Viešas projektų aptarimas

INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO LELIŪNŲ K., DEBEIKIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV. Susipažinti su Projektu galima ŽPDRIS paslaugos NR. KPZP-44336.

Informacija apie parengtą Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimą.

INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO BIKŪNŲ K., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV. 


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO BRAZGIŲ K., KURKLIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV. 


Informacija apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Parengtas žemės sklypo, esančio Aušros a. 6, Anykščių m, Anykščių r. sav., formavimo projektas (toliau -Projektas).
Projekto rengimo pagrindas - Anykščių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1-AĮ-736.
Projekto tikslas: suformuoti žemės sklypą, esamiems statiniams (unikalus Nr. 3497-0000-1014, Nr.3497-0000-1025, Nr.3497-0000-1047) eksploatuoti, pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Projekto organizatorius - Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto rengimo iniciatorė - Lima Zaniewska.
Projekto rengėjas - UAB „Anykščių matininkas", buveinės adresas J. Biliūno g. 4-8 LT-29114, Anykščiai, tel. 8 687 70154, el. p. info@anmat.lt
Susipažinti su parengto Projekto sprendiniais galima nuo 2017 m. spalio 12 d. iki 2017 m. spalio 25 d. darbo valandomis arba Jums patogiu laiku prieš tai sutarus tel. 8 687 70154, projekto rengėjo patalpose adresu J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai.
Suinteresuoti asmenys, per viešo svarstymo su visuomene laikotarpį, pasiūlymus ir pastabas raštu, dėl Projekto sprendinių, gali pareikšti projekto rengėjui, taip pat projekto viešo svarstymo metu, kuris įvyks 2017 m. spalio 26 d. 09.00 val. projekto rengėjo patalpose.(dokumentai)


Informacija apie pradedamą rengti žemės sklypo formavimo projektą

Projekto organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto iniciatorius: Lima Zaniewska.
Projektuojama teritorija: Aušros g. 6, Anykščių m., Anykščių r. sav.
Projekto tikslas: suformuoti žemės sklypą, esamiems statiniams (unikalus Nr. 3497-0000-1014, Nr.3497-0000-1025, Nr.3497-0000-1047) eksploatuoti, pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Projekto rengėjas: UAB „Anykščių matininkas", buveinės adresas J. Biliūno g. 4-8 LT-29114, Anykščiai, tel. 8 687 70154, el. p. info@anmat.lt
(pridedami dokumentai).
Su pradedamu rengti projektu galima susipažinti pas projekto rengėją.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO, PABERŽĖS K., KAVARSKO SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO, VIKONIŲ K., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO, PALUKNIŲ K., SKIEMONIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO KOREGAVIMO  PLAŠTAKOS K., KURKLIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


 INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO KOREGAVIMO, LIUDIŠKIŲ G. 2, LIUDIŠKIŲ K., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


Informuojame apie Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų (toliau - Projektas).
Su Projektu galite susipažinti nuo 2017 m. balandžio 12 d. iki 2017 m. balandžio 26 d. Anykščių rajono savivaldybės 106 kabinete arba informacinėje lentoje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai.
Pasiūlymus dėl projekto galite siųsti adresu: J. Biliūno g. 23, Anykščiai, el. pašto adresu saulius.pesliakas@anyksciai.lt. Informacija tel. (8 381) 580 32.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO, LELIŪNŲ K., DEBEIKIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO, RUBIKIŲ K., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


 Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Tomo Pajuodžio individuali veikla (pažymos Nr. 649436) pradėjo rengti įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungiamo su besiribojančiu žemės sklypu, esančio Pienės g. 11, Kavarsko m., Anykščių r. sav., priklausysiančio Tomui Kasinskui ir Ingai Kasinskienei, formavimo ir pertvarkymo projektą. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima nuo 2017 m. kovo mėn. 30 d. iki 2017 m. balandžio mėn. 14 d., adresu Dariaus ir Girėno g.13, Anykščiai.
Tel. Pasiteirauti: +370 693 03300


 Informacija apie Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą


DETALIOJO PLANO AŽUOŽERIŲ K., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV., KOREGAVIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, rengiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-222 „Dėl žemės sklypo, esančio Ažuožerių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., detaliojo plano patvirtinimo bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, naudojimo pobūdžio pakeitimo" patvirtinto detaliojo plano koregavimas, Ažuožerių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., (kadastro Nr. 3414/0001:104), plotas 0,1300 ha. Detaliojo plano koregavimo tikslai: suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentų keitimas, papildomų naudojimo reglamentų nustatymas.

 

Planavimo iniciatoriai - Alfa Janišienė. Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimu ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2016 m. vasario 5 d. (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščiai (106 kab., tel. (8 381) 5 80 32).


 DETALIOJO PLANO NARBUTŲ K., KAVARSKO SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV., KOREGAVIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, rengiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-TS-389 „Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3428/0001:537) padalijimo į šešis sklypus ir trijų žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą paskirtį - gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) Narbutų k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav., detaliojo plano patvirtinimo bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, naudojimo pobūdžio nustatymo" patvirtinto detaliojo plano koregavimas, Narbutų k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav., (kadastrinis Nr. 3428/0001:537). Sklypo plotas 3,0744 ha.

Planavimo iniciatoriai - Janina Sakalauskienė. Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimu ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2016 m. vasario 3 d. (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščiai (106 kab., tel. (8 381) 5 80 32).  Pridedami dokumentai

Teritorijos dalies Tilto gatvėje, Anykščių mieste, Anykščių r. sav., detaliojo plano esmės nekeičiančių sprendinių pakeitimas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, yra atliekami Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-406 patvirtinto detaliojo plano „Dėl Teritorijos dalies, Tilto gatvėje Anykščių mieste, Anykščių r. sav., detaliojo plano patvirtinimo bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdų, naudojimo pobūdžių nustatymo", esmės nekeičiančių sprendinių kolizijos ištaisymai dėl nurodyto sklypo užstatymo tankio Tilto g. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav. (žemės sklypo kadastrinis Nr. 3403/0008:40).
Su detaliojo plano sprendinių kolizijos dokumentais galima susipažinti iki 2016 m. vasario 3 d. (ne mažiau kaip 10 darbo dienų), adresu: Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščiai (105 kab., tel. (8 381) 5 81 56).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ, NEVĖŽOS G.4, NAGURKIŠKIŲ K., SKIEMONIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIĄ IR PLANAVIMO TIKSLUS STAŠKŪNIŠKIO K., KURKLIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


Informacija apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą

Informuojame apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą (toliau - Projektas) ūkininko sodybos ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti. Planuojama teritorija: žemės sklypas kadastro Nr. 3466/0003:407 esantis Karališkių k., Kurklių sen., Anykščių r, sav.
Planavimo tikslas - parinkti vietą ūkininko sodybai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybai. Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkas Gediminas Mickevičius. Projekto rengėjas - Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, Konstitucijos pr. 23-401, 230 kab., A korpusas, Vilnius, tel. (8 612) 84188, el. paštas uzgs@vzf.lt.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. birželio 8 d. iki 2015 m. birželio 19 d. projekto rengėjo buveinės adresu: Konstitucijos pr. 23-401, 230 kab., A korpusas, Vilnius ir Anykščių rajono savivaldybės patalpose, adresu J. Biliūno g. 23, LT - 29111, Anykščiai.
Suinteresuoti asmenys pastabas ir pasiūlymus raštu, per visą susipažinti su Projektu skiriamą laikotarpį, gali teikti planavimo organizatoriui Gediminui Mickevičiui, kurio adresas Bitininkų g. 1A-12, Vilnius, arba projekto rengėjo adresu.


Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 "Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" taisyklėmis rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo iniciatorius - Audrius Babelis, gyv. Smilgų g. 17 Ukmergė
Plano rengėjas - UAB "Geosirus" , Vytauto g. 14, Ukmergė, tel.. (8 673) 34208 el. paštas geosirus@gmail.com
Planavimo tikslas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr3457/0001:484) padalinimas į tris atskirus žemės ūkio paskirties žemės sklypus
Planuojama teritorija: Sarickų k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav., plotas 5,3713 ha.
Susipažinti su rengiamu žemės sklypo planu, pastabas ar pretenzijas galima pareikšti nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2015 m. birželio 12 d. plano rengėjui arba organizatoriui. Planas eksponuojamas plano rengėjo buveinės patalpose: Vytauto g. 14, Ukmergė.


INFORMACIJA DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO. Priimtas sprendimas dėl „Žemės sklypo suformavimo, Vairuotojų g., Anykščių m., detaliojo plano" strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos išvados.
Detaliojo plano organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Biliūno g. 23, LT-29115 Anykščiai, tel. 8-381-58041, faks. 8-381-58088, el. p.: vilius.juodelis@anyksciai.lt.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Dujų sfera", Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 837759028, faks.: 837452532, el. p.: dujusfera@dujusfera.lt.
Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" aktualia redakcija ir jį papildančiais teisės aktais.
Vadovaudamasis vertinimo subjektų pateiktomis išvadomis dėl detaliojo plano SPAV atrankos dokumento detaliojo plano organizatorius 2015-05-06 įsak. Nr. AĮ-279 priėmė sprendimą neatlikti SPAV rengiamam detaliajam planui. Išsamiau su SPAV atrankos dokumentu ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas galima susipažinti ir pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui (nurodytais adresais) 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.


Informuojame apie pradedamą rengti, žemės sklypo kadastrinis Nr.3466/0003:407, esančio Karališkių k., Kurklių sen., Anykščių r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą
Vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriaus vedėjo 2015 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 38VĮ -15-(14.38.2.), informuojame apie pradedamą rengti Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą (toliau - Projektas) ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo tikslai ir uždaviniai - žemės ūkio paskirties sklype parinkti ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, numatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba), žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkas Gediminas Mickevičius.
Projekto rengėjas - Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, Konstitucijos pr. 23-401, 230 kab., A korpusas, Vilnius, tel. (8 612) 84188, el. paštas uzgs@vzf.lt .
Su pradedamu rengti Projektu galima susipažinti pas rengėją.


Informacija apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą
Informuojame apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą (toliau - Projektas) ūkininko sodybos ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planuojama teritorija: žemės sklypas kadastrinis Nr.3466/0004:176, esantis Plaštakos k., Kurklių sen., Anykščių r. sav.
Planavimo tikslas - parinkti vietą ūkininko sodybai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybai.
Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkas Mindaugas Kapčius.
Projekto rengėjas - Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, J.Biliūno g. 28-2, LT-29117 Anykščiai, tel. (8 381) 52259, el. paštas anyksciai@vzf.lt .
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. gegužės 18 d. iki 2015 m. gegužės 29 d. projekto rengėjo buveinės adresu: J.Biliūno g. 28-2, Anykščiai ir Anykščių rajono savivaldybės patalpose, adresu J.Biliūno g. 23, LT - 29111, Anykščiai.
Suinteresuoti asmenys pastabas ir pasiūlymus raštu, per visą susipažinti su Projektu skiriamą laikotarpį, gali teikti planavimo organizatoriui Mindaugui Kapčiui, adresu Aušros g. 73, LT-44156 Kaunas.


 Informuojame apie pradedamą rengti, žemės sklypo kadastrinis Nr.3466/0004:176, esančio Plaštakos k., Kurklių sen., Anykščių r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą
Vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriaus vedėjo 2014 m. lapkričio 07 d. įsakymu Nr. 38VĮ -(14.38.2.)-1645, informuojame apie pradedamą rengti Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą (toliau - Projektas) ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo tikslai ir uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkas Mindaugas Kapčius.
Projekto rengėjas - Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, J.Biliūno g. 28-2, LT-29117 Anykščiai, tel. (8 381) 52259, el. paštas anyksciai@vzf.lt .
Su pradedamu rengti Projektu galima susipažinti pas rengėją.


INFORMACIJA APIE GAMTOTVARKOS PLANO RENGIMĄ


INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIĄ IR PLANAVIMO TIKSLUS NIŪRONIŲ K., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Anykščių rajono Vidugirių telkinio smėlio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento

Plano rengimo organizatorius - Viganto Stipinio IĮ, Molainių g. 110-40, Panevėžys, LT-37154. Telefonas: +37069871663, El. pašto adresas: info@fex.lt.
Plano pavadinimas - Anykščių rajono Vidugirių telkinio smėlio išteklių naudojimo planas.
Plano tikslai - Suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Plano rengėjas - UAB „GJ Magma", Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749.
Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.
Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Utenos visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Kultūros paveldo departamento Utenos teritorinis padalinys, Anykščių rajono savivaldybės administracija.
Priimtas sprendimas ir motyvai- išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento bei vadovaujantis norminiais teisės aktais, remdamasis plano sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo analizės rezultatais bei aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos leidimas naudoti Anykščių rajono Vidugirių telkinio smėlio išteklius, planavimo organizatorius priėmė sprendimą - neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Pasiūlymų teikimo tvarka - susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos planavimo organizatoriui Viganto Stipinio IĮ ir naudojimo plano rengėjui UAB „GJ Magma" darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).


Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 "Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" taisyklėmis rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo iniciatorė - Jolanta Geneves, gyv. Vytenio g. 10-34, Kauno m.
Plano rengėjas - VĮ Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, J.Biliūno g. 28-2, Anykščiai, tel./faks. (8 381) 54271, el. paštas anyksciai@vzf.lt.
Planavimo tikslas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr.3430/0003:330) padalijimas, suformuojant du sklypus. Atliekant žemės sklypo padalijimą pagrindinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama.
Planuojama teritorija: Paežerių II k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav., plotas 4,2117 ha.
Susipažinti su rengiamu žemės sklypo planu, pastabas ar pretenzijas galima pareikšti nuo 2015 m. balandžio 20 d. iki gegužės 1 d. plano rengėjui arba organizatoriui. Planas eksponuojamas plano rengėjo buveinės patalpose: J.Biliūno g. 28-2, Anykščiai.


 Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 "Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" taisyklėmis rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo iniciatorė - Jolanta Geneves, gyv. Vytenio g. 10-34, Kauno m.
Plano rengėjas - VĮ Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, J.Biliūno g. 28-2, Anykščiai, tel./faks. (8 381) 54271, el. paštas anyksciai@vzf.lt.
Planavimo tikslas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr.3430/0003:331) padalijimas, suformuojant du sklypus. Atliekant žemės sklypo padalijimą pagrindinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama.
Planuojama teritorija: Paežerių II k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav., plotas 0,1235 ha.
Susipažinti su rengiamu žemės sklypo planu, pastabas ar pretenzijas galima pareikšti nuo 2015 m. balandžio 20 d. iki gegužės 1 d. plano rengėjui arba organizatoriui. Planas eksponuojamas plano rengėjo buveinės patalpose: J.Biliūno g. 28-2, Anykščiai.


INFORMUOJAME, KAD BENDRĄJA TVARKA PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO, VAIRUOTOJŲ G., ANYKŠČIŲ M., DETALUSIS PLANAS. Planavimo darbų programa: Planavimo pagrindas: Anykščių r. sav. tarybos 2012-07-24 sprend. Nr. TS-164 ir 2012-07-24 planavimo sąlygų sąvadas Nr. TD-42. Planavimo tikslai: Suformuoti žemės sklypą; nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (kita paskirtis), žemės naudojimo būdą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos), bei pobūdį; nustatyti žemės sklypui teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus, naudojimo veiklos juose sąlygas, teises ir prievoles, statybos ir teritorijos tvarkymo reikalavimus, žemės servitutus, susisiekimo sistemos organizavimą, nustatyti inžinerinių tinklų apsaugos ir žemės naudojimo apribojimus, įvertinti sanitarines apsaugos zonas. Galima komercinės, pramonės ar sandėliavimo paskirties pastatų statyba. Planavimo dokumento rengimo etapai - parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas. Planavimo terminai: 2014 m. III ketv. - 2015 m. II ketv. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-04-28 iki 2015-05-27, vieša sprendinių ekspozicija nuo 2015-05-13 iki 2015-05-27 Architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose, Anykščių r. sav. Viešas susirinkimas įvyks 2015-05-27, 10:00val., posėdžių salėje, Anykščių r. sav., J. Biliūno g. 23, LT-29115 Anykščiai.. Planų sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. Planavimo organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Biliūno g. 23, LT-29115 Anykščiai, tel. 8-381-58041, faks. 8-381-58088, el. p.: vilius.juodelis@anyksciai.lt. Detaliųjų planų rengėja: UAB „Dujų sfera", Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8-37-759028, faks.: 8-37-452532, el. p.: dujusfera@dujusfera.lt. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.


Informacija apie rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešą svarstymą su visuomene

Pranešame, kad parengtas žemės sklypo, projektinis Nr. 1 esantis Gegužės g. 27H, Anykščių m, formavimo ir pertvarkymo projektas (toliau -Projektas).
Projekto tikslas: Žemės sklypo suformavimas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Planavimo organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatorius: Žygimantas Lackus tel. 8685 72255
Projekto rengėjas: Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, Anykščių grupė, J. Biliūno g. 28-2, Anykščiai, LT-29117, tel. 8 381 52259, el. paštas: virmantas.gokas@vzf.lt.
Susipažinti su parengto Projekto sprendiniais galima nuo 2015 m. balandžio 10 d. iki 2015 m. balandžio 24 d. Anykščių rajono savivaldybėje, adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai.
Suinteresuoti asmenys, per viešo svarstymo su visuomene laikotarpį, pasiūlymus ir pastabas, dėl Projekto sprendinių, gali pareikšti raštu Anykščių rajono savivaldybei, adresu J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.


INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIĄ IR PLANAVIMO TIKSLUS KAVARSKO VS., KAVARSKO SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


INFORMUOJAME APIE ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIĄ
Informuojame, kad yra pradedamas rengti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas. Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 31 d. sprendimas Nr. 1-TS-242 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo".
Planavimo organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, el. paštas anyk.info@is.lt, tel. (8 381) 58041, faks. (8 381) 58088, interneto svetainės adresas: www.anyksciai.lt. Informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Saulius Pesliakas, tel. (8 381) 58032, el. paštas saulius.pesliakas@anyksciai.lt.
Plano rengėjas: IĮ „Atkulos projektai", Savanorių pr. 11A-83, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 216 2869, faks. (8 5) 216 3647, el. paštas atkula@gmail.com, interneto svetainės adresas: www.atkula.lt. Informaciją teikia: projekto vadovė Laimutė Janulienė.
Planuojama teritorija: Anykščių rajono savivaldybė.
Planavimo tikslai:
1. sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
2. patikslinti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, patikslinti esamas ir nustatyti naujas plėtrai reikalingas teritorijas;
3. sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
4. numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Planavimo uždaviniai:
1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
3. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
4. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
5. pakeisti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano teritorijos funkcinio zonavimo pavadinimus ir turinį pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 patvirtintas Teritorijų planavimo normas;
6. ištaisyti sprendinių prieštaravimus ir detaliau aprašyti Žemės naudojimo skyriaus Teritorijos funkcinio zonavimo dalyje, Anykščių rajono susisiekimo sistemos vystymo skyriuje ir Teritorijos inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinyje M 1: 50 000 ir kitus sprendinių prieštaravimus, atsiradusius planavimo proceso metu;
7. patikslinti numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;
8. numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas.
Planavimo terminai: planavimo pradžia - 2014 m. III ketvirtis, pabaiga - 2016 m. IV ketvirtis.
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 31 d. sprendimas Nr. 1-TS-242 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo" (PDF ).
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 22 d. patvirtinta planavimo darbų programa (PDF ).
Informacija apie numatomą SPAV rengimą pateikta darbų programoje: strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV), atliekamas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (Žin., 2004, Nr. 130-4650) (toliau - Aprašas).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento prašome teikti raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais adresais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.


Parengtas Žemės sklypo formavimo valstybinėje žemėje Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje projektas

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, informuojame apie parengtą Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Specialiojo plano vieta: Smalinos k, Anykščių sen., Anykščių r. sav.
Planavimo tikslas: Suformuoti kitos paskirties sklypą. Būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis - pramonės ir sandėliavimo statinių statybos.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius.
Iniciatorius: Uždaroji akcinė bendrovė „Simpras" (įmonės kodas - 184764649); įmonės adresas - Matuizų k., LT-65071 Varėnos r.. Generalinis direktorius - Vaidotas Baranauskas, tel./faks.: (8 5) 2789208, (8 5) 2789207, mob.: +370 698 73499, el. paštas: vaidotas@simpras.lt
Plano rengėjas: Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, tel. 8 626 16823, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas krastotvarka@vzf.lt
Specialusis planas svarstomas supaprastinta tvarka. Susipažinti su sprendiniais galima pas plano rengėją. Teikti pasiūlymus galima 10 darbo dienų nuo 2015 m. vasario 25 d.


Informacija apie parengtą Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Anykščių raj. sav., Kurklių sen., Vaiveriškių vs.

Informuojame apie parengtą Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti (specialiojo planavimo dokumentą).
Specialiojo plano vieta: Anykščių r. sav., Kurklių sen., Vaiveriškių vs., sklypo kadastrinis Nr. 3427/0002:4.
Planavimo tikslas: parinkti vietą ūkininko sodybai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybai.
Planavimo organizatorius: žemės sklypo savininkas Algirdas Adomonis.
Plano rengėjas: Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, tel. 8 626 16823, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas krastotvarka@vzf.lt
Specialusis planas svarstomas supaprastinta tvarka. Susipažinti su sprendiniais galima Kurklių seniūnijoje arba pas plano rengėją.


Pranešame apie parengtą žemės sklypo, esančio K. Ladigos g. 32, Anykščiai, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau -Projektas).
Projekto tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Planavimo organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatorius: Orinta Skačkauskienė gyv. Naujininkų g. 21-12, Vilnius
Projekto rengėjas: UAB „Anykščių geodezija" Dariaus ir Girėno g. 5 - 33, Anykščiai, tel. 8 678 67571.
Susipažinti su parengto Projekto sprendiniais galima nuo 2015 m. kovo 13 d. iki 2015 m. kovo 23 d. Anykščių rajono savivaldybėje, adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai.
Suinteresuoti asmenys, per viešo svarstymo su visuomene laikotarpį, pasiūlymus ir pastabas, dėl Projekto sprendinių, gali pareikšti raštu Anykščių rajono savivaldybei, adresu J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.


Pranešame apie parengtą žemės sklypo, esančio Dariaus ir Girėno g. 25, Anykščiai, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau -Projektas).
Projekto tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Planavimo organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatorius: Vitalija Pakštienė ir Raimondas Pakštas gyv. Dariaus ir Girėno g. 25, Anykščiai
Projekto rengėjas: UAB „Anykščių geodezija" Dariaus ir Girėno g. 5 - 33, Anykščiai, tel. 8 678 67571.
Susipažinti su parengto Projekto sprendiniais galima nuo 2015 m. kovo 13 d. iki 2015 m. kovo 23 d. Anykščių rajono savivaldybėje, adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai.
Suinteresuoti asmenys, per viešo svarstymo su visuomene laikotarpį, pasiūlymus ir pastabas, dėl Projekto sprendinių, gali pareikšti raštu Anykščių rajono savivaldybei, adresu J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.


Rengiamas žemės sklypo pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, reikalingo Anykščių rajono savivaldybei, esančio Traupio mstl., Traupio sen., Anykščių raj., projektas.
Planavimo tikslas - suformuoti kitos paskirties (būdas - atskirųjų želdynų teritorijos) žemės sklypą valstybinėje žemėje.
Planavimo organizatorius - Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, tel.: 8 381 58035.
Projekto rengėjas - UAB „Asmija", Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai, Tel.: (8 381) 51 248,
mob. (8 699) 59 835, el.p. info@asmija.lt
Susipažinti su rengiamu projektu, pastabas ar pretenzijas galima pareikšti nuo 2015 m. kovo mėn. 4 d. iki kovo mėn. 20 d. projekto rengėjui arba organizatoriui. Projektas eksponuojamas projekto rengėjo buveinės patalpose, Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai.


Informacija apie rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešą svarstymą su visuomene

Pranešame, kad parengtas žemės sklypo, projektinis Nr. 1, 2 , esantis Gegužės g. 27G; 27F, Anykščių m, formavimo ir pertvarkymo projektas (toliau -Projektas).
Projekto tikslas: Žemės sklypo suformavimas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Planavimo organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatorius: UAB „"VLI TIMBER" Gražiavietės g. 5, Kurklių II k., LT-29236 Anykščių r.
Projekto rengėjas: Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, Anykščių grupė, J. Biliūno g. 28-2, Anykščiai, LT-29117, tel. 8 381 52259, el. paštas: virmantas.gokas@vzf.lt.
Susipažinti su parengto Projekto sprendiniais galima nuo 2015 m. kovo 13 d. iki 2015 m. kovo 27 d. Anykščių rajono savivaldybėje, adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai.
Suinteresuoti asmenys, per viešo svarstymo su visuomene laikotarpį, pasiūlymus ir pastabas, dėl Projekto sprendinių, gali pareikšti raštu Anykščių rajono savivaldybei, adresu J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.

 


Informacija apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą

Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriaus vedėjo 2014 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 38VĮ-(14.38.2.)-650 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų".
Planavimo tikslai ir uždaviniai: kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimas, numatatnt ūkininko sodybai reikalingų statinių ir įrenginių vietos nustatymą; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą.
Planuojama teritorija: Šlavėnų k., Anykščių sen., Anykščių r.sav., kadastrinis Nr. 3456/0001:365, plotas 0,6013 ha.
Planavimo organizatorius: Donatas Valionis, gyv.: Šlavės g. 2, Šlavėnų k., Anykščių sen., Anykščių r.sav., tel.: 868393434.
Projekto rengėjas: Architekto V. Daunoro projektavimo firma, Taikos g. 11, Anykščiai, tel. (8 381) 59031.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių planavimo organizatoriui teikiami raštu per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį.
Susipažinimo su parengtu projektu tvarka: su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-03-19 iki 2015-04-03, projekto rengėjo patalpose adresu Taikos g. 11, Anykščiai, bei Anykščių rajono savivaldybėje, adresu J. Biliūno g., 23, Anykščiai.

 


Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 "Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" taisyklėmis rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius - Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius.
Planavimo iniciatorius - Anykščių rajono Žemės ūkio bendrovei „Sodžius" atstovaujantis direktorius Aleksej Chlibik. ŽŪB „Sodžius" buveinė Anykščių r., Kavarsko sen., II Svirnų k., Šermukšnių g. Nr.32.
Plano rengėjas - VĮ Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, J.Biliūno g. 28-2, Anykščiai, tel./faks. (8 381) 54271, el. paštas anyksciai@vzf.lt.
Planavimo tikslas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr.3472/0003:30) padalijimas, suformuojant du sklypus. Atliekant žemės sklypo atidalijimą pagrindinė žemės naudojimo paskirtis keičiama: suformavus namų valdos žemės sklypą - į kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos, likusios sklypo dalies lieka buvusi pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Planuojama teritorija: Mariniškių k. Nr.1, Kavarsko sen., Anykščių r. sav., plotas 3,3545 ha.
Susipažinti su rengiamu žemės sklypo planu, pastabas ar pretenzijas galima pareikšti nuo 2015 m. kovo 02 d. iki kovo 17 d. plano rengėjui arba organizatoriui. Planas eksponuojamas plano rengėjo buveinės patalpose: J.Biliūno g. 28-2, Anykščiai.


Informacija apie parengtą detalųjį planą

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, architektė D.Vileitienė informuoja, kad sklype esančiame Pagojės vs., Anykščių sav., Anykščių r.sav., kuris nuosavybės teise priklauso Matiu Jakovlevui ir Tomui Kairiui, bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr.3454/0001:269) detalusis planas.
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo (kadastrinis Nr.3454/0001:269) pagrindinės žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (rekreacinės teritorijos (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybai). Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus, naudojimo veiklos juose sąlygas, teises ir prievoles, statybos ir teritorijos tvarkymo reikalavimus, žemės servitutus, nustatyti inžinerinių tinklų apsaugos ir žemės naudojimo apribojimus. Šioje teritorijoje planuojama įrengti vandenlenčių parką.
Priimti sprendimai: Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Utenos skyrius 2014 m. spalio 14 d. priėmė Atrankos išvadą dėl planuojamo vandenlenčių parko įrengimo Pagojes vs.,Anykščių r.sav., poveikio aplinkai vertinimo Nr. (15.7)-A4-6058, kad planuojamai ūkinei veiklai - vandenlenčių parko įrengimui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu ir SPAV subjektų išvadomis, 2014 m. lapkričio 28 d. planavimo organizatorius priėmė sprendimą neatlikti žemės sklypo (kadastrinis Nr.3454/0001:269) Pagojės vs., Anykščių sav., Anykščių r.sav., detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Planavimo organizatoriai: Matas Jakovlevas, Šaltupio g.47-17, Anykščiai, tel.:862286167,
Tomas Kairys, Elmos 9-oji g.23, Šeimyniškėlių k., Anykščių sen., Anykščių r.sav.,
Detaliojo plano rengėjas: architektė D. Vileitienė (18.96)-18.2-261), J. Biliūno g.5, Anykščiai, tel. 8-615-46893, e-paštas vileitiene@gmail.com .
Viešas svarstymas: su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2015-01-26 iki 2015-02-23 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 pas plano rengėją adresu: J. Biliūno g.5, Anykščiai. Informaciją detaliojo plano klausimais teikia detaliojo plano rengėjas tel. 8-615-46893 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir e.paštu vileitiene@gmail.com.
Parengto plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015-02-10 iki 2015-02-23 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Anykščių rajono seniūnijoje, informaciniame stende adresu: J. Jablonskio g. 32, Anykščiai. Viešas susirinkimas įvyks 2015-02-24 9 val. architektės D.Vileitienės patalpose adresu:
J. Biliūno g. 5, Anykščiai.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: detalusis planas svarstomas su visuomene, derinamas, tikrinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.
Planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas teikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba detaliojo plano rengėjui visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu. Asmenys gautą atsakymą gali apskųsti Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (Maironio g. 9, LT 28142 Utena) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


 Pranešame apie parengtą žemės sklypo, esančio Dariaus ir Girėno g. 23, Anykščiai, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau -Projektas).
Projekto tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Planavimo organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatorius: Virginija Leonavičienė gyv. Ramybės g. 9 - 6, Anykščiai
Projekto rengėjas: UAB „Anykščių geodezija" Dariaus ir Girėno g. 5 - 33, Anykščiai, tel. 8 678 67571.
Susipažinti su parengto Projekto sprendiniais galima nuo 2014 m. gruodžio 29 d. iki 2015 m. sausio 12 d. Anykščių rajono savivaldybėje, adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai.
Suinteresuoti asmenys, per viešo svarstymo su visuomene laikotarpį, pasiūlymus ir pastabas, dėl Projekto sprendinių, gali pareikšti raštu Anykščių rajono savivaldybei, adresu J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.


INFORMACIJA APIE KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIĄ IR PLANAVIMO TIKSLUS KARALIŠKIŲ K., KURKLIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.


Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Anykščių r. sav., Viešintų sen., Viešintų mstl. Kad. Nr. 3484/0002:106. Tikslas - kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į keturis atskirus sklypus. Atlikus žemės sklypo padalijimą pagrindinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama.
Planavimo organizatorius - AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras"
Projekto rengėjas - UAB "GEOLIMBAS" matininkas Darius Vaičiulis Kv. paž. Nr. 2R-RF-513.
Susipažinti su projektu galima nuo 2014 gruodžio 15 d. iki 2014 gruodžio 31 d. adresu Juozapavičiaus 9-105, Vilnius. info@geolimbas.lt. Tel +37060041708.


Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo"(LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), UAB „Geodema" informuoja apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 3466/0004:0086), esančio Merečiškių k. 3, Kurklių sen., Anykščių raj. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto tikslai: atidalyti Povilo Ališausko ir Kazimieros Kalinauskienės bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalis ir suformuoti du atskirus žemės sklypus.
Projekto iniciatorius: Povilas Ališauskas.
Projekto organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius.
Plano rengėjas: UAB „Geodema", biuro adresas: Liejyklos g. 3, Vilnius, mob. 8-610-09242, el. paštas: matavimai@geodema.lt. Direktorius Martynas Poškus.

Susipažinti su parengtu projektu bei teikti motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima nuo 2014 m. gruodžio 08 d. iki gruodžio 22 d. UAB „Geodema" patalpose, adresu: Liejyklos g. 3, Vilnius ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, adresu: J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.


Rengiamas žemės sklypo pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, reikalingo Anykščių rajono savivaldybei, esančio Paežerių k., Viešintų sen., Anykščių raj., projektas.
Planavimo tikslas - suformuoti kitos paskirties (būdas - rekreacinės teritorijos) žemės sklypą valstybinėje žemėje.
Planavimo organizatorius - Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, tel.: 8 381 58035.
Projekto rengėjas - UAB „Asmija", Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai, Tel.: (8 381) 51 248,
mob. (8 699) 59 835, el.p. info@asmija.lt
Susipažinti su rengiamu projektu, pastabas ar pretenzijas galima pareikšti nuo 2014 m. gruodžio mėn. 4 d. iki gruodžio mėn. 18 d. projekto rengėjui arba organizatoriui. Projektas eksponuojamas projekto rengėjo buveinės patalpose, Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai.


 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •