Statinių projektiniai pasiūlymai

 Informuojame, kad pradedamas rengti „Pagalbinio ūkio pastato, Žviliūnų k. 11, Troškūnų sen., Anykščių r. sav., rekonstravimo, keičiant paskirtį į vieno buto gyvenamojo namo paskirtį, gyvenamo namo griovimo, projektas"
Projektuojamo statinio statybvietės adresas - Žviliūnų k. 11, Troškūnų sen., Anykščių r. sav.;
Žemės sklypas Unikalus Nr. 3468-0003-0059; unikalus statinio Nr. 3496-7006-0034.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - pagalbinio ūkio pastatas.
Statinio busima naudojimo paskirtis - vieno buto gyvenamasis namas.
Projektuotojas -Zita Mankienė, IVVP Nr.:470608
Projekto vadovas - Projekto vadovas (architektė) Zita Mankienė tel.: 8 686 29226; el. p.: archzita@gmail.com
Statytojas - Aidas Šulskis, Žviliūnų k. 11, Troškūnų sen., Anykščių r. sav, Tel.: 8 698 35027.

Su projektiniu pasiūlymu galima susipažinti A. Smetonos g. 1- 5, Panevėžyje, nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 - 17.00 val., mob. tel.: 8 686 29226.
Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu: A. Smetonos g. 1- 5, Panevėžys, bei elektroniniu paštu: archzita@gmail.com. Pasiūlymus teikti iki 2017-12-19.
Viešojo svarstymo vieta: Žviliūnų k. 11, Troškūnų sen., Anykščių r. sav;
svarstymo data 2017-12-19 d., 12 val.

Projektiniai pasiūlymai


Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 straipsniu ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", VIII sk. 50 punkto reikalavimais, informuojame, kad yra rengiamas „Šeimyniškėlių medinės pilies istorinio ir kultūrinio paveldo panaudojimo pažintinio turizmo plėtrai Anykščių rajone" TP I etapas, A laida.
Statybvietės adresas: J. Biliūno g. , LT-29111 Anykščiai;
Statinio naudojimo paskirtis: kultūros paskirties (7.10).
Projektuotojas:, statinio architektas: UAB „Urbanistika", Žalgirio g. 90, D korpusas, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p. info@urbanistika.lt, PV Vytas Meškauskas, tel. 8643 25286, el. p. vytas.meskauskas@urbanistika.lt ;
Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Žalgirio g. 90, Vilniuje nuo 2017-10-30 Iki 2017-11-20, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti architektui Vytui Meškauskui, UAB „Urbanistika", Žalgirio g. 90, D korpusas, Vilniuje, tel. 8643 25286, el. paštas: vytas.meskauskas@urbanistika.lt
VIEŠAS SUSIRINKIMAS vyks Anykščių rajono savivaldybės salėje, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, 2017 m. lapkričio 20 d. 12 val. 304 kab.

Projektiniai pasiūlymai 1 dalis   2 dalis


 Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą 2017-09-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 straipsniu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", VIII sk. 50 punkto reikalavimais, informuojame, kad yra rengiamas Vieno buto gyvenamojo namo Elnio g. 12, Būtėnų k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav., rekonstravimo projektas (pritaikant kaimo turizmui).
.
STATINIŲ STATYBVIETĖS ADRESAS: Elnio g. 12, Būtėnų k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.;
PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS: Gyvenamoji;
STATINIŲ TIPAI: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai
PROJEKTUOTOJAS, STATINIO ARCHITEKTAS: UAB Projektavimo centras; Tilžės g. 170, Šiauliai; tel. (841) 523102, architektas Jonas Barkauskas, tel. (+370) 69835057, el. pašto adresas: j.b@projektcentras.lt
STATYTOJAS: Ugnė Baronaitė
SUSIPAŽINTI SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS GALIMA: Elnio g. 12, Būtėnų k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav., nuo 2017-09-27 iki 2017-10-11, darbo dienomis, nuo 9.00 iki 17.00 val.
PASIŪLYMUS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TEIKTI: architektui Jonui Barkauskui, UAB Projektavimo centras; Tilžės g. 170, Šiauliai; tel. (+370) 69835057, el. pašto adresas: j.b@projektcentras.lt
VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS: Elnio g. 12, Būtėnų k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav., 2017 m. spalio 11 d. 18:00 val.


Projektiniai pasiūlymai

 


Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

            Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė"  VIII skyriaus nuostatomis, informuojame, kad Anykščių rajono savivaldybės administracijos užsakymu AB „Panevėžio keliai" atlieka Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 120 Radiškis - Anykščiai - Rokiškis ruožo nuo AKP: 255+46,55 iki AKP: 269+00 , kuriam Anykščiu mieste suteiktas A. Vienuolio gatvės pavadinimas techninio projekto korektūrą, parengiant A laidą.   Projektuojamo statinio adresas - Anykščių rajono savivaldybė, Anykščių seniūnijos teritorija, A. Vienuolio g.

            Statinio naudojimo paskirtis - susisiekimo komunikacijos (keliai).

            Projekto rengėjas - AB „Panevėžio keliai", S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, tel. +370 45 502 601, el.p. info@paneveziokeliai.lt. Projekto vadovė N. Fedorenkienė, tel. +370 620 15175, el. p. nijole.fedorenkiene@paneveziokeliai.lt

            Statytojas - Anykščių rajono savivaldybės administracija J. Biliūno g. 23, Anykščių m., LT-29111. Tel. (8 381) 50648, faksas (8 381) 58088, el. paštas: info@anyksciai.lt

     Su rekonstravimo projekto sprendiniais galima susipažinti:

           -AB „Panevėžio keliai" , Tiekimo 14, III aukštas , Panevėžys,

           - Anykščių savivaldybės Statybos skyriuje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai.

            Pasiūlymus dėl rengiamos Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 120 Radiškis - Anykščiai - Rokiškis ruožo nuo AKP: 255+46,55 iki AKP: 269+00 , kuriam Anykščiu mieste suteiktas A. Vienuolio gatvės pavadinimas techninio projekto korektūros, parengiant A laidą, galima teikti, el. p. nijole.fedorenkiene@paneveziokeliai.lt, faksu +370 45 502602, paštu adresu: AB „Panevėžio keliai", S. Kerbedžio g. 7, LT- 35104 Panevėžys.

            Viešas susirinkimas įvyks 2017 m. spalio 3 d. 17 val. Anykščių savivaldybės administracijos salėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai.

Aplinkos apsaugos agentūros 2017.03.30 d. poveikio aplinkai vertinimo departamento išvada

( 28.5)-A4-3388): planuojama ūkinė veikla nedarys neigiamo poveikio aplinkai ir poveikio aplinkai vertinimo procedūrų dėl planuojamos ūkinės veiklos atlikti neprivaloma.

Projektinis pasiūlymas

Situacijos planas


Informuojame, kad yra parengti projektiniai pasiūlymai vienbučio gyvenamojo namo
(Unik.nr. 3496-0009-0024) ir pagalbinio ūkio paskirties pastato (Unik.nr. 3496-0009-0035)
Žvejų g. 50, Anykščiai rekonstrukcijos projektui.

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (Unik.nr. 3496-0009-0024) ir
pagalbinio ūkio paskirties pastato (Unik.nr. 3496-0009-0035) Žvejų g. 50, Anykščiai
rekonstrukcijos projektas

Statytojas (užsakovas): Valdemaras Juška

Statybos vieta: Žvejų g. 50, Anykščiai

Statybos rūšis pagal naudojimo paskirtį: Gyvenamosios paskirties

Statybos rūšis: Rekonstukcija

Projektuojamų statinių sąrašas:
Gyvenamosios paskirties namas (vieno buto pastatas)
Pagalbinio ūkio paskirties pastato rekontrukcija į pirtį

Projektinių pasiūlymų sudėtis: Aiškinamasis raštas, grafinė dalis.

Projekto vadovas: Rokas Mazuronis, el. p. rokas.mazuronis@gmail.com, tel. nr. +370 601 95589.

Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais: Žvejų g. 50, Anykščiai , tel. +370 601 95589, nuo rugsėjo 22 d. iki spalio 6 d., nuo 8:00 iki 17:00 val. darbo dienomis iki viešo susitikimo dienos.

Projektinių pasiūlymų pateikimas: Iki 2017 m. Spalio 6 d.

Viešasis susirinkimas: Š. m. Spalio 6 d. 13:00 val. S. Moniuškos g. 10-7, Vilniuje

Projektiniai pasiūlymai

Papildymas


Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus nuostatomis ir šio reglamento 4 priedu, informuojame visuomenę apie parengtus projektinius pasiūlymus žemės sklype kad. Nr. 3426/0003:256, esančiame Pavarių I kaime.
1. Statinių statybvietės adresas: Anykščių r. sav., Anykščių sen., Pavarių I k., sklypo kad. Nr. 3426/003:256
2. Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statybos rūšis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas esantis ūkininko sodyboje; Neypatingasis statinys; Nauja statyba
3. Visuomenės informavimo pagrindas: Gyvenamasis namas, kurio bendras plotas virš 200 m2
4. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: UAB „Vertės inovacija", Veslava Buiko, el. paštas veslava@gethouse.lt, tel. Nr. +370 641 84515
5. Statytojas: Asta Križanauskienė, el. paštas stasys@diamedica.lt
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: nuo 2017-06-16 iki 2017-06-30 darbo valandomis adresu Algirdo g. 75, Vilnius. Informacija teikiama el.paštu veslava@gethouse.lt
7. Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu Algirdo g. 75, Vilnius ir el. paštu veslava@gethouse.lt per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
2. pasiūlymo teikimo datą;
3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais
8. Viešo susirinkimo data ir laikas: viešas susirinkimas įvyks 2017-07-03, 12 val. Anykščių rajono savivaldybės pastate, adresu J. Biliūno g. 23 (107 kabinetas), Anykščiai

Projektiniai pasiūlymai


Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus" nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 4400-4084-4122) Šepetiškių g. 2, Anykščių m., Anykščių r.sav., statybos projektas" projektiniai pasiūlymai.
1. Visuomenės informavimo pagrindas:
Gyvenamasis namas, kurio bendras plotas virš 200 m2;
2. Statinių statybvietės adresas:
Šepetiškių g. 2, Anykščių m., Anykščių r.sav.;
žemės sklypo kadastrinis Nr. 3403/0022:93 Anykščių k.v.
3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamasis pastatas: 6.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas - skirtas gyventi vienai šeimai; neypatingas statinys;
4. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas:
Jolita Irena Paužuolienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1186, išduotas 2014 m. gruodžio mėn. 18 d, el.paštas anykarch@gmail.com tel.Nr.+370 677 60210
5. Statytojas:
Vigantas Šlaitas; gyvenamoji vieta: Šepetiškių g. 2, Anykščių m., Anykščių r.sav.; tel. +370 614 52037;
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:
nuo 2017-06-16 iki 2016-06-30 darbo valandomis, adresu: Vilniaus g. 5, Anykščiai. Informaciją teikiama e.paštu anykarch@gmail.com ir tel. +370 677 60210. Susipažinimui skiriama ne mažiau kaip10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.
7. Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu:
Vilniaus g. 5, Anykščiai, Anykščių r.sav., el.paštas anykarch@gmail.com , +tel.Nr.+370 677 60210 per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais..
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:
Viešasis susirinkimas įvyks 2017-06-30, 17 val. projektuotojos Jolitos Irenos Paužuolienės patalpose adresu: Vilniaus g. 5, LT-29145 Anykščiai.

Projektiniai pasiūlymai


PRANEŠIMAS

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 37 straipsnio nuostatomis bei statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus" nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato - gyvenamojo namo Anykščių g. 26, Kurklių mstl., Kurklių sen., Anykščių r.sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietės adresas:
Anykščių g. 26, Kurklių mstl., Kurklių sen., Anykščių r.sav., žemės sklypo kadastr. Nr.3434/0001:269 Kurklių k.v.

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:
gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas - gyvenamasis namas, neypatingas statinys;

3. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas:
Dalė Vileitienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1185, išduotas 2014 m. gruodžio mėn. 18 d, el.paštas vileitiene@gmail.com, tel.Nr.+370 615 46893
(projektavimo įmonės pavadinimas, įgalioto asmens, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, el. p. adresas ir tel. Nr.)

4. Statytojas:
Rokas Mačionis, gyvenamoji vieta: Anykščių g. 26, Kurklių mstl., Kurklių sen., Anykščių r.sav., tel. +370 648 38674
(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, el. p. adresas ir tel. Nr.)

5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:
nuo 2017-05-18 iki 2017-05-31 darbo valandomis, adresu: J.Biliūno g.5, Anykščiai. Informaciją teikiama e.paštu vileitiene@gmail.com. ir tel. +370 615 46893. Susipažinimui skiriama dešimt darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.
(susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, tel. Nr. ir laikas)

6. Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu: J. Biliūno g.5, Anykščiai, Anykščių r.sav., el.paštas vileitiene@gmail.com, tel.Nr.+370 615 46893 per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
2. pasiūlymo teikimo datą;
3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:
viešasis susirinkimas įvyks 2017-05-31, 17 val. projektuotojos Dalės Vileitienės patalpose adresu: J.Biliūno g. 5, LT-29113 Anykščiai..
(adresas, laikas)

Projektiniai pasiūlymai

 


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Visuomenės informavimo pagrindas:
Gyvenamasis namas, kurio bendras plotas virš 200 m2;
Statinio statybvietės adresas:
Anykščių r. sav., Traupio sen., Surdaugių k. 5
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas;
Projektuotojas:
UAB „Vertės inovacija", Veslava Buiko, el. p.: info@gethouse.lt, tel. Nr.: +370 622 73799;
Statytojas:
Ramūnas Noreika;
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Algirdo g. 75, Vilnius, tel. Nr.: +370 622 73799, laikas: iki 2017-04-26 d. 17val;
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-04-26 d. 17val., el. p.: linas@gethouse.lt;
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
-  vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
-  pasiūlymo teikimo datą;
-  informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Viešo susirinkimo adresas ir laikas:
Nevėžio g. 9, Traupio sen., Anykščių r. sav. 2017 m. balandžio 27 d., 17 val.
 

Projektiniai pasiūlymai

Pritarimas projektiniam pasiūlymui


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statinio projekto pavadinimas: „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1245 Gražumynas-Puntuko akmuo ruožo nuo 0,00 iki 2,04 km rekonstravimo su pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimu nuo 0,00 iki 2,04 km projektas (projekto pavadinimas projekto rengimo metu gali būti tikslinamas)"

Statinio statybvietės adresas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1245 Gražumynas - Puntuko akmuo ruožas nuo 0,00 iki 2,03 km, esantis Anykščių sen., Anykščių raj.

Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos (keliai)

Projekto rengėjas: AB „PANEVĖŽIO KELIAI" projekto vadovas Martynas Jokubauskis, el. pašto adresas: martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt, tel. (+370) 615 75185, įgaliotas atstovo (Statytojo) VĮ „Utenos regiono keliai", galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus

Statytojas: VĮ „Utenos regiono keliai", Vyžuonų g. 53, 28141 Utena, el. pašto adresas: urk@urk.lt, tel. (+370) 389 61428

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: susipažinti su projektiniais sprendiniais galima: AB „PANEVĖŽIO KELIAI" Projektavimo skyriuje, adresu Verkių g. 25c, Vilnius, taip pat Anykščių rajono savivaldybėje, adresu J. Biliūno g. 23 (107 kab.), Anykščiai nuo 2017 m. balandžio 5 d. iki 2017 m. balandžio 19 d., darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Informacija projekto vadovo teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. (+370) 615 75185, el. p. martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt.

Pasiūlymų teikimas: informacija priimama elektroniniu paštu martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt arba raštu, adresu: Verkių g. 25c, 08223 Vilnius iki 2017 m. balandžio 19 dienos. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, teikiančiojo pasiūlymus adresas, telefono numeris, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo data: Viešas susirinkimas įvyks 2017 m. balandžio 20 d. 12 val. Anykščių rajono savivaldybėje, adresu J. Biliūno g. 23 (posėdžių salėje, 3 aukšte), Anykščiai

Projektiniai pasiūlymai
 
© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •