas nesiunčia jokių SMS žinučių su nurodyta neva mokėtina Žemės mokesčio suma bei sąskaita, į kurią reikia pervesti nurodytą sumą. VMI surenkamąsias sąskaitas gyventojai gali pasitikrinti apsilankę VMI interneto svetainėje, adresu https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.
Utenos AVMI duomenimis, šiais metais Utenos apskrities žemės mokesčio mokėtojai turėtų sumokėti daugiau nei 1 mln. eurų žemės mokesčio (gyventojai turėtų sumokėti daugiau nei 900 tūkst. eurų, o įmonės - daugiau nei 74 tūkst. eurų). Iš viso Utenos apskrityje yra per 53 tūkst. žemės mokesčio mokėtojų, tačiau dėl savivaldybių nustatytų lengvatų, šį mokestį moka daugiau nei 35 tūkst. Utenos apskrities gyventojų ir įmonių.
2015 m. savivaldybių tarybų patvirtintus žemės mokesčio tarifus galima sužinoti VMI svetainėje http://www.vmi.lt/cms/zemes-mokestis2.
„2015 metais žemės mokestis, kurį įtakoja 2013 metais įsigaliojęs naujos redakcijos žemės mokesčio įstatymas, padidėjo. Jame nustatyta, kad žemės mokesčio bazė yra žemės mokestinė vertė, kuri laikoma to sklypo vidutinė rinkos vertė, o atskirais atvejais - individualaus žemės vertinimo būdu nustatyta jos vertė. 2013-2016 metų mokestiniais laikotarpiais žemės mokestinė vertė skaičiuojama, taikant pereinamojo laikotarpio nuostatas: jei šįmet mokestiniu laikotarpiu žemės sklypo (įskaitant ir apleistą žemę) 1 aro mokestinė vertė padidėja, palyginti su 2012 m. mokestiniu laikotarpiu buvusia 1 aro mokestine verte, tai iš 2015 m. mokestinės vertės atimama 40 procentų vertės padidėjimo, 2014 metais buvo atimama 60 proc." - aiškina Utenos AVMI viršininkas Pranas Alsys.
Utenos AVMI primena, jog žemės mokesčių mokėtojui pateikiamoje deklaracijoje nurodytas mokesčių specialistas ir pateikti jo kontaktai. VMI atstovas, mokesčių mokėtojui pageidaujant, galės patarti, kaip sumokėti žemės mokestį, naudojantis VMI e. paslaugomis. Žemės mokestį galima sumokėti ne tik bankuose (VMI atsiskaitomoji sąskaitą atidaryta daugelyje šalies bankų), bet ir pašto skyriuose ar „Perlo" terminaluose, spaudos kioskuose, kitose mokėjimus priimančios įstaigose.
Mokesčių mokėtojas informaciją apie mokėtiną žemės mokestį gali sužinoti VMI Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882. Taip pat gali kreiptis į mokesčių specialistą, kurio kontaktai pateikti žemės mokesčio deklaracijoje. Daugiau informacijos žemės mokesčio klausimais galima rasti apsilankius VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

 

 

Mišką valdantys gyventojai mokestį už parduotą medieną ir nenukirstą mišką privalo sumokėti iki liepos 15 d.

2015 m. liepos 7 d., Utena. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Utenos AVMI) primena, kad nuo 2015 m. visi miško valdytojai turi mokėti privalomuosius 5 proc. atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose miškuose, taip pat už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką. Gyventojai nuo š. m. pirmame pusmetyje gautų pajamų už parduotą medieną ir nenukirstą mišką privalo apskaičiuoti ir sumokėti 5 proc. privalomuosius atskaitymus iki 2015 m. liepos 15 d., bendrovės - kas mėnesį, iki kito mėnesio 15 d.
„Miško valdytojai, gyventojai, nevykdantys individualios veiklos ir nesantys pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) mokėtojais, gautas pajamas už parduotą žaliavinę medieną* ir nenukirstą mišką* turi pripažinti tada, kai pajamas faktiškai gauna. Tarkime, gyventojas 2015 m. vasario mėn. gavo 1000 Eur pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, kovo mėnesį gavo 1700 Eur pajamų už jo valdomą nenukirstą mišką (iš viso 2700 Eur). Vadinasi, gyventojas iki liepos 15 d. privalo pateikti teisingai užpildytą deklaraciją FR0463 (02 versija) ir iki tos pačios datos sumokėti 5 proc. (135 Eur) privalomųjų atskaitymų, - teigia Utenos AVMI Mokestinių prievolių skyriaus vedėja Irena Gečienė. - Tokia tvarka galioja ir gyventojams, kurie vykdo individualią veiklą, bet jai nepriskyrė naudojamo ilgalaikio turto".
Pažymėtina, kad jeigu gyventojai vykdo individualią veiklą ir yra PVM mokėtojai arba savo individualiai veiklai priskiria ir/arba joje naudoja ilgalaikį turtą, tai gautas pajamas pripažįsta tada, kai žaliavinė mediena arba nenukirstas miškas yra parduoti, t. y. sąskaitos išrašymo dieną.
Miško valdytojai, juridiniai asmenys, nuo gautų pajamų už parduotą medieną ir nenukirstą mišką privalo apskaičiuoti bei sumokėti 5 proc. privalomuosius atskaitymus kas mėnesį iki kito mėnesio 15 d. Pajamos taip pat pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą, t. y. sąskaitos išrašymo dieną.
Valstybinio miško valdytojai (juridiniai asmenys) iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką taip pat į valstybės biudžetą turi mokėti 5 proc. ir dar papildomai 10 proc. (viso 15 proc.) privalomųjų atskaitymų sumą.
„Atkreipiame dėmesį, kad jei gyventojas pagal pirkimo-pardavimo sutartį žaliavinę medieną ar nenukirstą mišką pardavė 2014 m. gruodžio mėn., o pajamas faktiškai gavo po 2015 m. sausio 1 d., tai pagal pinigų apskaitos principą toks gyventojas privalės apskaičiuoti ir sumokėti 5 proc. mokestį iki liepos 15 d. Tačiau, jei gyventojas ar įmonė išrašė sąskaitą faktūrą apmokėjimui, bet pirkėjas sąskaitą apmokėjo po 2015 m. sausio 1 d., pagal kaupimo apskaitos principą 2015 m. 5 proc. privalomųjų atskaitymų mokėti nereikia", - aiškina I.Gečienė.
Miškų valdytojams, juridiniams asmenims, teikiant ar tikslinant iki 2015 m. birželio 30 d. pateiktų mokestinių laikotarpių duomenis, turi būti užpildoma deklaracijos FR0463 01 versija, o teikiant ar tikslinant po 2015 m. liepos 1 d. pateiktų mokestinių laikotarpių duomenis, turi būti užpildoma deklaracijos FR0463 02 versija.
Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų mokami į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą įmokos kodu 1001.
Privalomųjų atskaitymų iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, mokėti nereikia, jeigu pajamos gaunamos pardavus gaminius, pagamintus iš žaliavinės medienos (medžių stiebų): skaldytas malkas, lentas, skiedras biokurui ir kt. Miško valdytojo pajamos, gautos už parduotą žemės sklypą, kuriame yra miškas, taip pat nėra privalomųjų atskaitymų objektas.

Utenos AVMI primena, kad aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti savarankiškai adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

*Žaliavinė mediena - tai miško žemėje nukirstų medžių stiebų mediena, skirta medienos gaminiams ruošti.
*Nenukirstas miškas - augantys medžiai, sausuoliai, vėjavartos, vėjalaužos ir kita nenukirsta sumedėjusi miško augalija.

 

Po operatyvaus patikrinimo įmonės vadovė biudžetą papildė beveik 8 tūkst. eurų

2015 m. birželio 26 d., Utena. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Utenos AVMI) po pravesto sisteminio prevencinio modelio „Įspėjau - pasirink" pokalbio, individualios įmonės savininkei neįsiklausius į pasiūlymus, atliko operatyvų patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad įmonė savo pajamas nepagrįstai sumažino beveik 130 tūkst. litų (37,5 tūkst. eurų), neišskaičiavo ir nesumokėjo mokesčių valstybei.
Utenos AVMI, bendradarbiaudama su Sodra, dar praėjusiais metais į pokalbį „Įspėjau - pasirink" buvo pasikvietę individualios įmonės, užsiimančios maisto, gėrimų ir tabako prekyba, vadovę. Utenos AVMI specialistams sukėlė abejonių darbuotojams mokamas mažesnis už minimalų atlyginimą darbo užmokestis, įmonės veiklos rodikliai. Įmonės vadovei buvo rekomenduota peržiūrėti ir patikslinti deklaracijas.
Po pokalbio įmonės vadovei nepatikslinus deklaracijų, atliktas operatyvus patikrinimas. Patikrinus didžiosios knygos parduotų prekių savikainos apskaičiavimo lentelių bei inventorizacijos aprašų duomenis, nustatyta, kad mokesčio mokėtojas gautas pajamas nepagrįstai sumažino beveik 130 tūkst. litų (37,5 tūkst. eurų).
Po patikrinimo parduotuvės savininkė patikslino Pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) deklaracijas, papildomai deklaravo ir sumokėjo daugiau nei 27 tūkst. litų (beveik 8 tūkst. eurų) PVM.
„Aiškinantis tokius pažeidimus daug informacijos suteikia PVM sąskaitų - faktūrų duomenų analizė, todėl šią gegužę VMI pradėjo „PVM sąskaitų - faktūrų (PSF) „projektą". Jo metu apie 7 tūkst. šalies įmonių privalės teikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis. Tokiu būdu VMI operatyviau gaus informaciją, padėsiančią stebėti ir įvertinti verslo elgseną beveik realiu laiku, užkirsti kelią rizikingiems sandoriams ir gerinti biudžeto pajamų surinkimą. Utenos apskrityje buvo atrinkti 82 rizikingi juridiniai asmenys", - teigia Utenos AVMI viršininkas Pranas Alsys, akcentuodamas, kad didžioji dalis mokesčių mokėtojų mokesčius deklaruoja ir sumoka laiku, bet yra nesąžiningų bendrovių ir gyventojų, kurie kenkdami kitoms bendrovėms, kitiems mokėtojams, slepia mokesčius ir gyvena sąžiningųjų sąskaita, todėl VMI, remdamasi rizikos analize, tiksliai identifikuoja ir nustato nemokančiuosius mokesčių, tikrina jų veiklą ir skiria baudas.


VMI tikisi, kad sąžiningai veikiantis verslas ir pilietiški gyventojai ne tik palaikys Mokesčių administratoriaus pastangas užtikrinti sąžiningą konkurenciją, bet ir informuos apie nesąžiningus rinkos žaidėjus. Parnešimų apie mokestinius pažeidimus VMI visuomet laukia Pasitikėjimo telefonu 1882. Taip pat pranešti galima užpildžius elektroninę anketą VMI svetainėje www.vmi.lt/cms/stop-seseliui arba pasinaudojus programėle išmaniesiems telefonams „Pranešk", taip pat užėjus į apskrities Mokesčių inspekciją bei jos teritorinius padalinius.


Moksleiviai kviečiami dalyvauti plakatų kūrimo konkurse „ESU UŽ SĄŽININGĄ MOKESČIŲ MOKĖJIMĄ"
 
Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Utenos AVMI) informuoja, kad balandžio 7 d. prasidėjo moksleivių plakato kūrimo konkursas „ESU UŽ SĄŽININGĄ MOKESČIŲ MOKĖJIMĄ". Visi 5-8 klasių moksleiviai kviečiami savo kurtuose plakatuose perteikti, kaip sąžiningai sumokėti mokesčiai kuria naudą valstybei ir jos žmonėms.
„Džiaugiamės Utenos apskrities moksleivių kūrybingumu, kurį jie rodo mūsų rengiamuose konkursuose ir susitikimuose. Anksčiau Valstybinės mokesčių inspekcijos organizuoto moksleivių fotografijų konkurso „Blykstę šešėliui" Ignalinos rajono N. Daugėliškio vidurinės mokyklos mokinio Dovydo Cicėno nuotrauka 5-8 kl. kategorijoje buvo pripažinta geriausia respublikoje. Pernai metais organizavome piešinių konkursą mažiesiems mūsų apskrities moksleiviams, šįmet vyresnius kviečiame kurti plakatą. Norime paskatinti juos pasidomėti ir įsigilinti, kas yra mokesčiai, kokia mokesčių kuriama nauda mūsų šaliai, skatinti netoleruoti mokesčių nemokėjimo atvejų, pastebėtus pažeidimus pranešti pasitikėjimo telefonu 1882. Nuoširdžiai kviečiame moksleivius ir jų mokytojus dalyvauti šiame konkurse", - sako Utenos AVMI viršininkas Pranas Alsys. 
Konkurse gali dalyvauti 5-8 klasių Utenos apskrities mokyklų moksleiviai. Moksleivis konkursui pateikia vieną ar keletą savo kurtų plakatų (ne mažesnio kaip A4 formato) bet kokia technika (maketuotas, pieštas, fotografuotas ir pan.), kuriuos gali atnešti į artimiausią Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos padalinį Utenoje, Anykščiuose, Molėtuose, Ignalinoje, Zarasuose, Visagine arba atsiųsti paštu, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utena. Plakatų laukiame iki 2015 m. gegužės 4 d. Komisija, atsižvelgdama į kūrybišką ir pilietišką temos interpretavimą, originalumą ir įdėtas pastangas, išrinks 3 geriausius darbus. Gegužės 8 d. bus paskelbti nugalėtojai ir apdovanoti 3 geriausių plakatų autoriai. Utenos AVMI atstovai sutartu laiku atvyks į laimėtojų mokyklas, asmeniškai pasveikins konkurso nugalėtojus, įteiks prizus ir pakvies mokyklos bendruomenę pokalbio apie mokesčius, jų naudą ir šešėlinės ekonomikos žalą.

 

Dėl platesnės informacijos apie organizuojamą konkursą prašome kreiptis į Administravimo ir personalo skyriaus specialistę Astą Bursovą, tel. (8 389) 63 704, el. paštu A.Bursova@vmi.lt.

Plakatų konkurso nuostatai


 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. mokestį už parduotą medieną ir nenukirstą mišką privalo mokėti visi miško valdytojai 

Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. visi miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) turi mokėti privalomuosius 5 proc. atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose miškuose, taip pat už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką.
Miško valdytojai, gyventojai, nevykdantys individualios veiklos ir nesantys pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) mokėtojais, gautas pajamas už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką turi pripažinti tada, kai pajamas faktiškai gauna (pinigų principu). Vadinasi, gyventojas nuo 2015 m. pirmame pusmetyje gautų pajamų už parduotą medieną ir/ar nenukirstą mišką privalo apskaičiuoti ir sumokėti 5 proc. privalomuosius atskaitymus pasibaigus pusmečiui iki 2015 m. liepos 15 d. pateikdamas deklaraciją (formos FR0463 02 versiją). Tokia tvarka galioja ir gyventojams, kurie vykdo individualią veiklą, bet jai nepriskyrė naudojamo ilgalaikio turto.
Pažymėtina, kad jeigu gyventojai vykdo individualią veiklą ir yra PVM mokėtojai arba savo individualiai veiklai priskiria ir/arba joje naudoja ilgalaikį turtą, tai gautas pajamas pripažįsta tada, kai žaliavinė mediena arba nenukirstas miškas yra parduoti, t. y. sąskaitos išrašymo dieną (kaupimo principu).
Miško valdytojai, juridiniai asmenys, nuo gautų pajamų už parduotą medieną ir/ar nenukirstą mišką privalo apskaičiuoti ir sumokėti 5 proc. privalomuosius atskaitymus kas mėnesį iki kito mėnesio 15 d. Pajamos taip pat pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą, t. y. sąskaitos išrašymo dieną.
Pavyzdžiui, jei gyventojas pagal pirkimo - pardavimo sutartį žaliavinę medieną ar nenukirstą mišką pardavė 2014 m. gruodžio mėn., o pajamas faktiškai gavo po 2015 m. sausio 1 d., tokiu atveju pagal pinigų apskaitos principą gyventojas privalės apskaičiuoti ir sumokėti 5 proc. mokestį iki liepos 15 d. Tačiau jei gyventojas ar įmonė išrašė sąskaitą faktūrą apmokėjimui, tačiau pirkėjas sąskaitą apmokėjo po 2015 m. sausio 1 d., pagal kaupimo apskaitos principą 2015 m. 5 proc. privalomųjų atskaitymų mokėti nereikia.
Miškų valdytojams, juridiniams asmenims, teikiant ar tikslinant iki 2015 m. birželio 30 d. pateiktų mokestinių laikotarpių duomenis, turi būti užpildoma deklaracijos FR0463 01 versija, o teikiant ar tikslinant po 2015 m. liepos 1 d. pateiktų mokestinių laikotarpių duomenis, turi būti užpildoma deklaracijos FR0463 02 versija.
Visą informaciją teikia Mokesčių informacijos centro specialistai telefonu 1882. Trumpuoju telefonu 1882 teikiamos konsultacijos įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms. Daugiau informacijos galima rasti apsilankius VMI interneto svetainėje www.vmi.lt. Gyventojams ir įmonėms - daugiau laiko sumokėti žemės mokestį

Mokėtojams - „Mano VMI" sistemos vartotojams jau pateiktos mokėtinos žemės mokesčio sumos. Nuo vakar žemės savininkus pasiekia elektroninės ir popierinės deklaracijos, kuriose pateikta išsami informacija.

2014 m. spalio 21 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI) informuoja, jog žemės mokestį jos savininkai turi sumokėti iki šių metų lapkričio 17 dienos. Nors deklaracijas mokėtojams VMI turi pateikti iki lapkričio 3 d., jau dabar „Mano VMI" sistemoje (www.vmi.lt/manovmi) vartotojai randa mokėtinas mokesčio sumas. Elektroninio deklaravimo sistemoje, adresu http://deklaravimas.vmi.lt, pradėtos publikuoti deklaracijos, kuriose gyventojai bei įmonės ras išsamią informaciją apie jų valdomus sklypus, pritaikytą savivaldybės nustatytą žemės mokesčio tarifą bei kitą informaciją. Žemės savininkus, kurie dar nėra EDS vartotojai, popierinės deklaracijos artimiausiu metu pasieks klasikiniu paštu.
2014 m. savivaldybių tarybų patvirtintus žemės mokesčio tarifus galima sužinoti VMI svetainėje http://www.vmi.lt/cms/zemes-mokestis2.
VMI duomenimis, šiais metais žemės mokesčio mokėtojai į savivaldybių biudžetus turėtų sumokėti apie 78 mln. litų žemės mokesčio (gyventojai į savivaldybių biudžetus turėtų sumokėti apie 67 mln. litų, o įmonės - apie 11 mln. litų). Praėjusiais metais apskaičiuota žemės mokesčio suma siekė 64 mln. litų. Iš viso šalyje yra per 960 tūkst. žemės mokesčio mokėtojų, tačiau dėl savivaldybių nustatytų lengvatų, šį mokestį moka apie 669 tūkst. gyventojų ir įmonių.
Didžiausia mokėtina suma už gyventojo žemės sklypą (kitos paskirties) Palangoje siekia 43,6 tūkst. litų, o už komercinės paskirties žemės sklypą Vilniuje jos savininkas - juridinis asmuo - turės sumokėti 88 tūkst. litų (praėjusiais metais didžiausia suma už FA valdomą sklypą siekė 66,5 tūkst. litų, o JA - 111 tūkst./ litų).
Šiemet VMI taip pat apskaičiavo žemės mokestį pagal savivaldybių pateiktus padidintus tarifus daugiau nei 74 tūkst. apleistų (nenaudojamų) sklypų - tai sudaro apie 51 tūkst. ha. Apleistų sklypų duomenis VMI pateikė VĮ Registrų centras bei kai kurios savivaldybės (22 savivaldybės priėmė sprendimą padidintu tarifu apmokestinti per 1000 apleistų sklypų). Iš viso už apleistą žemę mokesčių mokėtojai turės sumokėti per 4,3 mln. litų žemės mokesčio.
VMI primena, jog žemės mokesčių mokėtojui pateikiamoje deklaracijoje nurodytas mokesčių specialistas ir pateikti jo kontaktai. VMI atstovas, mokesčių mokėtojui pageidaujant, galės išaiškinti kaip susigrąžinti žemės mokesčio permoką, permokos ar nepriemokos atsiradimo priežastis. Žemės mokestį galima sumokėti ne tik bankuose (VMI atsiskaitomoji sąskaitą atidaryta daugelyje šalies bankų), bet ir pašto skyriuose ar „Perlo" terminaluose, spaudos kioskuose, kitose mokėjimus priimančios įstaigose.
Mokesčių mokėtojas informaciją apie mokėtiną žemės mokestį gali sužinoti VMI Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882. Taip pat gali kreiptis į mokesčių specialistą, kurio kontaktai pateikti žemės mokesčio deklaracijoje. Daugiau informacijos žemės mokesčio klausimais galima rasti apsilankius VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

 

 Artėja įmonių avansinio pelno mokesčio sumokėjimo terminas

2014 m. rugsėjo 24 d., Utena. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Utenos AVMI) primena, kad įmonės iki kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio pabaigos privalo sumokėti avansinį pelno mokestį, o už paskutinį mokestinio laikotarpio ketvirtį - ne vėliau kaip iki šio ketvirčio paskutinio mėnesio 25 dienos. Įmonės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, trečiojo ketvirčio avansinį pelno mokestį turi sumokėti iki š.m. rugsėjo 30 d. Pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą šie mokesčių mokėtojai gali iki š. m. spalio 1 d.
Avansinio pelno mokesčio mokėti nereikia naujai įregistruotoms įmonėms pirmaisiais jų mokestiniais metais ir toms įmonėms, kurių praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršijo 1 mln. litų.
Utenos AVMI primena, kad avansinį pelno mokestį galima skaičiuoti dviem būdais: pagal praėjusių metų veiklos rezultatus ir pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą.
Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą įmonė pasirenka kiekvienų mokestinių metų pradžioje ir jį taiko einamųjų mokestinių metų avansinio pelno mokesčio sumoms apskaičiuoti.
Jeigu įmonė, nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui, nusprendžia, kad pasirinktas apskaičiavimo būdas jai netinkamas, vieną kartą per mokestinį laikotarpį jį gali pakeisti, parašydama VMI laisvos formos prašymą teikti avansinę pelno mokesčio deklaraciją iš naujo. Pateikus prašymą, galima pateikti iš naujo užpildytą deklaraciją, pasirenkant kitą mokesčio apskaičiavimo būdą, kurios 8 laukelyje turi būti pažymėtas langelis „Pirminė".
Atkreipiame dėmesį, kad nuo numatomos einamųjų metų pelno mokesčio sumos apskaičiuotas avansinio pelno mokesčio dydis turi sudaryti ne mažiau kaip 80 proc. faktiškos metinio pelno mokesčio sumos. Antraip nuo kiekvieną mokestinių metų ketvirtį nesumokėtos avansinio pelno mokesčio sumos bus skaičiuojami delspinigiai. Jei įmonė nustato uždirbsianti didesnį pelną, nei buvo planavusi, ji bet kurią einamųjų mokestinių metų dieną gali patikslinti avansinio pelno mokesčio deklaraciją, padidinti mokėtino mokesčio sumą ir pati sumokėti susidariusius delspinigius.
Visa informacija mokesčių klausimais teikiama Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, taip pat informaciją galima rasti VMI internetinėje svetainėje www.vmi.lt. Trumpuoju telefonu 1882 teikiamos konsultacijos įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms.

 

VMI vykdomas projektas „Ratai" įgauna pagreitį

Nevykdantys veiklos ūkininkai turėtų Mokesčių inspekcijai pateikti prašymą išsiregistruoti


Ūkininkams, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, suteikiami nauji, nuasmeninti kodai

VMI jau nuo liepos 1 d. vietoj iki šiol naudotų asmens duomenų pagrindu sudarytų kodų suteiks naujus, dešimties ženklų unikalios skaitmenų sekos nuasmenintus kodus

2014 m. birželio 19 d., Utena. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Utenos AVMI) informuoja, kad iki šių metų liepos 1 d. visiems ūkininkams, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, bus suteikti nauji, nuasmeninti kodai, sudaryti iš dešimties unikalios sekos skaitmenų, kodo indekso „2" ir kodo kontrolinio skaitmens. Daugiau kaip 60 tūkst. ūkininkų apie kodų pakeitimą bus informuoti laiškais, Mano VMI vartotojai pranešimus ras prisijungę prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės. VMI atkreipia dėmesį, kad nauji kodai bus suteikiami tik tiems ūkininkams, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema.
„Iki šiol identifikuoti ūkininkams, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, buvo naudojamas 13 skaitmenų kodas, sudarytas ūkininko asmens kodo pagrindu. Tam, kad būtų išvengta bent menkiausios rizikos neteisėtam duomenų panaudojimui, nuo šių metų liepos 1 d. minėtai mokėtojų daliai bus suteiktas naujas, sudarytas iš dešimties ženklų unikalios sekos skaitmenų kodas, pagal kurį atsekti asmens tapatybę galimybės nebeliks," - sako Utenos AVMI viršininkas Pranas Alsys, pabrėždamas, kad siekiant išvengti bet kokių nesklandumų, iki šių metų gruodžio 31 d. dar galios tiek nauji, tiek anksčiau, iki pakeitimo galioję seni kodai.
Utenos AVMI informuoja, kad pranešimus apie numatomą perkodavimą gaus visi ūkininkai, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema. Pagal ūkininkų gyvenamąją vietą klasikiniu paštu bus siunčiami laiškai, Mano VMI vartotojai visą informaciją apie numatomus pakeitimus ras asmeninėje mokesčių mokėtojų erdvėje, kuri pasiekiama per VMI interneto svetainę. Ūkininkų pageidavimu, informacija apie jiems naujai suteiktus kodus galės būti suteikiama asmeniškai, atvykus į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.
Pasak Utenos AVMI viršininko, patogiausias ir greičiausias būdas ūkininkams rasti visą informaciją - prisijungus prie Mano VMI, kur jau liepos 1 d. bus galima atsispausdinti ir įregistravimo ūkininku, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, pažymą.
Visa informacija apie ūkininkams naujai suteiktus kodus, įregistravimą/išregistravimą skelbiama VMI interneto svetainėje www.vmi.lt, pasikonsultuoti galima paskambinus trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, kuriuo teikiamos konsultacijos yra įrašomos ir lygiavertės rašytinėms.

Metinių pelno deklaracijų pateikimo terminas - birželio 2 diena

2014 m. gegužės 26 d., Utena. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Utenos AVMI) primena, kad artėja Metinių pelno mokesčio deklaracijų (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U, versija 03) pateikimo terminas. Iki birželio 2 d. (birželio 1 d. - poilsio diena) Lietuvos juridiniai asmenys, užsienio vienetų nuolatinės buveinės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti metines pelno mokesčio deklaracijas už 2013 metų mokestinį laikotarpį. Pelno mokestį privalu sumokėti ne vėliau kaip iki birželio 2 dienos.
Pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti pelno siekiantys Lietuvos juridiniai asmenys, nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai ir kitos nuolatinės buveinės bei pelno nesiekiančios organizacijos. Tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, metinė pelno mokesčio deklaracija VMI turi būti pateikta iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos.
VMI primena, kad teikiant metinę pelno mokesčio deklaraciją, pelno nesiekiančios organizacijos kartu privalo pateikti ir metines finansines ataskaitas. Pelno nesiekiančioms organizacijoms deklaracijų teikti nereikia, jeigu šios organizacijos: nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir negauna pajamų iš tokios veiklos arba tokios pajamos skiriamos veiklai, tenkinančiai viešąjį interesą finansuoti, gautos paramos nenaudoja pagal Labdaros ir paramos įstatyme nenumatytą paskirtį ir iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negauna 250 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumą viršijančios paramos sumos. Apie minėtas deklaracijų nepateikimo priežastis iki birželio 2 dienos reikia raštu informuoti apskrities valstybinę mokesčių inspekciją deklaracijų pateikimo taisyklėse numatyta tvarka, prašyme laikinai atleisti nuo deklaracijos pateikimo nurodant, nuo kurio mokestinio laikotarpio (kurių mokestinių laikotarpių) deklaracijos pateikimo prašoma atleisti.
VMI primena, kad Išsamią informaciją apie mokesčius galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt arba paskambinus Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, kuriuo teikiamos konsultacijos yra įrašomos ir lygiavertės rašytinėms.

Deklaracijų pateikimo terminas - gegužės 2 diena

2013 m. balandžio 15 d., Utena. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Utenos AVMI) primena, kad iki gegužės 2 d. deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį privalo gyventojai, praėjusiais metais vykdę individualią veiklą, o politikai, tarnautojai, valstybės įstaigų ir įmonių vadovai bei kiti asmenys, išvardinti Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme, ir jų šeimos nariai privalo pateikti pajamų ir turto deklaracijas.
Pajamas bei turtą privalo deklaruoti valstybės politikai, tarnautojai, Europos Parlamento nariai, valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovai, jų pavaduotojai, padalinių vadovai ir jų pavaduotojai bei šias pareigas einančių asmenų šeimų nariai, taip pat kiti asmenys, išvardinti Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnyje.
Metines pajamų mokesčio deklaracijas privalo pateikti individualiai dirbantys gyventojai, t. y. tie, kurie 2013 m. VMI buvo įregistravę individualią veiklą pagal pažymą arba įsigiję verslo liudijimą - nesvarbu gavo jie pajamų, ar ne, taip pat gautas pajamas deklaruoti privalo ūkininkai, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, bet kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos per praėjusius metus viršijo 10000 litų, ir ūkininkai, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai.
Atkreipiame dėmesį, kad tie gyventojai, kurie pernai nuomojo savo žemę kitiems gyventojams (ūkininkams), kaip ir nuomoję patalpas gyventojams, bet neįsigiję verslo liudijimo, turi deklaruoti 2013 m. gautas pajamas ir sumokėti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį. Iki gegužės 2 dienos gyventojai turi pranešti VMI apie sudarytus sandorius grynaisiais, kurie viršija 50 tūkst. litų sumą, nėra notarinės formos ir pagal sandorius gautos pajamos nedeklaruotos VMI.
Utenos AVMI primena, kad už laiku nevykdomas mokestines prievoles - deklaracijų apie gautas pajamas neteikimą ar pavėluotą jų pateikimą, gresia bauda nuo 200 iki 500 Lt.
Visą informaciją mokesčių klausimais gyventojai gali sužinoti paskambinę Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, apsilankę VMI interneto svetainėje www.vmi.lt, Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS).

 

Paramą skirti gyventojai turi asmeniškai ir savanoriškai - pristatyti „pluoštais" prašymai nenagrinėjami

2014 m. balandžio 9 d., Utena. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Utenos AVMI) primena, kad gyventojai, norėdami skirti iki 3 proc. (iki 2 proc. - viešosioms įstaigoms, fondams ir kt. bei iki 1 proc. - politinėms partijoms) praeitais metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies paramą, iki gegužės 2 d. VMI turi pateikti tinkamai užpildytus prašymus (forma FR0512, 02 versija). Papildomai prašymo teikti nereikia tiems gyventojams, kurie ankstesniais metais paramą skyrė tam pačiam paramos gavėjui ar politinei partijai keleriems metams į priekį. Primename, kad skiriamą paramą gyventojas gali skaidyti, paskirdamas keliems paramos gavėjams ar partijoms, pvz., dviems viešosioms įstaigoms po 1 procentą.
Šiemet, kaip ir ankstesniais metais, priimami ir nagrinėjami tik individualiai gyventojo pateikti dokumentai, užpildyti VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (toliau - EDS), atnešti paties gyventojo į VMI teritorinį padalinį ar atsiųsti paštu. Jau keleri metai VMI nepriima prašymų, kuriuos urmu bando pristatyti patys paramos gavėjai, prašymų negali rinkti iš darbuotojų ir pateikti bendrai mokesčių mokėtojų darbdaviai - pluoštais pristatyti prašymai nebus tenkinami, išskyrus atvejus, jei kartu yra pateikiami ir notariškai patvirtinti gyventojų įgaliojimai. Taip siekiama išvengti piktnaudžiavimo atvejų. Per pastaruosius kelerius metus šalyje teismo sprendimu suklastotais yra pripažinti šimtai prašymų skirti paramą. Buvo atlikta (ir toliau atliekama) keliasdešimt ikiteisminių tyrimų dėl dokumentų klastojimo. Dažniausiai pasitaikantis atvejis - kai žmogui to nežinant, pasinaudojus jo vardu teikiami prašymai skirti paramą organizacijoms, apie kurių egzistavimą žmogus net nežino.
VMI pažymi, kad paramos gavėjai negali daryti jokio spaudimo potencialiems paramos teikėjams, reikalauti pildyti popierinių prašymų, kuriuose žmogus nurodo itin svarbius asmeninius duomenis, taip pat ir asmens kodą. Raginame paramos teikėjus saugoti savo duomenis, o sulaukus neteisėtų reikalavimų - užpildytas popierines prašymo formas atiduoti paramos gavėjui ar darbdaviui, kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją arba į policiją.
VMI rekomenduoja prašymus teikti saugiausiu ir patogiausiu būdu - naudojantis EDS (http://deklaravimas.vmi.lt/). Sistemoje paramos teikėjai taip pat yra informuojami, kad jie skyrė dalį pajamų mokesčio paramai. Jei mokesčių mokėtojo duomenimis pasinaudoja „sukčiai" (jo vardu yra pateiktas prašymas teikti paramą), gyventojas turėtų informuoti VMI, kad prašymo nepildė. Tokiu atveju VMI galės nustatyti piktnaudžiavimo atvejus, sustabdyti paramos skyrimą ir pradėti tyrimą.

 


ATOKIAU GYVENANTIEMS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS TEIKS KONSULTACIJAS BEI PADĖS DEKLARUOTI PAJAMAS IR TURTĄ

2013 m. kovo 26 d., Utena. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Utenos AVMI) informuoja, kad tradiciškai gyventojų pajamų ir turto deklaravimo laikotarpiu asociacijos „Langas į ateitį" įsteigtuose Viešuosiuose interneto prieigos taškuose (toliau - VIPT) mokesčių inspekcijos specialistai teiks konsultacijas mokesčių mokėtojams pajamų ir turto deklaravimo, prašymų skirti paramą klausimais bei padės teisingai užpildyti ir laiku pateikti elektronines deklaracijas.
„Metines pajamų ir turto deklaracijas, taip pat ir prašymus 2 proc. pajamų mokesčio dalies skirti paramos gavėjams bei iki 1 proc. skirti politinėms partijoms gyventojai turi pateikti iki gegužės 2 d. Patogiausia tai padaryti elektroniniu būdu, prisijungus prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS). Labai svarbu, kad ir tie gyventojai, kurie gyvena atokesnėse vietovėse turėtų galimybę deklaracijas pateikti elektroniniu būdu. Teikdami konsultacijas rajonuose įsikūrusiuose Viešuosiuose interneto prieigos taškuose, norime padėti teisingai pateikti deklaracijas ir tiems mokesčių mokėtojams, kurie namuose neturi interneto bei tiems, kuriems problematiška atvykti į teritorinius mokesčių inspekcijos poskyrius ir išsiaiškinti rūpimus klausimus", - sako Utenos AVMI viršininkas Pranas Alsys.
Mokesčių inspekcijos specialistai su atokesnėse kaimo vietovėse gyvenančiais mokėtojais susitinka kasmet. Susitikimų metu gyventojai gali išsiaiškinti jiems rūpimus gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimus, taip pat iš arčiau susipažinti su Elektroninio deklaravimo sistema bei, padedant mokesčių inspekcijos specialistui, pateikti elektroninę deklaraciją.

Utenos AVMI specialistai konsultacijas bei pagalbą deklaruojant pajamas teiks:

o balandžio 2 d. 15 val. Troškūnų viešojoje bibliotekoje;
o balandžio 8 d. 14 val. Traupio viešojoje bibliotekoje;
o balandžio 10 d. 14 val. Svėdasų viešojoje bibliotekoje.
Primename, kad į susitikimą vykdami gyventojai, norėsiantys deklaruoti pajamas internetu, turi pasiimti asmens dokumentą ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis.
Gyventojai, kuriems deklaruojant pajamas ir turtą iškyla klausimų, gali kreiptis į mokesčių konsultantus trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882. Visa išsami informacija teikiama VMI interneto svetainėje www.vmi.lt bei EDS https://deklaravimas.vmi.lt/.


10 Elektroninio deklaravimo sistemos metų: kasmet sutaupoma daugiau nei 40 mln. litų gyventojų lėšų

EDS gyventojai naudojasi ne tik teikdami deklaracijas VMI, bet ir deklaruodami pajamas „Sodrai" ar viešuosius ir privačiuosius interesus Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai

2014 m. kovo 19 d., Utena. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Utenos AVMI) informuoja, jog pajamas ir turtą deklaruojantiems gyventojams Elektroninio deklaravimo sistemoje (toliau - EDS) jau yra parengtos preliminariosios gyventojų pajamų deklaracijos (toliau - preliminariosios deklaracijos) bei pajamoms deklaruoti skirtos pažymos. Pajamų ir turto deklaracijas gyventojai turi pateikti iki š. m. gegužės 2 d. Jau 10 metų tai patogiausia padaryti prisijungus prie EDS, adresu https://deklaravimas.vmi.lt.

„Kaip ir kasmet preliminarių deklaracijų laukia gyventojai, norintys pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatomis bei susigrąžinti dalį praėjusiais metais patirtų išlaidų, individualią veiklą vykdantys, turtą ir pajamas dėl įvairių kitų priežasčių deklaruojantys mokesčių mokėtojai. Iš viso per dešimtmetį EDS vartotojų skaičius išaugo iki 1,6 mln. Praėjusiais metais e. būdu pajamas deklaravo 97 proc. mokesčių mokėtojų, o 2004 metais tik 8 proc. deklaracijų buvo elektroninės," - sako Utenos AVMI viršininkas Pranas Alsys, pažymėdamas, kad EDS kasmet padeda sutaupyti virš 40 mln. litų mokesčių mokėtojų lėšų, o gyventojai, užpildydami elektroninę deklaracijos versiją, užtrunka triskart mažiau laiko.

VMI primena, kad deklaruoti pajamas ir sumokėti GPM privalo gyventojai, praėjusiais metais vykdę individualią veiklą, o politikai, tarnautojai, valstybės įstaigų ir įmonių vadovai bei kiti asmenys, išvardyti Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme, ir jų šeimos nariai privalo pateikti pajamų ir turto deklaracijas.

Pažymėtina, jog, mažinant administracinę naštą, individualią veiklą vykdantiems gyventojams praėjusių metų pajamų atskirai deklaruoti ir VMI, ir „Sodrai" nebereikia - VMI elektroninės deklaracijos formą papildė naujomis eilutėmis, tad informaciją, kurią anksčiau mokesčių mokėtojai teikė „Sodrai" individualiai, nuo šiol VMI pateiks už juos.

„Net ir įdiegus EDS, pradžioje, norint pateikti deklaraciją, reikėjo atlikti nemažai veiksmų: prisijungus prie sistemos, atsisiųsti ir įsidiegti programą ABBY eFormFiller, parsisiųsti deklaracijų maketus ir, juos ranka užpildžius, atspausdinti, pasirašyti bei išsiųsti registruotu laišku arba pristatyti į VMI teritorinį padalinį," - pirmuosius elektroninio deklaravimo metus prisimena P. Alsys ir teigia, jog šiemet net 600 tūkst. vartotojų, prisijungusių prie sistemos „online" režimu, tereikia paspausti nuorodą „pateikti", nes visa reikiama informacija deklaracijoje jau yra pateikta.

2013 m. gyventojams buvo grąžinta 220 mln. Lt praėjusių ir ankstesnių mokestinių laikotarpių GPM permokų. Šiais metais gyventojai gali susigrąžinti apie 228 mln. Lt. Kaip ir kasmet gyventojams, deklaravusiems GPM permoką, VMI, atsižvelgdama į valstybės biudžeto lėšas, sieks GPM permokas pervesti kuo anksčiau. Gyventojams, kurie elektroniniu būdu pateiks teisingas pajamų deklaracijas, permokos bus pradėtos grąžinti jau balandžio mėnesį, o tiems gyventojams, kurie teiks popierines deklaracijas, įstatymo numatyta tvarka - iki liepos 31 d.

Šiemet mokesčių mokėtojai, paskambinę VMI Mokesčių informacijos telefonu 1882, gali autentifikuotis ir sužinoti asmeninę informaciją apie mokesčius. Tuo tikslu mokesčių mokėtojas, autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI pasirinkęs Nustatymai - Keisti kontaktus, turi nurodyti telefono numerį (-ius), iš kurio (-ų) planuoja skambinti telefonu 1882, bei susigeneruoti PIN kodą, kurį naudos autentifikuodamasis telefonu. (Platesnė informacija, kaip susigeneruoti PIN kodą, pateikta Paslaugų vedlyje „Kontaktų valdymas", adresu https://www.vmi.lt/mokymai/course/view.php?id=91). Taip pat išsami informacija teikiama VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

 Ne vienas rytų Europos šalių mokesčių administratorius, įsidiegdamas EDS, pasinaudojo gerąja VMI praktika. EDS už daugiafunkcionalumą bei platų teikiamų paslaugų spektrą 2007 m. apdovanota Europos Komisijos iniciatyva paskelbtame E. Valdžios konkurse, kur jai suteikta „Gerosios praktikos žymė" (angl. Good practice 2007), o 2010 m. Lietuvos Respublikos Seime, konferencijoje „e. Demokratija: įvesti", EDS apdovanota už sukurtą didžiausią pridėtinę vertę.

 Naudingos nuorodos:

§               Elektroninio deklaravimo sistema https://deklaravimas.vmi.lt/ 

§               VMI mokesčių informacijos centro konsultacinės medžiagos duomenų bazė http://mic.vmi.lt/first.do

§               VMI profilis socialiniame tinkle Facebook https://www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija/

§               Mokesčių informacijos centro telefonas 1882 (skambinant iš TEO, OMNITEL, BITĖ, TELE2), +370 5 255 3190 - skambinant iš užsienio, kitų ryšio operatorių tinklų abonentams - 8 700 55 882.


 

 

Statistinė informacija:

 

Mokestinis laikotarpis

Gyventojų skaičius

GPM deklaracijų skaičius, įskaitant patikslintas

Elektroninių būdų pateiktų GPM deklaracijų skaičius

Elektroniniu būdu pateiktų GPM deklaracijų, proc.

2003 m.

413 956

473 456

40 169

8,48

2004 m.

492 038

634 455

129 274

20,38

2005 m.

721 515

864 676

361 315

41,79

2006 m.

849 672

1 016 817

718 828

70,69

2007 m.

958 661

1 154 708

928 140

80,38

2008 m.

998 350

1 196 235

971 922

81,25

2009 m.

992 669

1 210 591

966 153

79,81

2010 m.

913 695

1 105 261

941 473

85,18

2011 m.

935 807

1 108 066

1 024 238

92,43

2012 m.

929 305

1 073 782

1 038 696

96,73

 


Ūkininkai neturi pamiršti prievolės teikti deklaracijas ir atsako už jose įrašytų duomenų teis
© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •