Teritorijų planavimo dokumentai

 Patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo dokumentas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi skelbiame šią informaciją:
Anykščių rajono savivaldybės taryba 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo" patvirtino Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo dokumentą (toliau-Bendrasis planas).
Bendrasis planas 2017 m. vasario 20 d. registruotas teritorijų planavimo dokumentų registre.

DĖMESIO,

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-129 įsakymu „Dėl teritorijų planavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo“ patvirtino Anykščių rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisiją ir jos darbo reglamentą. Tai aktualu dalyvaujantiems teritorijų planavimo procese (rengiant kompleksinio, specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, tiek rengėjams, tiek organizatoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims).

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KRAŠTOVAIZDŽIO POLITIKOS KRYPTYS 2014-2020 M.

 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 22 d. patvirtinta planavimo darbų programa

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 31 d. sprendimas Nr. 1-TS-242 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo"

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DVIRAČIŲ TRANSPORTO
INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS

1. Aiškinamasis raštas

2. Sprendinių brėžinys Nr. 1

3. Sprendinių brėžinys Nr. 2

4. Sprendinių brėžinys Nr. 3

5. Sprendinių brėžinys Nr. 4

6. Sprendinių brėžinys Nr. 5

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr.1-TS-269 patvirtino Anykščių miesto šilumos tiekimo tinklų plėtros specialųjį planą:

1. Aiškinamasis raštas

2. Esamos būklės brėžinys

3. Koncepcijos brėžinys

4. Sprendinių brėžinys

5. Sprendinių brėžinys

 

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-274 patvirtino Mažojo dviračių tako nuo šaltinio „Karalienės liūnas“ iki Anykščių miesto ribos Anykščių sen., specialųjį planą:

1. Viešojo svarstymo ataskaita

2. Aiškinamasis raštas

3. Koncepcijos brėžinys

 

 

 

Anykščių miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas

 

 Įgyvendintas projektas „Teritorijų planavimo dokumentų-specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas Anykščių rajone II etapas"

Parengti šie teritorijų planavimo dokumentai:

1. ANYKŠČIŲ RAJONO TURIZMO IR REKREACINIŲ TERITORIJŲ SPECIALUSIS PLANAS

1.1. Aiškinamasis raštas

1.2.   Anykščių seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.3. Andrioniškio seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.4.  Debeikių seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.5. Kavarsko seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.6. Kurklių seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.7. Skiemonių seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.8. Svėdasų seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.9. Traupio seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.10. Troškūnų deniūnijos pagrindinis brėžinys

1.11. Viešintų seniūnijos pagrindinis brėžinys

1.12. Tarybos sprendimas

2. ANYKŠČIŲ MIESTO NEUŽSTATYTŲ ERDVIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO IR POILSIO ORGANIZAVIMO SPECIALUSIS PLANAS

2.1. Aiškinamasis raštas

2.2. Sprendinių brėžinys

2.3. Tarybos sprendimas

3. ANYKŠČIŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALUSIS PLANAS

3.1. Aiškinamasis raštas

3.2. Anykščių miesto sprendinių brėžinys

3.3. Svėdasų miestelio sprendinių brėžinys

3.4. Kavarsko miesto sprendinių brėžinys

3.5. Tarybos sprendimas

4. PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ, ANYKŠČIŲ MIESTO ADMINISTRACINĖSE RIBOSE, APSAUGINIŲ JUOSTŲ IR ZONŲ NUSTATYMO SPECIALUSIS PLANAS

4.1. Aiškinamasis raštas

4.2. Sprendinių brėžinys Nr. 1

4.3. Sprendinių brėžinys Nr. 2

4.4. Sprendinių brėžinys Nr. 3

4.5. Tarybos sprendimas

5. TERITORIJOS DALIES, TILTO GATVĖJE, ANYKŠČIŲ MIESTE DETALUSIS PLANAS

5.1. Aiškinamasis raštas

5.2. Pagrindinis brėžinys

5.3. Tarybos sprendimas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO AIŠKINAMASIS RAŠTAS (GRAFINIAI SPRENDINIAI YRA SKYRIUJE „ŽEMĖLAPIAI“)

 6. ANYKŠČIŲ MIESTO TURIZMO IR REKREACIJOS SPECIALUSIS PLANAS

6.1. Aiškinamasis raštas

6.2. Pagrindinis brėžinys

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •